Một số vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2011

Tài liệu tham khảo "Một số vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2011". Tài liệu hội thảo của CLB Webketoan kỳ tháng 12/2011.
Link download tại thư viện webketoan trực tiếp


Tài liệu hướng dẫn Quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2011 được Tổng Cục Thuế biên soạn đọc thêm.

Tập tin dạng nén theo winrar - Dung lượng: 9,48 MB, bao gồm các slides và tập tin dạng pdf. 


Tải tại đây 


Không có nhận xét nào: