Nghiệp vụ thuế Phiên bản 2012 -Phiên bản: 2012-v8

Cập nhật:

1. Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP và 31/2012/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 26/4/2012;

2. Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính Phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;
3. Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ;

4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất;

5. Công văn 4530/BTC-TCT ngày 05/04/2012 do Bộ Tài chính ban hành giải đáp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (cấp mã và hồ sơ khai);

6. Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

7. Quyết định 19/2012/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/04/2012 thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

8. Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành;

9. Thông tư 05/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 26/2009/NĐ-CP và 113/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành;

10. Quyết định 04/2012/QĐ-TTg gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành;


Download (bản full): Thue2012.chm 
Filesize: 40.14Mb

Không có nhận xét nào: