Một bảng tính gồm nhiều cột, trong đó có các cột Khách hàng, Số lượng và Thành tiền. Hỏi tôi phải làm sao để biết từng khách hàng đã mua số lượng và thành tiền là bao nhiêu?


Ví dụ: Một bảng tính gồm nhiều cột, trong đó có các cột Khách hàng, Số lượng và Thành tiền. Hỏi tôi phải làm sao để biết từng khách hàng đã mua số lượng và thành tiền là bao nhiêu?


Trả lời: Bạn có thể sử dụng chức năng Consolidate để tổng hợp dữ liệu của 3 cột được nêu như sau:


- Trước tiên bạn Copy tiêu đề 3 cột này rồi dán vào “BẢNG TỔNG HỢP” (BTH). Trong BTH chọn khối “đích”, thí dụ từ A80 đến C90 gồm cả các tiêu đề cột và số dòng nên chọn nhiều hơn số khách hàng thực tế, số dòng dư ra sau này có thể xoá đi (chọn ô cuối cùng trong cột Khách hàng của bảng tính “nguồn”, bấm phải chuột > chọn Pick From List để đếm xem số khách hàng khoảng bao nhiêu).


- Vào menu Data > Consolidate. Trên hộp thoại Consolidate, trong ô Funtion: chọn Sum (theo mặc định), trong ô Reference: nhập địa chỉ khối “nguồn” cần tổng hợp, thí dụ $B1$:$F77$ (có thể dùng chuột để quét chọn khối này, cũng gồm cả các tiêu đề cột), trong mục Use Label in: đánh dấu chọn Top row và Left column. Xong bấm nút OK (hoặc nhấn phím Enter). Lúc này kết quả sẽ xuất hiện trong BTH.


Bạn nên cộng chân BTH để xem có cùng kết quả với bảng tính nguồn không. Vì Exel tổng hợp các dữ liệu căn cứ vào các nhãn (Label), do đó bạn nên Copy tiêu đề các cột trong bảng tính nguồn rồi dán vào bảng tính đích để các nhãn tương ứng được giống nhau (mặc dù bạn có thể gõ Khách hàng hay KHÁCH HÀNG trong BTH đều được, nhưng “sao chép” vẫn tiện hơn) . Xin lưu ý là sau khi tổng hợp theo cách nêu trên, nếu bạn cập nhật bảng tính nguồn, các dữ liệu trong BTH vẫn không thay đổi. Do đó, nếu cần, bạn phải tổng hợp lại.


Giaiphapexcel.com

Không có nhận xét nào: