MS Excel 2007 của mình bị lỗi khi mở lên hoặc đóng lại

[​IMG]Xin chào các bạn, Mỗi khi mình mở hay đóng Excel 2007 thì nhận được thông báo: Microsoft Visual Basic "Object library invalid or contains references to object definitions that could not be found"
Nhờ các bạn chỉ cho mình cách khắc phục!
 
Xin cám ơn!


Trả lời:

Vào đây, xoá cái file exd đi là xong (win 7 nhé)

C:\Users\Your User Name\AppData\Roaming\Microsoft\Forms

Không có nhận xét nào: