Không được phép đục lỗ trên hóa đơn để lưu trữ

Truong thi Xuan Vinh - Công ty TNHH TM Quốc tế & Dịch vụ Hàng Hải Thạch Khang:
Khi bảo quản hoá đơn đỏ, chứng từ ngân hàng ....nhằm thuận cho công việc, chúng tôi rất muốn dập lỗ trên chứng từ (ở mép trái). Như vậy có được hay không?
Cục Thuế:
- Căn cứ các quy định của Luật thuế hiện hành.
"Hoá đơn phải có kho để bảo quản an toàn, tránh mối mọt, không được để hư hỏng, mất hoá đơn".
Trường hợp Công ty đục lỗ trên hoá đơn (ở mép trái của hoá đơn) thì có thể làm mất một số chỉ tiêu trên hóa đơn. Do đó, đề nghị Công ty không lưu trữ hóa đơn bằng cách đục lỗ .
Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Cục Thuế TP (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm .

Không có nhận xét nào: