Lý thuyết kế toán


KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Hiện nay kế toán là 1 ngành học đang thịnh hành ở Việt Nam bởi tính thực tiễn và yêu cầu cấp thiết để phục vụ nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của các bạn, tài liệu này giúp các bạn kiến thức cơ bản về kế toán, những văn bản pháp luật mới nhất của nhà nước liên quan tới kế toán.

Tài liệu được biên soạn với mục đích phổ biến kiến thức và cung cấp miễn phí cho mọi người. Trong tài liệu có sử dụng phần mềm kế toán căn bản của tập đoàn Sara (www.sara.com.vn), văn bản pháp luật từ trang web của bộ tài chính www.mof.gov.vn và diễn đàn http://www.webketoan.vn

Người biên tập: Trần Quang Hải - Email: goiso090@gmail.com

Download: Ly_thuyet_ke_toan.rar
Filesize: 272Kb

Không có nhận xét nào: