Tài khoản nhận tiền vay vẫn phải thông báo cho cơ quan Thuế được biết

chung ngoc minh phuong - CTY CP HOA THINH:
Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 qui định doanh nghiệp phải thông báo bổ sung thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại , tổ chức tín dụng với cơ quan thuế chậm nhất ngày 31.12.2013 .
Khi chúng tôi vay tiền từ ngân hàng BIDV để thanh toán cho công ty A số tiền là 250.000.000 đồng (bao gồm GTGT 5%). Nhưng Ngân hàng không chuyển số tiền chúng tôi vay vào tài khoản thanh toán mà công ty tôi mở ở ngân hàng BIDV (và đã thông báo với cơ quan thuế quản lý) mà ngân hàng hạch toán vào tài khoản khoản vay được thể hiện trên cam kết nhân nợ rồi chuyển thẳng thanh toán cho công ty A (có ủy nhiệm chi thanh toán). Nhưng tài khoản vay thì mỗi lần phát sinh nghiệp vụ vay thì có 1 tài khoản vay riêng, nên công ty chúng tôi không thể thông báo số tài khoản này đến cơ quan thuế được. Vậy khi thanh toán như vậy công ty chúng tôi có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tờ hóa đơn trên không?
Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
Trường hợp Công ty đã thực hiện đăng ký thông tin tài khoản mở tại Ngân hàng BIDV với cơ quan thuế quản lý (Tài khoản giao dịch chính với cơ quan thuế), nay Công ty có vay tiền từ ngân hàng BIDV để thanh toán cho công ty A số tiền là 250.000.000 đồng (bao gồm GTGT 5%); Do Ngân hàng không chuyển số tiền vay vào tài khoản thanh toán của Công ty mở tại Ngân hàng BIDV mà ngân hàng hạch toán vào tài khoản khoản vay được thể hiện trên cam kết nhân nợ rồi chuyển thanh toán cho Công ty A theo ủy nhiệm chi thanh toán thì Công ty phải thực hiện đăng ký các tài khoản vay với cơ quan thuế theo Điều 9 Thông tư 156/2013/TT-BTC: "Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31/12/2013."
Nếu thực hiện đúng quy định về thanh toán qua ngân hàng thì số thuế GTGT đầu vào của hóa đơn trên vẫn được kê khai thuế GTGT đầu vào theo quy định.
Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

1 nhận xét:

Mrs Jennifer nói...

Chúng tôi được chính phủ phê duyệt và chứng nhận cho vay cho vay Công ty chúng tôi không cung cấp các khoản vay khác nhau, từ cá nhân cho vay công nghiệp để những người quan tâm hay công ty đang tìm kiếm sự giúp đỡ tài chính về lãi suất thoả thuận 2% cơ hội để xóa nợ của bạn., Bắt đầu hoặc tăng doanh nghiệp bạn với một khoản vay từ các khoản vay công ty chúng tôi đã được cấp vào Pounds (£), đồng đô la ($) và Euro. Vì vậy, áp dụng cho một khoản vay bây giờ mọi người ai quan tâm nên liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. Điền vào các thông tin dữ liệu của khách hàng vay. Liên hệ chúng tôi qua: jenniferdawsonloanfirm20@gmail.com
(2) Nhà nước:
(3) Địa chỉ:
(4) Thành phố:
(5) Giới tính:
(6) Tình trạng hôn nhân:
(7) Làm việc:
(8) Số điện thoại di động:
(9) Thu nhập hàng tháng:
(10) Số tiền vay cần thiết:
(11) Thời hạn của khoản vay:
(12) Mục đích vay:

Cảm ơn bạn đã hiểu biết của bạn như chúng tôi mong muốn được nghe từ bạn sớm.

E-Mail: jenniferdawsonloanfirm20@gmail.com