Doanh nghiệp cần quan tâm thực hiện trước 31/12/2013

       
        1.  Đăng ký thay đổi ký phương pháp tính thuế GTGT
1. Đăng ký thay đổi ký phương pháp tính thuế GTGT.
2. Sử dụng hóa đơn DN chuyển phương pháp tính thuế.
3. Thông báo về tài khoản ngân hàng của DN
Theo Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung, một số nội dung DN cần quan tâm thực hiện trước ngày 31/12/2013 như:
I. Xác định phương pháp tính thuế và sử dụng hóa đơn năm 2014:
Từ năm 2014, DN (kể cả HTX) có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT từ một tỷ đồng trở lên thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Cách xác định dựa vào mức DT thực tế hoạt động của năm 2013. Trường hợp DN mới thành lập trong năm 2013 hoạt động không đủ 12 tháng thì xác định dựa vào DT của các tháng hoạt động thực tế trong năm 2013 chia số tháng hoạt động và nhân với (x) 12 tháng.
Từ cách xác định nêu trên:
Trường hợp mức DT dưới 1 tỷ đồng thì từ năm 2014, DN thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
Trường hợp mức doanh dưới 1 tỷ đồng, nhưng DN thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ và có Thông báo gửi CQT về việc đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ (Thông báo theo Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC) thì DN thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2014.
-        Thông báo đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ để tính thuế GTGT phải gửi đến CQT trước ngày 31/12/2013.
Trường hợp của DN năm 2014 chuyển sang áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp thì phải chuyển sang sử dụng hóa đơn bán hàng thay cho hóa đơn GTGTsử dụng trước đây).
II. Thông báo thông tin về tài khoản ngân hàng
Các DN đang hoạt động nhưng chưa thông báo với CQT thông tin về các tài khoản của DN đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trước ngày 15/9/2013 (thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCthời hạn gửi TB chậm nhất ngày 31/12/2013.
Trong quá trình hoạt động, DN có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho CQT trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế.

Không có nhận xét nào: