Không xuất hóa đơn GTGT khi điều chuyển hàng về công ty

Hỏi: Công ty có trụ sở chính tại Cần Thơ và có nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu và vùng nuôi ở Vĩnh Long, 2 chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Như vậy khi công ty chuyển nguyên liệu về công ty thì công ty phải kê khai thuế như thế nào tại trụ sở chính và chi nhánh?
(Công ty CP Thủy sản Cổ Chiên)
Trả lời: Căn cứ phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 64/2013/TT-BTC thì công ty có thể lựa chọn trong 2 cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

Thứ nhất: Chi nhánh công ty sử dụng hoá đơn GTGT làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế đối với số hàng hoá xuất cho Công ty ở từng khâu độc lập với nhau.
Thứ hai: Chi nhánh công ty sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ đối với số hàng hoá xuất cho Công ty. Khi bán số hàng hoá này, Công ty phải lập hoá đơn và kê khai nộp thuế theo đúng quy định; đồng thời lập bảng kê hàng hoá bán ra gửi về chi nhánh công ty để chi nhánh xuất hoá đơn GTGT và kê khai nộp thuế cho số lượng hàng hoá thực tế tiêu thụ.

Từ ngày 01/01/2014 thực hiện theo tiết c khoản 1 điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC: thì các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.
Cục thuế Cần Thơ

Không có nhận xét nào: