Nghiệp vụ thuế Phiên bản 2012 -Phiên bản: 2012-v9


Tác giả: Đào Thụy Hưng (Phòng Kê khai và kế toán thuế)
Phiên bản: 2012-v9
Hạ Long, 01/06/2012
Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Cập nhật:

1. Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế do Bộ Tài chính ban hành;
2. Công văn số 6326/BTC/TCT ngày 11/5/2012 của Bộ Tài chính tạm thời chưa thu thuế GTGT tháng 4,5,6 năm 2012 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012;
3. Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Chính phủ ban hành;

4. Thông tư 58/2012/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 05/2012/QĐ-TTg về thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất do Bộ Tài chính ban hành;

5. Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

6. Quyết định 04/2012/QĐ-TTg gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành;
Tài liệu nghiệp vụ Thuế năm 2012 Nghiệp vụ kế toán Thuế 2012 (Bản dành cho cả Doanh nghiệp cập nhật ngày 01/06/2012)

Không có nhận xét nào: