Ebook CPA 2013

Đây là Ebook tổng hợp tài liệu CPA qua các năm 2011, 2012 và 2013 với các nội dung sau:
1. Tài liệu chuẩn của Bộ tài chính (các chuyên đề)
2. Slide bài bài giảng 2013 của các Thầy (Cô) ôn thi
3. Đề thi 2011
Và sẽ tiếp tục cập nhật khi có được tài liệu mới.


Blog: ketoankiemtoanct.blogspot.com

Không có nhận xét nào: