Ebook - Nghiệp vụ thuế 2011 (Ver 2011-16)

Cập nhật:

1. Thông tư 78/2011/TT-BTC ngày 8/6/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp;

2. Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;

3. Thông tư 49/2011/TT-BTC ngày 21/4/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi quy chế, quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BTC và Quyết định 122/2008/QĐ-BTC do Bộ tài chính ban hành;

4. Quyết định số 118/QĐ-TCT ngày 26 tháng 01 năm 2011của Tổng cục Thuế Về việc ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành thuế (Phụ lục);

5. Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

6. Nghị định 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

7. Thông tư 30/2011/TT-BTC quy định bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành;


Download (from webketoan): Thue2011.chm 
Filesize: 26.83Mb

Không có nhận xét nào: