Cử nhân viên đi công tác, không bắt buộc xác nhận nơi đến trên Giấy đi đường


Công ty chúng tôi là doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Công ty chúng tôi thường phải cử nhân viên đi công tác trong và ngoài nước. Trước khi đi công tác, chúng tôi có làm Quyết định cử đi công tác. Chúng tôi có phải làm Giấy đi đường không? Nếu có thì khi đi tham dự hội chợ triển lãm, thăm dò thị trường..., chúng tôi lấy dấu xác nhận của nơi đến như thế nào?
Chúng tôi có thể lấy xác nhận dấu của khách sạn nơi nhân viên đến công tác để thay thế được không?


  Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh: 

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Trường hợp Công ty cứ nhân viên đi công tác trong nước và nước ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (có các hồ sơ chứng từ chứng minh đi công tác) nếu có phát sinh các khoản chi phí thì các khoản chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở nếu có đầy đủ hóa đơn hợp pháp của bên cung cấp dịch vụ ghi rõ tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TDNN. Riêng tiền phụ cấp cho người lao động đi công tác được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước.

Trân trọng.


Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

Không có nhận xét nào: