Nghỉ sinh từ 1/1/2013 sẽ được hưởng chế độ thai sản 6 tháng

Thưa Luật sư! Vợ em dự định sinh con vào 15-1-2013, đã tham gia bảo hiểm xã hội hơn 2 năm, trường hợp này có được nghỉ thai sản 06 tháng không. Xin chân thành cảm ơn!
Tuan Pham tuanpvq.vn@gmail.com: 

Trả lời:
Luật sư Đỗ Minh Trúc - Trưởng VPLS Phan Thiết - Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận: Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012. Theo đó, tại Điều 157 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013.

Theo khoản 2 Điều 240 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “ Kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành: Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực, mà đến ngày 01 tháng 5 năm 2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của Bộ luật này”.

 Như vậy, căn cứ quy định nêu trên nếu đến ngày 1 tháng 5 năm 2013 vợ của bạn vẫn còn trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định trước đây thì vợ bạn được áp dụng thời gian nghỉ thai sản theo quy định mới.
 Nguồn: Bình Thuận Online

Không có nhận xét nào: