Tạo Group trong Microsoft Outlook 2007


Nếu bạn thường xuyên gửi email trong cùng một nhóm của người nhận, một Distribution List (danh sách phân phối) có thể là một thực tế tiết kiệm thời gian. Thay vì phải thêm mỗi địa chỉ với mỗi người nhận, bạn có thể chỉ cần thêm các danh sách phân phối email của bạn là bạn đã thêm vào tất cả các địa chỉ liên lạc của những người cần gửi chỉ trong một bước

1. Click File, chọn New -> chọn Distribution List.
2. Tại khung Name: gõ tên Group
3. Nhìn lên thanh Ribbon, trong khung Members click chọn Select Members.
4. Khung Select Members sẽ xuất hiện

5. Chọn contact mà bạn muốn add vào group của mìn, contact bạn muốn thêm vào sẽ xuất hiện ngay khung Members textbox.
6. Sau khi đã chọn xong click OK
7. Trong cửa sổ Distribution List, click Save & Close.
8. Bạn muốn gủi mail theo Group. Bấm Ctrl + N, cửa sổ xoạn thử mở ra
9. Để gửi đến ai, các bạn chọn Address book. cửa sổ select name: contacs hiện ra, chọn group mà bạn muốn send, click OK
10. Kiểm tra lại xem đã gửi mail đến các địa chỉ trong group chưa

Không có nhận xét nào: