Nghị định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 08 về việc miễn, giảm thuế

Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2011.

Không có nhận xét nào: