Nghiệp vụ thuế Phiên bản 2012 -Phiên bản: 2012-v7

Cập nhật:

1. Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

2. Quyết định 19/2012/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/04/2012 thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

3. Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

4. Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 16/03/2012;

5. Quyết định số 747/QĐ-BTC ngày 26 tháng 03 năm 2012của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do bộ tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

6. Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC về mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành;

7. Quyết định số 252/QĐ-TCT ngày 13 tháng 3 năm 2012

8. Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành;

9. Thông tư 33/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Tài chính ban hành;

10. Thông tư 42/2012/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 04/2012/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động do Bộ Tài chính ban hành;

11. Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập;

12. Thông tư 05/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 26/2009/NĐ-CP và 113/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành;

13. Quyết định 04/2012/QĐ-TTg gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

14. Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011;

15. Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành (mức ăn giữa ca không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo hướng dẫn tại công văn 230/TCT-TNCN);


Download (bản full): Thue2012.chm 
Filesize: 80.97Mb

Không có nhận xét nào: