Ebook - Nghiệp vụ thuế 2011 (Ver 2011-01)

Cập nhật:
1. Quyết định số 2590/QĐ-TCT ngày 24 tháng 12 năm 2010 Về việc áp dụng hoá đơn tự in;

2. Công văn số 5257/TCT-TVQT ngày 27 tháng 12 năm 2010 Về việc sử dụng hoá đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP;

3. Công văn số 5249/TCT-DNL ngày 24 tháng 12 năm 2010 Về việc trả lời chính sách thuế;

4. Thông báo số 6370/TB-CT ngày 26 tháng 12 năm 2010 Về việc giá bán hoá đơn do Cục Thuế đặt in phát hành;

5. Công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27 tháng 12 năm 2010 Về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153;

6. Thông tư 193/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

7. Thông tư số 195/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2010 Hướng dẫn việc xử lý hàng hoá tồn đọng trong kho ngoại quan;

8. Thông tư 191/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô;

9. Quyết định số 2506/QĐ-TCT ngày 08 tháng 12 năm 2010 Quy định về trách nhiệm của Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn và Cục Thuế trong việc quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn;

Download (from webketoan): Thue2011.chm 
Filesize: 29.56Mb

Không có nhận xét nào: