Chi phí tổ chức lễ khai trương Công ty được chấp nhận là hợp lý

1. Công ty tôi có thuê một công ty chuyên tổ chức sự kiện để tổ chức lễ khai trương cho công ty tôi. Xin Quý cục hướng dẫn giúp, chi phí tổ chức khai trương công ty (có hóa đơn chứng từ đầy đủ) có được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?Cục thuế HCM trả lời
1/ Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí tổ chức khai trương, có hóa đơn chứng từ hợp pháp và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (đáp ứng điều kiện về thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên) và thuộc khoản chi bị khống chế tại điểm g khoản 2, Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ - CP.
Để được khấu trừ thuế GTGT thì Công ty phải đáp ứng điều kiện tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT - BTC ngày 31/12/2013.

http://luatvietnam.net/gdpl/19706/chi-phi-hop-ly/chi-phi-to-chuc-le-khai-truong-cong-ty-duoc-chap-nhan-la-hop-ly.link?sso=qlg/bgdduAqlg/bgdwjfuobn/wo&d=603303125

Không có nhận xét nào: