Trish Filexpress


Nội dung

Tập hợp văn bản trong phần mềm được phân nhóm theo 2 cấp: Lĩnh vực và Nhóm mục
Lĩnh vực:
Phần mềm phân nhóm văn bản thành những lĩnh vực chính như kế toán, pháp luật thuế, quản lý thuế, kiểm toán, lao động tiền lương, luật kinh tế, ...
Nhóm mục: 
Trong mỗi lĩnh vực lại được phân tiếp cấp thứ hai gồm nhiều nhóm mục.
Ví dụ: Lĩnh vực kế toán được chia thành: Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, ...
Danh mục văn bản:
Trong từng nhóm mục sẽ chứa những văn bản liên quan.
Ví dụ: Nhóm mục Luật kế toán sẽ chứa văn bản Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Phiên bản mới phát hành ngày 15/09/2011, chạy được trên XP, Win 7 

Cập nhật đến 01-2012 

Cái gói dữ liệu Trish Filexpress phái hành từ 2008-2011


Chọn một trong các đường dẫn (link) dưới đây:


Hướng dẫn sửa lỗi font


Thực hiện một trong 3 cách sau: 

1. Cài đặt font

Trong thư mục Help có sẳn tập tin font chữ Abcserif.fon. Hãy tiến hành cài dặt font chữ này vào Windows và khởi động lại máy.

2. Sử dụng bộ gõ kèm theo chương trình

Nếu việc cài đặt font không hiệu lực thì bạn phải sử dụng bộ gõ kèm theo chương trình. Trong thư mục Help sẽ có bộ gõ UniKey.exe. Bạn chạy bộ gõ này.
3. Cách đề nghị của bạn diengiau trên Webketoan 
- Ở màn hình desktop, kích chuột phải, chọn Properties 
- Vào thẻ Appearance 
- Chọn Advanced 
- Chỉnh các Item sau: Inactive Title Bar, Active Title bar, Menu, Message Box thành font Arial.


http://www.webketoan.vn 

Không có nhận xét nào: