Xem offline trang tuvan.webketoan.vn

Xem offline trang tuvan.webketoan.vn tổng hợp về lĩnh vực kế toán:
1. Chế độ kế toán
2. Văn bản thuế: TNDN, GTGT,...
........

Hướng dẫn sử dụng xem offline:
B1: Tải về tại đây
B2: Giải nén ra
B3: Mở file index trong folder vừa giải nén ra là ok.

Chúc thành công.

Không có nhận xét nào: