Làm sao khi sử dụng outlook mà web mail cũng còn lưu email đã tải về outlook?

Bạn cần cấu hình lại MS Outlook để có thể xem nội dung email ở mọi nơi ngoài máy tính cá nhân của bạn. Trước hết để kiểm tra xem bạn đã rơi vào trường hợp nào bạn cần xem mình đã cấu hình MS Outlook kết nối tới mail Server bằng POP3 (đối với MS Outlook 2007 là Internet Email) hay Exchange. Với MS Outlook 2003 bạn kiểm tra như sau: mở control panel -> click đúp vào mail -> click đúp vào E-mail accounts -> chọn View or change existing email accounts ->click  next -> bạn sẽ thấy Server Type đã cấu hình là Exchange hay POP3. Thực hiện các bước sau:
Bước 1:
 Bước 2:

Không có nhận xét nào: