Công văn liên quan đến quản lý thuế

1. Công văn 3214/TCT-CS - Không có chính sách ưu đãi thuế riêng đối với Công ty cổ phần đang thoái vốn nhà nước (11/8/2015)
2. Công văn 3114/TCT-HTQT - Giấy ủy quyền hoàn thuế theo Hiệp định, trường hợp nào được miễn hợp pháp hóa lãnh sự? (3/8/2015)
3. Quyết định 1404/QĐ-TCT - Quy trình mới về thanh tra thuế (28/7/2015)
4. Công văn 45478/CT-HTr - Không khống chế thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế hàng hóa phục vụ cho dự án ODA (14/7/2015)

5. Công văn 44999/CT-HTr - Đại lý hãng vận tải nước ngoài chỉ cần tạm nộp thuế hằng quý, miễn nộp tờ khai (10/7/2015)
6. Công văn 45003/CT-HTr - Hạn nộp các báo cáo thuế Quý 1/2015 được tính đến ngày 4/5/2015 (10/7/2015)
7. Công văn 44812/CT-HTr - Thuế GTGT đầu vào phát sinh trước khi dời trụ sở vẫn được hoàn tại nơi chuyển đến (9/7/2015)
8. Công văn 43910/CT-HTr - Hình thức khai thuế TNCN tháng/quý được áp dụng ổn định cho cả năm (6/7/2015)
9. Công văn 43545/CT-HTr - Khấu trừ 2% thuế xây dựng cơ bản: phải xác định rõ khối lượng của từng nhà thầu liên danh (3/7/2015)
10. Công văn 42411/CT-HTr - Thuế TNCN tính theo năm dương lịch, không tính theo năm tài chính (29/6/2015)
11. Công văn 2575/TCT-CS - Từ 2015, nợ thuế do NSNN chưa thanh toán được miễn phạt chậm nộp (26/6/2015)
12. Công văn 2576/TCT-CS - Nếu hạch toán được doanh thu-chi phí, VPĐH Liên danh không được khai thuế TNDN theo tỷ lệ (26/6/2015)
13. Công văn 2560/TCT-TNCN - Cá nhân thực hiện dịch vụ phải tự quyết toán thuế TNCN tại nơi cư trú (25/6/2015)
14. Công văn 2496/TCT-CS - Hồ sơ khai LPTB không phải nộp thêm Phiếu kiểm định chất lượng xe (23/6/2015)
15. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC - [Hợp nhất] - Quy định về kê khai và quản lý thuế (19/6/2015)
16. Công văn 2424/TCT-KK - Chưa bị thu hồi Giấy chứng nhập ĐKDN vẫn phải kê khai thuế (18/6/2015)
17. Công văn 32876/CT-HTr - Hồ sơ khai thuế quý phải nộp chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau (1/6/2015)
18. Công văn 2062/TCT-KK - Thi công công trình ngoài tỉnh, nhà thầu phụ vẫn phải khai nộp thuế vãng lai (27/5/2015)
19. Công văn 4176/CT-TTHT - Bên mua không phải chứng minh tài khoản nhận tiền đã đăng ký thuế (26/5/2015)
20. Công văn 4197/CT-TTHT - Kê khai 2% thuế GTGT đã tạm khấu trừ tại Kho bạc nhà nước như thế nào? (26/5/2015)
21. Công văn 4097/CT-TTHT - Người phụ thuộc khai báo thiếu thông tin vẫn được chấp nhận (25/5/2015)
22. Công văn 1886/TCT-TNCN - Về địa điểm khai nộp thuế TNCN (19/5/2015)
23. Quyết định 879/QĐ-TCT - Quy trình mới về tiếp nhận, xử lý hồ sơ khai thuế (dành cho cán bộ Thuế) (15/5/2015)
24. Công văn 1849/TCT-TNCN - Dự kiến sẽ bỏ quy định về chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ đối với thu nhập ở nước ngoài (15/5/2015)
25. Công văn 1850/TCT-CS - Chỉ SXKD hàng không chịu thuế GTGT, vẫn phải nộp Báo cáo thuế GTGT (15/5/2015)
26. Công văn 3873/CT-TTHT - Nhận thêm lương từ nước ngoài, phải tự quyết toán thuế TNCN English attachment (15/5/2015)
27. Công văn 1784/TCT-CC - Về việc quản lý hộ kinh doanh nộp thuế khoán (11/5/2015)
28. Công văn 1765/TCT-KK - Thuế GTGT vãng lai: phải khai nộp đến khi thành lập Chi nhánh (8/5/2015)
29. Công văn 1752/TCT-KK - Tiền thuế tăng thêm tương ứng với số thuế nộp thừa không bị phạt chậm nộp (8/5/2015)
30. Công văn 1718/TCT-CS - Về việc nộp Giấy chứng nhận đầu tư trong hồ sơ miễn tiền thuê đất (6/5/2015)
31. Công văn 1689/TCT-DNL - Về thời điểm áp dụng Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí theo mẫu mới (5/5/2015)
32. Công văn 23446/CT-HTr - Nhận thêm lương từ nước ngoài phải tự kê khai và quyết toán thuế TNCN (27/4/2015)
33. Công văn 5406/BTC-TCT - Thêm một số trường hợp được miễn khấu trừ thuế GTGT xây dựng cơ bản (23/4/2015)
34. Công văn 20713/CT-HTr - Quyết toán thuế nộp trực tuyến đúng hạn không cần nộp thêm bản giấy (21/4/2015)
35. Quyết định 746/QĐ-TCT - Quy trình mới về kiểm tra thuế English attachment (20/4/2015)
36. Quyết định 749/QĐ-TCT - Quy trình mới về miễn thuế, giảm thuế (20/4/2015)
37. Công văn 1452/TCT-CS - Về việc ủy nhiệm thu thuế của các cơ quan Thuế (16/4/2015)
38. Công văn 3046/CT-TTHT - Không trực tiếp bán hàng, Chi nhánh ngoài tỉnh khai thuế GTGT tập trung tại Công ty (9/4/2015)
39. Công văn 1313/TCT-KK - Công ty/ Chi nhánh phải khai nộp thuế tập trung cho địa điểm kinh doanh trên cùng địa bàn (8/4/2015)
40. Công văn 13048/CT-HTr - Làm việc chưa trọn năm, vẫn được ủy quyền quyết toán thuế TNCN English attachment (2/4/2015)
41. Công văn 1069/TCT-CS - Về việc khai nộp thuế vãng lai đối với các Cửa hàng xăng dầu (27/3/2015)
42. Công văn 11810/CT-HTr - Không được lựa chọn lại hình thức khai thuế trong chu kỳ 03 năm (27/3/2015)
43. Công văn 2564/CT-TTHT - Chi nhánh phụ thuộc không phải trực tiếp khai thuế TNDN và nộp BCTC (24/3/2015)
44. Công văn 831/TCT-TNCN - Về hồ sơ khai thuế TNCN khi chuyển nhượng Hợp đồng góp vốn để có quyền mua nhà (10/3/2015)
45. Công văn 775/TCT-TNCN - Giấy ủy quyền Quyết toán thuế TNCN không tự động gia hạn cho năm sau (5/3/2015)
46. Công văn 747/TCT-KK - Dự án đã hoạt động không được sử dụng Tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT (4/3/2015)
47. Công văn 1627/CT-TTHT - Thoái trả tiền hoàn thuế phải lập hồ sơ kê khai bổ sung (10/2/2015)
48. Công văn 475/TCT-CS - Về cách tính doanh thu làm cơ sở chuyển đổi phươn pháp tính thuế GTGT (6/2/2015)
49. Công văn 459/TCT-HTQT - Hồ sơ thông báo miễn thuế cho nhà thầu Australia không được miễn Giấy chứng nhận cư trú (5/2/2015)
50. Công văn 454/TCT-QLN - Về việc điều chỉnh giảm tiền chậm nộp của Công ty Kim Thành (4/2/2015)
51. Công văn 441/TCT-QLN - Không được miễn tiền chậm nộp thuế vì lý do "kinh tế khó khăn" (4/2/2015)
52. Công văn 415/TCT-CS - Được chủ nợ nước ngoài xóa nợ có phải nộp thuế nhà thầu? (3/2/2015)
53. Quyết định 316/TCT-KK - Thiếu Văn phòng điều hành dự án, Công ty chịu trách nhiệm khai thuế (27/1/2015)
54. Công văn 322/TCT-TNCN - Cho phép quyết toán thuế TNCN thay cho lao động nước ngoài đã xuất cảnh English attachment (27/1/2015)
55. Công văn 916/CT-TTHT - Đại lý tàu biển phải khai thuế thay Hãng tàu nước ngoài (22/1/2015)
56. Công văn 821/CT-TTHT - Chi nhánh bán hàng ngoài tỉnh không phải nộp thuế vãng lai (21/1/2015)
57. Công văn 169/TCT-TNCN - Được phép bù trừ thuế TNCN nộp thừa với thuế TNDN bị truy thu English attachment (16/1/2015)
58. Công văn 172/TCT-TNCN - Người nước ngoài thực hiện hợp đồng thầu có thể ủy quyền nộp thay thuế TNCN English attachment (16/1/2015)
59. Công văn 468/CT-TTHT - Khai thuế GTGT theo quý: thuế TNCN cũng được khai theo quý (15/1/2015)
60. Công văn 371/CT-TTHT - Dự án đầu tư đã có Chi nhánh, Công ty không được khai thuế thay (14/1/2015)
61. Công văn 63/TCT-CS - Giấy chứng nhận công trình có thể thay thế giấy phép xây dựng khi xét miễn tiền thuê đất (8/1/2015)
62. Công văn 61/TCT-QLN - Chưa áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế, nợ thuế 10 năm chưa được xóa (8/1/2015)
63. Công văn 11535/CT-TTHT - Thi công xây dựng ngoài tỉnh phải nộp thuế vãng lai (24/12/2014)
64. Công văn 5713/TCT-KK - Dự án đầu tư có nhiều hạng mục, kê khai thuế GTGT thế nào? (19/12/2014)
65. Công văn 10882/CT-TTHT - Dịch vụ tư vấn cho dự án xây dựng ngoài tỉnh không phải nộp thuế vãng lai (9/12/2014)
66. Công văn 10235/CT-TTHT - Chuyển nhượng BĐS ngoài tỉnh, thuế GTGT và thuế TNDN đều khai nộp tại nơi có BĐS (27/11/2014)
67. Công văn 5220/TCT-CS - Chuyển đổi từ DNCX sang doanh nghiệp thường, không phải quyết toán thuế TNDN (24/11/2014)
68. Quyết định 2815/QĐ-BTC - Danh mục các thủ tục hành chính về kê khai thuế và quyết toán thuế (31/10/2014)
69. Công văn 4125/TCT-TNCN - Nhận lương từ nước ngoài phải tự khai thuế TNCN (24/9/2014)
70. Công văn 3695/TCT-KK - Thanh toán qua tài khoản chậm đăng ký vẫn được khấu trừ thuế (29/8/2014)
71. Công văn 2358/TCT-CS - Về thẩm quyền ban hành quyết định miễn giảm thuế SDĐPNN (23/6/2014)
72. Công văn 3328/CT-TTHT - Doanh thu của cơ sở sản xuất đặt tại các tỉnh phải nộp thuế vãng lai 1 hoặc 2% (8/5/2014)
73. Công văn 1350/TCT-KK - Hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa English attachment (23/4/2014)
74. Công văn 927/TCT-CS - Thay đổi, thêm mới tài khoản ngân hàng, phải thông báo trong vòng 10 ngày (20/3/2014)
75. Công văn 858/TCT-KK - Doanh nghiệp mới thành lập từ 2014, nếu chưa thông báo phát hành Hóa đơn có thể đăng ký lại phương pháp tính thuế (17/3/2014)
76. Công văn 250/TCT-CNTT - Lộ trình nâng cấp các Ứng dụng hỗ trợ khai nộp thuế theo quy định mới (20/1/2014)
77. Công văn 4214/TCT-QLN - Nợ thuế ít nhất 10 năm mới được xóa (5/12/2013)
78. Biểu mẫu 06/GTGT - Mẫu Thông báo đăng ký khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (6/11/2013)
79. Biểu mẫu 03/KK-TNCN - Mẫu Tờ khai khấu trừ thuế TNCN từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, ... (6/11/2013)
80. Biểu mẫu 05/KK-TNCN - Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (6/11/2013)
81. Biểu mẫu 08-MST - Mẫu Tờ khai bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng (6/11/2013)
82. Biểu mẫu 06/KK-TNCN - Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, ... (6/11/2013)
83. Biểu mẫu 06-1/BK-TNCN - Mẫu Bảng kê thuế TNCN đã khấu trừ từ chuyển nhượng chứng khoán (6/11/2013)
84. Biểu mẫu 07/KK-TNCN - Mẫu Tờ khai thuế TNCN (dành cho cá nhân) (6/11/2013)
85. Biểu mẫu 08/KK-TNCN - Mẫu Tờ khai tạm nộp thuế TNCN hằng quý (dành cho cá nhân kinh doanh) (6/11/2013)
86. Biểu mẫu 09-1/PL-TNCN - Mẫu phụ lục liệt kê thu nhập của đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp (6/11/2013)
87. Biểu mẫu 09-2/PL-TNCN - Mẫu Phụ lục liệt kê thu nhập của cá nhân kinh doanh (6/11/2013)
88. Biểu mẫu 09-3/PL-TNCN - Mẫu phụ lục liệt kê người phụ thuộc (dành cho cá nhân kinh doanh) (6/11/2013)
89. Biểu mẫu 09-4/PL-TNCN - Mẫu liệt kê thu nhập từ xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (6/11/2013)
90. Biểu mẫu 11/KK-TNCN - Mẫu Tờ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho bất động sản (6/11/2013)
91. Biểu mẫu 12/KK-TNCN - Mẫu Tờ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn và chứng khoán (6/11/2013)
92. Biểu mẫu 13/KK-TNCN - Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán (6/11/2013)
93. Biểu mẫu 13-1/BK-TNCN - Mẫu Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm (6/11/2013)
94. Biểu mẫu 14/KK-TNCN - Mẫu Tờ khai thuế TNCN từ nhận thừa kế, quà tặng không phải bất động sản (6/11/2013)
95. Biểu mẫu 14-1/TB-TNCN - Mẫu thông báo nộp thuế TNCN từ nhận thừa kế, quà tặng (dành cho cơ quan Thuế) (6/11/2013)
96. Biểu mẫu 16/ĐK-TNCN - Mẫu đăng ký người phụ thuộc (6/11/2013)
97. Biểu mẫu 17/TNCN - Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN (6/11/2013)
98. Biểu mẫu 19/KK-TNCN - Mẫu Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ nước ngoài (6/11/2013)
99. Biểu mẫu 20/TXN-TNCN - Mẫu thư xác nhận thu nhập năm của lao động nước ngoài (6/11/2013)
100. Biểu mẫu 21a/XN-TNCN - Mẫu bản kê khai người phải trực tiếp nuôi dưỡng (dành cho trường hợp đang sống cùng) (6/11/2013)
101. Biểu mẫu 21b/XN-TNCN - Mẫu Bản kê khai người phải trực tiếp nuôi dưỡng (dành cho người không nơi nương tựa) (6/11/2013)
102. Biểu mẫu 23/CK-TNCN - Mẫu Bản cam kết thu nhập chưa đến mức chịu thuế TNCN (6/11/2013)
103. Biểu mẫu 24/KK-TNCN - Mẫu Tờ khai thuế TNCN khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu (6/11/2013)
104. Biểu mẫu 09/KK-TNCN - Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN (dành cho cá nhân) (6/11/2013)
105. Biểu mẫu 02/KK-TNCN - Mẫu Tờ khai khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (6/11/2013)
106. Biểu mẫu 01/MBAI - Mẫu Tờ khai thuế môn bài (6/11/2013)
107. Biểu mẫu 08A/KK-TNCN - Mẫu tờ khai tạm nộp thuế TNCN của nhóm kinh doanh (6/11/2013)
108. Biểu mẫu 08B/KK-TNCN - Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân tham gia nhóm kinh doanh (6/11/2013)
109. Biểu mẫu 02-1/NTNN - Bảng kê nhà thầu nước ngoài khi quyết toán thuế nhà thầu (6/11/2013)
110. Biểu mẫu 02-2/NTNN - Mẫu Bảng kê nhà thầu phụ khi quyết toán thuế nhà thầu (6/11/2013)
111. Biểu mẫu 11-1/TB-TNCN - Mẫu Thông báo nộp thuế TNCN (6/11/2013)
112. Biểu mẫu 12-1/TB-TNCN - Mẫu thông báo nộp thuế chuyển nhượng vốn (6/11/2013)
113. Biểu mẫu 16-1/TB-MST - Mẫu thông báo MST người phụ thuộc (dành cho cơ quan Thuế) (6/11/2013)
114. Biểu mẫu 18/MGT-TNCN - Mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế TNCN (6/11/2013)
115. Biểu mẫu 01/NTNN - Mẫu Tờ khai nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài (6/11/2013)
116. Biểu mẫu 01A/KK-HĐ - Mẫu Tờ khai thuế TNCN khi xin cấp Hóa đơn lẻ (6/11/2013)
117. Biểu mẫu 03/TKTH-SDDPNN - Mẫu Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (6/11/2013)
118. Biểu mẫu 02/NTNN - Mẫu quyết toán thuế nhà thầu nộp thay cho phía nước ngoài (6/11/2013)
119. Biểu mẫu 03/NTNN - Mẫu Tờ khai thuế dành cho nhà thầu nộp thuế trực tiếp (6/11/2013)
120. Biểu mẫu 04/NTNN - Mẫu Quyết toán thuế do nhà thầu tự khai nộp (6/11/2013)
121. Biểu mẫu 01/BVMT - Mẫu tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường (6/11/2013)
122. Biểu mẫu 02/BVMT - Mẫu Tờ khai quyết toán phí BVMT (6/11/2013)
123. Biểu mẫu 01-2/TTĐB - Mẫu bảng kê hóa đơn hàng mua vào chịu thuế TTĐB (6/11/2013)
124. Biểu mẫu 04-2/TNCN - Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN English attachment (6/11/2013)
125. Biểu mẫu 01/LPTB - Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (6/11/2013)
126. Biểu mẫu 03A/TĐ-TAIN - Mẫu tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (6/11/2013)
127. Biểu mẫu 02/LPTB - Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ (6/11/2013)
128. Văn bản có liên quan... -
129. Công văn 2045/TCT-CS - Về giá tính thuế GTGT đối với công trình xây dựng 10 cầu trên đường tỉnh 883, Bến Tre (26/5/2015)
130. Quyết định 39/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Yên Bái 2015 (31/12/2014)
131. Quyết định 67/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi 2015-2019 (31/12/2014)
132. Quyết định 56/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Phú Yên 2015-2019 (30/12/2014)
133. Quyết định 41/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Gia Lai 2015-2019 (30/12/2014)
134. Quyết định 45/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh An Giang 2015 (29/12/2014)
135. Công văn 5878/TCT-CS - Từ quý IV/2014, doanh nghiệp mới thành lập được khai thuế theo quý (27/12/2014)
136. Quyết định 42/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Hậu Giang 2015 (25/12/2014)
137. Quyết định 48/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam 2015 (25/12/2014)
138. Công văn 5775/TCT-DNL - Hàng xuất bán tại các kho ngoài tỉnh có phải nộp thuế vãng lai? (23/12/2014)
139. Quyết định 43/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk 2015 - 2019 (22/12/2014)
140. Quyết định 57/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên 2015 (22/12/2014)
141. Quyết định 64/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 2015-2019 (22/12/2014)
142. Quyết định 40/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Cao Bằng 2015 - 2019 (19/12/2014)
143. Quyết định 60/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Long An 2015-2019 (19/12/2014)
144. Quyết định 65/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2015-2019 (19/12/2014)
145. Quyết định 69/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng 2015 (19/12/2014)
146. Công văn 63465/CT-HTr - Về 'giá đất được' trừ trong trường hợp không xác định được giá mua vào (17/12/2014)
147. Công văn 62366/CT-HTr - Máy móc mua cho chi nhánh, hóa đơn mang tên công ty vẫn do chi nhánh kê khai (10/12/2014)
148. Công văn 5503/TCT-HTQT - Về thuế TNDN đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ của Samsung Electronics (9/12/2014)
149. Công văn 60478/CT-HTr - Dịch vụ tư vấn cung cấp cho Công ty con hoặc Chi nhánh vẫn phải lập hóa đơn và tính thuế (27/11/2014)
150. Công văn 10244/CT-TTHT - Thuế TNDN phát sinh tại các Chi nhánh ngoài tỉnh vẫn do doanh nghiệp kê khai (27/11/2014)
151. Công văn 10077/CT-TTHT - Về việc thông báo Chi nhánh chuyển sang khai thuế tập trung (24/11/2014)
152. Công văn 5141/TCT-CS - Chính sách thuế năm 2015 đối với hộ kinh doanh (19/11/2014)
153. Công văn 4924/TCT-QLN - Về việc miễn tiền chậm nộp thuế đối với Liên danh Penta-Rinkai (7/11/2014)
154. Công văn 4926/TCT-TNCN - Hộ nộp thuế khoán không phải khai quyết toán (7/11/2014)
155. Công văn 4785/TCT-TNCN - Các chứng từ thay thế cho Thư xác nhận thu nhập theo mẫu 20/TXN-TNCN (29/10/2014)
156. Công văn 4759/TCT-TNCN - Cho phép sao lưu chứng từ khấu trừ khi quyết toán thuế TNCN (28/10/2014)
157. Công văn 4734/TCT-CS - Về việc hoàn tiền sử dụng đất đối với 20% quỹ đất của dự án nhà ở xã hội (28/10/2014)
158. Công văn 54581/CT-HTr - Phí bảo hiểm đóng cho nhân viên của Công ty con có được chấp nhận? (24/10/2014)
159. Công văn 9038/CT-TTHT - Thuê dịch vụ của nước ngoài, phải khai nộp thuế nhà thầu trong vòng 10 ngày (24/10/2014)
160. Công văn 4688/TCT-KK - Về xử lý số thuế GTGT đã nộp cho nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (23/10/2014)
161. Công văn 4689/TCT-KK - Tài khoản phụ trong hệ thống thanh toán, trường hợp nào phải đăng ký với cơ quan Thuế? (23/10/2014)
162. Công văn 54034/CT-HTr - Miễn nộp thuế vãng lai nếu bán hàng không kèm hoạt động xây dựng, lắp đặt (21/10/2014)
163. Công văn 54037/CT-HTr - Không chấp nhận mức trích khấu hao nhanh nếu kết quả SXKD bị lỗ (21/10/2014)
164. Công văn 4581/TCT-CS - Từ 1/9/2014, thống nhất sử dụng hóa đơn thương mại khi xuất khẩu ra nước ngoài (17/10/2014)
165. Công văn 4563/TCT-CS - Chuyển từ đất rừng sang đất trồng lúa được miễn lệ phí trước bạ (16/10/2014)
166. Công văn 4516/TCT-TNCN - Về thời điểm hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (15/10/2014)
167. Công văn 8707/CT-TTHT - Từ 20/12/2013, các dự án bất động sản không được kê khai hoàn thuế riêng (15/10/2014)
168. Công văn 8727/CT-TTHT - Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, phải quyết toán thuế TNDN trong vòng 45 ngày (15/10/2014)
169. Công văn 4480/TCT-CS - Xác định lại việc kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý, phải chờ năm tiếp theo hoặc hết chu kỳ (14/10/2014)
170. Công văn 8663/CT-TTHT - Lương tháng sau có được kê khai vào tờ khai thuế TNCN tháng trước? (14/10/2014)
171. Công văn 4453/TCT-TNCN - Trong vòng 45 ngày kể từ khi có quyết định giải thể, doanh nghiệp phải nộp quyết toán thuế (13/10/2014)
172. Công văn 4462/TCT-QLN - Về các trường hợp được xem là "khó khăn đặc biệt khác" khi gia hạn nộp thuế (13/10/2014)
173. Công văn 4317/TCT-CS - Chênh lệch tỷ giá phát sinh khi chuyển nhượng vốn phải chịu thuế English attachment (3/10/2014)
174. Công văn 50486/CT-HTr - Chuyển đổi phương pháp tính thuế phải đăng ký với cơ quan Thuế (2/10/2014)
175. Công văn 4281/TCT-KK - Cho phép hoàn các khoản thuế GTGT lũy kế từ 2013 trở về trước (2/10/2014)
176. Công văn 4224/TCT-CS - Chi nhánh hạch toán phụ thuộc - nếu xác định được doanh thu - chi phí phải tự khai nộp thuế TNDN (30/9/2014)
177. Công văn 4132/TCT-CS - Về trường hợp kê khai thuế của Công ty TNHH De Heus (24/9/2014)
178. Công văn 48840/CT-HTr - Về việc lập bảng kê hàng bán trong ngày dưới 200 ngàn dồng (23/9/2014)
179. Công văn 4114/TCT-DNL - Về việc kê khai, hoàn thuế TTĐB đối với condensate mua trong nước (23/9/2014)
180. Công văn 7687/CT-TTHT - Người lao động làm việc hai nơi vẫn được tính thuế theo Biểu lũy tiến (18/9/2014)
181. Công văn 7694/CT-TTHT - Về việc khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu (18/9/2014)
182. Công văn 7690/CT-TTHT - Vay ngoại tệ của cá nhân nước ngoài phải trích nộp thay 5% thuế TNCN English attachment (18/9/2014)
183. Công văn 13062/BTC-CST - Về việc khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu (17/9/2014)
184. Công văn 4003/TCT-CS - Về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế của Công ty TNHH TPSC Việt Nam (16/9/2014)
185. status2 Thông tư 132/2014/TT-BTC - Mức thu phí kiểm định xe đạp điện và mô tô ba bánh English attachment (10/9/2014)
186. Công văn 3920/TCT-CS - Thanh toán bù trừ nội bộ có được chấp nhận? English attachment (10/9/2014)
187. Công văn 7445/CT-TTHT - Thù lao trả cho lao động thuê ngoài, chỉ cần khấu trừ thuế TNCN, không cần hóa đơn lẻ (10/9/2014)
188. Công văn 3816/TCT-TNCN - Khách hàng bỏ cọc thuê nhà, chủ nhà phải khai nộp thuế TNCN (6/9/2014)
189. Công văn 3789/TCT-CC - Về chế độ kế toán áp dụng đối với Hộ kinh doanh (5/9/2014)
190. Công văn 3746/TCT-CS - Không xác định chậm nộp thuế theo thông báo đôn đốc nợ của cơ quan Thuế (4/9/2014)
191. Công văn 3750/TCT-CS - Khai sai dẫn đến thiếu thuế không được xét miễn phạt chậm nộp (4/9/2014)
192. Công văn 3723/TCT-CS - Dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng thuộc diện không chịu thuế GTGT (3/9/2014)
193. Công văn 3726/TCT-CS - Về tỷ lệ chi phí phân bổ cho Chi nhánh phụ thuộc (3/9/2014)
194. Công văn 3682/TCT-CS - Doanh thu dưới 100 triệu/năm, hộ dân được miễn nộp thuế khoán (29/8/2014)
195. Công văn 3627/TCT-TNCN - Nhận lương Net, người lao động có được hưởng tiền hoàn thuế? English attachment (27/8/2014)
196. Công văn 12024/BTC-TCT - Hướng dẫn về nguyên tắc xác định ưu đãi thuế TNDN qua từng giai đoạn (27/8/2014)
197. status2 Công văn 3632/TCT-CS - Về việc miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp bị thiệt hại do bão (27/8/2014)
198. Thông tư 119/2014/TT-BTC - Một số điều chỉnh quan trọng về kê khai, tính thuế GTGT, thuế TNCN English attachment (25/8/2014)
199. Công văn 3410/TCT-DNL - Hóa đơn phát sinh trước 1/1/2014 vẫn bị khống chế thời hạn kê khai bổ sung (6 tháng) (21/8/2014)
200. Quyết định 53/2014/QĐ-UBND - Mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (TP. Hà Nội) (20/8/2014)
201. Quyết định 54/2014/QĐ-UBND - Mức thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước (TP. Hà Nội) (20/8/2014)
202. Quyết định 68/2014/QĐ-UBND - Mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội (20/8/2014)
203. Quyết định 38/2014/QĐ-UBND - Quy chế số hóa tài liệu để lưu trữ của các cơ quan Nhà nước thuộc TP. HCM (7/11/2014)
204. Quyết định 52/2014/QĐ-UBND - Mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (TP. Hà Nội) (20/8/2014)
205. Quyết định 62/2014/QĐ-UBND - Mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội (20/8/2014)
206. Quyết định 63/2014/QĐ-UBND - Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội (20/8/2014)
207. Quyết định 66/2014/QĐ-UBND - Mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô (TP. Hà Nội) (20/8/2014)
208. Công văn 3383/TCT-KK - Về việc kiểm tra hoàn thuế đối với Công ty TNHH MTV Minh Tân (20/8/2015)
209. Công văn 3369/TCT-HTQT - Xin xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam, người nước ngoài phải có Giấy chứng nhận cư trú tại bản xứ English attachment (19/8/2014)
210. Công văn 3337/TCT-KK - Sử dụng hóa đơn đang bị đình chỉ sử dụng sẽ bị phạt từ 12 đến 60 triệu đồng (18/8/2014)
211. Công văn 3257/TCT-DNL - Về việc khai thuế tập trung các dự án của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (14/8/2014)
212. Công văn 3266/TCT-KK - Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết sau sáp nhập có được xét hoàn? (14/8/2014)
213. Công văn 39255/CT-HTr - Tài khoản dùng để giải ngân tiền vay có phải thông báo với cơ quan Thuế? (14/8/2014)
214. Công văn 6620/CT-TTHT - Doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014 nộp thuế TNDN tạm tính theo mức 22% (14/8/2014)
215. Công văn 3248/TCT-CS - Miễn thuế TNCN đối với tài sản thừa kế phải có giấy tờ chứng minh quan hệ (13/8/2014)
216. Công văn 3182/TCT-KK - Hàng xuất khẩu trả chậm được hoàn thuế toàn bố số thuế đầu vào (12/8/2014)
217. Công văn 6505/CT-TTHT - Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không bắt buộc khai thuế TNDN (12/8/2014)
218. Công văn 3136/TCT-CS - Về việc hợp nhất báo cáo tài chính của Citibank Hà Nội và Hồ Chí Minh (11/8/2014)
219. Quyết định 1201/QĐ-TCT - Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của ngành Thuế (6/8/2014)
220. Công văn 6235/CT-TTHT - Cấp phó của người ĐDPL được quyền ký văn bản giao dịch với cơ quan Thuế (5/8/2014)
221. Công văn 6200/CT-TTHT - Công ty con có mã số thuế 10 chữ số phải tự kê khai, quyết toán thuế TNDN (4/8/2014)
222. Công văn 6134/CT-TTHT - Có thể đăng ký kê khai thuế nhà thầu theo tháng (1/8/2014)
223. Công văn 2910/TCT-CS - Không miễn tiền thuê đất cho hạng mục công trình đã hoàn thành trước hạn (30/7/2014)
224. Công văn 2914/TCT-CS - Đơn vị sự nghiệp có doanh thu chịu thuế GTGT vẫn có thể đăng ký khấu trừ thuế (30/7/2014)
225. Công văn 2915/TCT-TNCN - Về trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN khi ngân hàng trực tiếp trả lương cho nhân viên toàn hệ thống (30/7/2014)
226. Công văn 2860/TCT-DNL - Về việc xác định doanh thu tính thuế nàh thầu khi tỷ giá hối đoái thay đổi (28/7/2014)
227. Công văn 2864/TCT-CS - Chậm đăng ký tài khoản ngân hàng có thể bị phạt 700.000 đồng (28/7/2014)
228. Công văn 2819/TCT-KK - Chi nhánh ngân hàng nếu hạch toán phụ thuộc thì không cần khai nộp thuế TNDN (24/7/2014)
229. Công văn 36246/CT-HTr - Ủy nhiệm chi có được chấp nhận là Chứng từ thanh toán (24/7/2014)
230. Công văn 5836/CT-TTHT - Kế toán trưởng có được ký công văn gởi cơ quan Thuế? English attachment (24/7/2014)
231. Công văn 2789/TCT-CS - Thu tiền theo tiến độ giao nhà, bắt buộc lập hóa đơn và khai nộp thuế GTGT (23/7/2014)
232. Công văn 2750/TCT-KK - Nhận thầu công trình ngoài tỉnh phải trích nộp thuế vãng lai (21/7/2014)
233. Công văn 2751/TCT-KK - Hướng dẫn hoàn thuế trong trường hợp bàn giao dự án giữa Công ty và Chi nhánh (21/7/2014)
234. Công văn 2729/TCT-KK - Về xử lý thuế khi tái xuất TSCĐ nhập khẩu (18/7/2014)
235. Công văn 2730/TCT-KK - Lũy kế thuế GTGT đầu vào đạt từ 300 triệu trở lên, dự án đầu tư được xét hoàn thuế (18/7/2014)
236. Công văn 5684/CT-TTHT - Hóa đơn đã phát hành nhiều năm trước, nếu sai thuế suất nay vẫn có thể điều chỉnh (18/7/2014)
237. Công văn 2698/TCT-KK - Quyết toán thuế TNDN đã tạm nộp kê khai theo tiến độ như thế nào? (17/7/2014)
238. Công văn 35147/CT-HTr - Hưởng thù lao theo doanh số bán, đại lý vẫn phải phát hành Hóa đơn (17/7/2014)
239. Công văn 2676/TCT-KK - Về điều kiện kê khai bổ sung sau khi có quyết định thanh tra thuế (16/7/2014)
240. Công văn 5524/CT-TTHT - Thuê thêm mặt bằng để mở rộng văn phòng, phải bổ sung đăng ký kinh doanh (14/7/2014)
241. Công văn 5550/CT-TTHT - Về kê khai thuế GTGT đối với nhà máy mở tại các tỉnh (14/7/2014)
242. Công văn 2625/TCT-TNCN - Chi trả tiền trong các hội thảo vẫn phải khấu trừ 10% thuế TNCN (11/7/2014)
243. Công văn 2605/TCT-TNCN - Tổng cục Thuế giải đáp 3 vướng mắc về tính thuế tiền thuê nhà, gross up lương tăng ca và xử phạt người nước ngoài khai thiếu thuế English attachment (10/7/2014)
244. Công văn 2623/TCT-HTQT - Về việc miễn thuế theo Hiệp định đối với tiền lãi cho vay của JFC và JBIC (10/7/2014)
245. Công văn 2563/TCT-DNL - Về việc khai nộp thuế TNDN đối với các Công ty thành viên (8/7/2014)
246. Công văn 2571/TCT-TNCN - Người có thu nhập nhiều nơi nếu ủy quyền quyết toán thay sẽ bị phạt (8/7/2014)
247. Công văn 33546/CT-HTr - Công ty bị hợp nhất phải quyết toán thuế, đóng MST, hủy hóa đơn trong vòng 45 ngày (8/7/2014)
248. Công văn 5318/CT-TTHT - Công tác phí phát sinh ở nước ngoài chỉ cần có hóa đơn nước sở tại (8/7/2014)
249. Công văn 2516/TCT-TNCN - Nhân viên người nước ngoài vẫn có thể áp dụng chính sách miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (4/7/2014)
250. Công văn 5230/CT-TTHT - Không thay đổi mức vốn, không cần nộp lại Tờ khai thuế môn bài (4/7/2014)
251. Công văn 2498/TCT-CS - Về việc phạt chậm nộp thuế đối với Công ty Sơn Hóa chất TE-1 Việt Nam (2/7/2014)
252. Công văn 2415/TCT-KK - Doanh thu của nhà máy sản xuất đặt tại các tỉnh phải nộp thuế vãng lai (26/6/2014)
253. Công văn 4980/CT-TTHT - Tài khoản ảo có cần đăng ký với cơ quan Thuế? (26/6/2014)
254. Công văn 2400/TCT-KK - Không trực tiếp bán hàng, Chi nhánh không kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh (25/6/2014)
255. Công văn 4870/CT-TTHT - Nhân viên nước ngoài nhận lương từ Công ty mẹ tự chịu trách nhiệm khai thuế TNCN English attachment (23/6/2014)
256. Công văn 2270/TCT-CS - Hạch toán tiền thuê nhà của cá nhân, trường hợp nào được lập Bảng kê? (18/6/2014)
257. Công văn 2268/TCT-TNCN - Được giảm thuế TNCN do mắc bệnh hiểm nghèo, cá nhân phải trực tiếp quyết toán thuế (18/6/2014)
258. Công văn 4665/CT-TTHT - Được phép điều chỉnh phương pháp khai thuế TNCN theo tình trạng cư trú của người nước ngoài (18/6/2014)
259. Công văn 4674/CT-TTHT - Thuế nộp thừa của mỗi cá nhân sau quyết toán có được bù trừ vào lần tiếp sau? (18/6/2014)
260. Công văn 28208/CT-HTr - Thuế thu nhập bị trừ ở nước ngoài có được đưa vào chi phí? (10/6/2014)
261. Công văn 6702/TCHQ-TXNK - Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu, không cần xác nhận của Hải quan (6/6/2014)
262. Công văn 2107/TCT-KK - Có xác nhận nộp thừa, hồ sơ hoàn thuế sẽ được giải quyết nhanh hơn (6/6/2014)
263. Công văn 2089/TCT-TNCN - Thu nhập từ bảo lãnh tín dụng của cá nhân nước ngoài, chịu thuế TNCN hay thuế nhà thầu? (5/6/2014)
264. Công văn 4256/CT-TTHT - Thu tiền tham quan, các Trung tâm hoạt động sự nghiệp vẫn phải lập Hóa đơn GTGT (4/6/2014)
265. Công văn 26910/CT-HTr - Thuê nhà, thuê kho của hộ cá nhân vẫn phải có hóa đơn (2/6/2014)
266. Công văn 4114/CT-TTHT - Thuế TNCN nộp thừa sau quyết toán được phép bù trừ vào kỳ tiếp theo hoặc xin hoàn (2/6/2014)
267. Công văn 4106/CT-TTHT - Doanh thu cho thuê nhà dưới 100 triệu/năm, cá nhân có bắt buộc mua hóa đơn lẻ? (2/6/2014)
268. Công văn 7183/BTC-TCHQ - Tái nhập hàng xuất khẩu, không cho phép nợ chứng từ khi xin miễn thuế nhập khẩu (30/5/2014)
269. Thông tư 72/2014/TT-BTC - Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với khách xuất cảnh là người nước ngoài English attachment (30/5/2014)
270. Công văn 3944/CT-TTHT - Hạch toán công tác phí: Hóa đơn của nước ngoài vẫn được chấp nhận (27/5/2014)
271. Công văn 1937/TCT-KK - Hợp đồng ngoại thương thiếu bản dịch tiếng Việt có bị phạt? (26/5/2014)
272. Công văn 3894/CT-TTHT - Về việc khai nộp thuế TNDN đối với xưởng sản xuất tại các tỉnh (26/5/2014)
273. Công văn 1883/TCT-CS - Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản phải có Giấy phép xây dựng (23/5/2014)
274. Công văn 3802/CT-TTHT - Doanh nghiệp chịu trách nhiệm khai nộp thuế TNDN cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc (23/5/2014)
275. Công văn 3842/CT-TTHT - Không trực tiếp trả lương cho cá nhân không cư trú, Văn phòng vẫn phải khai nộp 20% thuế TNCN English attachment (23/5/2014)
276. Công văn 3807/CT-TTHT - Chi nhánh mặc nhiên thừa hưởng quyền khấu trừ thuế của Công ty mẹ (23/5/2014)
277. Công văn 6657/BTC-CST - Thuế BVMT đối với bao bì đóng gói hàng XK, lỡ nộp sẽ được bù trừ hoặc xin hoàn (21/5/2014)
278. Công văn 3739/CT-TTHT - Nhận lắp đặt công trình tại địa phương khác, phải nộp thuế vãng lai (21/5/2014)
279. Công văn 5554/TCHQ-TXNK - Hướng dẫn quy trình hoàn thuế GTGT nộp thừa tại khâu nhập khẩu (19/5/2014)
280. Công văn 23657/CT-HTr - Khấu trừ thuế TNCN, trách nhiệm thuộc về bên trực tiếp trả lương (19/5/2014)
281. Thông tư 62/2014/TT-BTC - Mức thu phí đường bộ tại trạm thu phí cầu Đồng Nai (Quốc lộ 1) English attachment (16/5/2014)
282. Công văn 1795/TCT-KK - Từ 2014, Chi nhánh không trực tiếp bán hàng được kê khai thuế GTGT tập trung tại Công ty (16/5/2014)
283. Công văn 1733/TCT-TNCN - Về hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với nhà ở, đất ở duy nhất (15/5/2014)
284. Công văn 1746/TCT-TNCN - Về việc hoàn thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán English attachment (15/5/2014)
285. Công văn 1710/TCT-CS - Về việc hoàn trả tiền thuế TNCN cho bà Hà Thị Bích Vân (14/5/2014)
286. Công văn 1700/TCT-CS - Về thuế TNDN đối với thu nhập từ việc bán gỗ (6/5/2015)
287. Công văn 3358/CT-TTHT - Về hồ sơ đề nghị khấu trừ thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam (9/5/2014)
288. Công văn 3364/CT-TTHT - Đã có ứng dụng hỗ trợ nộp Báo cáo tài chính kiểm toán qua mạng (9/5/2014)
289. Công văn 1448/TCT-CNTT - Về việc công khai thông tin hộ khoán trên website của Cục thuế (28/4/2014)
290. Công văn 1423/TCT-TNCN - Cam kết thu nhập thấp được miễn khấu trừ thuế TNCN, phải có MST (26/4/2014)
291. Công văn 1390/TCT-DNL - Về việc sử dụng hóa đơn và kê khai thuế trong giai đoạn sáp nhập của HDBank (25/4/2014)
292. Công văn 1406/TCT-KK - Bị xử phạt trốn thuế, hồ sơ hoàn thuế trong vòng 02 năm sẽ thuộc diện kiểm trước - hoàn sau (25/4/2014)
293. Công văn 1388/TCT-CS - Ngừng kinh doanh trọn năm 2013, không được tính thuế theo phương pháp khấu trừ (24/4/2014)
294. Công văn 1327/TCT-DNL - Thu nhập của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc được kê khai tập trung tại trụ sở chính (22/4/2014)
295. Công văn 1329/TCT-KK - Về việc phân loại và kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT (22/4/2014)
296. Công văn 5164/BTC-TCT - Tổng hợp 14 giải đáp về chính sách thuế của Bộ Tài chính (21/4/2014)
297. Công văn 1276/TCT-CS - Phương pháp nộp thuế khoán không áp dụng với doanh nghiệp (18/4/2014)
298. Công văn 1219/TCT-KK - Không giải trình được số thuế kê khai, hồ sơ hoàn thuế bị chuyển sang diện kiểm trước-hoàn sau (15/4/2014)
299. Công văn 1155/TCT-KK - Chi nhánh trực tiếp bán hàng, không được khai thuế tập trung về Công ty (10/4/2014)
300. Công văn 2454/CT-TTHT - Chi nhánh ngân hàng vẫn được khấu trừ các hóa đơn điện nước ghi địa chỉ của Phòng giao dịch (8/4/2014)
301. Công văn 11881/CT-QLN - Về điều kiện và hồ sơ đề nghị nộp dần nợ thuế (4/4/2014)
302. Công văn 2328/CT-TTHT - Cách kê khai hóa đơn thu phí tàu biển có nhiều thuế suất (3/4/2014)
303. Công văn 1079/TCT-TNCN - Tiền hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo được miễn thuế TNCN (1/4/2014)
304. Công văn 10605/CT-HTr - Hóa đơn GTGT mua vào hàng nông lâm thủy sản chỉ cần lập Bảng kê (28/3/2014)
305. Công văn 2039/CT-TTHT - Hoàn trả tiền và thu hồi hóa đơn, kê khai điều chỉnh theo thời điểm phát sinh (28/3/2014)
306. Công văn 2047/CT-TTHT - Công ty vẫn chịu trách nhiệm khai thuế TNCN đối với tiền lương nhờ chi hộ English attachment (28/3/2014)
307. Công văn 950/TCT-KK - Về hình thức kê khai thuế đối với các doanh nghiệp quốc phòng (19/3/2015)
308. Công văn 2828/TCHQ-TXNK - Xăng dầu nhập khẩu để gia công xuất khẩu được miễn tính thuế BVMT (20/3/2014)
309. Công văn 1658/CT-TTHT - Bán hàng giao tận nơi không bị xem là bán hàng vãng lai (18/3/2014)
310. Công văn 800/TCT-CS - Về hồ sơ miễn tiền thuê đất của doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng (13/3/2014)
311. Công văn 815/TCT-KK - Ngành Thuế sẽ công khai trên Internet các doanh nghiệp vi phạm (13/3/2014)
312. Công văn 707/TCT-CS - Mua hàng viện trợ có bao gồm thuế GTGT sẽ được hoàn lại (10/3/2014)
313. Công văn 603/TCT-KK - Trường học, bệnh viện công lập vẫn phải nộp tờ khai phí, lệ phí cho cơ quan Thuế (27/2/2014)
314. Công văn 604/TCT-KK - Về việc xử phạt đối với hộ cá nhân chậm kê khai thuế sử dụng đất (27/2/2014)
315. Công văn 1160/CT-TTHT - Nếu trực tiếp bán hàng, Chi nhánh phải tự kê khai thuế GTGT (25/2/2014)
316. Công văn 520/TCT-CS - Về hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (21/2/2014)
317. Công văn 508/TCT-CS - Đã hạch toán riêng, thành viên phụ thuộc Tổng công ty phải tự khai nộp thuế TNDN (20/2/2014)
318. Công văn 998/CT-TTHT - Được phép khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc (18/2/2014)
319. Công văn 474/TCT-KK - Ngành Thuế đã có ứng dụng "Đối chiếu bảng kê hóa đơn" để phát hiện vi phạm về hóa đơn (18/2/2014)
320. Công văn 455/TCT-KK - Chi nhánh trực tiếp bán hàng phải tự kê khai thuế (17/2/2014)
321. Công văn 922/CT-TTHT - Kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng, sau 2016 mới được đăng ký lại (13/2/2014)
322. Công văn 887/CT-TTHT - Tiền hỗ trợ không kèm điều kiện, chỉ cần lập Phiếu Thu (12/2/2014)
323. Công văn 336/TCT-TNCN - Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2013 English attachment (24/1/2014)
324. Công văn 331/TCT-KK - Chi nhánh hạch toán phụ thuộc nếu làm đại lý phải trực tiếp khai thuế GTGT (24/1/2014)
325. Công văn 729/CT-TTHT - Điều chuyển nội bộ hàng nông lâm thủy sản tự sản xuất, được lựa chọn Hóa đơn hoặc Phiếu xuất kho (23/1/2014)
326. Công văn 280/TCT-KK - Từ 2014, hồ sơ khai thuế áp dụng theo biểu mẫu mới (22/1/2014)
327. Công văn 231/TCT-TNCN - Cá nhân cho thuê nhà có hợp đồng không được áp dụng thuế khoán (17/1/2014)
328. Công văn 232/TCT-TNCN - Cá nhân cho thuê nhà không cần quyết toán thuế TNCN (17/1/2014)
329. Công văn 480/CT-TTHT - Thu mua hàng nông lâm thủy sản, điều chuyển nội bộ không được dùng Hóa đơn GTGT (17/1/2014)
330. Công văn 412/CT-TTHT - Nhà thầu nộp thuế theo phương pháp trực tiếp không được khai theo quý (16/1/2014)
331. Thông tư 08/2014/TT-BTC - Biểu phí mới về kiểm dịch y tế English attachment (15/1/2014)
332. Công văn 291/CT-TTHT - Đưa nguyên liệu đi gia công cần có Phiếu xuất kho kèm Lệnh điều động nội bộ (10/1/2014)
333. Công văn 89/TCT-CS - Về thuế đối với hoạt động tại khu chuyển tải quặng rời không bền trên vịnh Vân Phong (8/1/2014)
334. Công văn 58/TCT-KK - Chi nhánh ngoài tỉnh phải tự khai thuế nếu trực tiếp bán hàng (7/1/2014)
335. Công văn 84/CT-TTHT - Ngân hàng vẫn phải thông báo tài khoản riêng của mình với cơ quan Thuế (6/1/2014)
336. Công văn 21/TCT-KK - Về việc khấu trừ 2% thuế GTGT khi thanh toán vốn đầu tư công trình (2/1/2014)
337. Công văn 10997/CT-TTHT - Tài khoản nhận tiền vay phải thông báo với cơ quan Thuế trong vòng 10 ngày (31/12/2013)
338. Công văn 4645/TCT-TNCN - Chuyển nhượng vốn và trách nhiệm khai thuế TNCN (27/12/2013)
339. Công văn 18115/BTC-TCT - Ý kiến của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn English attachment (27/12/2013)
340. Thông tư 204/2013/TT-BTC - Biểu phí mới về quản lý chất lượng nuôi trồng thủy sản English attachment (24/12/2013)
341. Công văn 4573/TCT-KK - Mua hàng viện trợ có bao gồm thuế sẽ được hoàn lại (24/12/2013)
342. Thông tư 202/2013/TT-BTC - Biểu phí mới về phân bổ và sử dụng Kho số viễn thông (23/12/2013)
343. Công văn 4514/TCT-TNCN - Vợ chồng cùng cho thuê nhà, bên nào chịu trách nhiệm khai thuế TNCN? (20/12/2013)
344. Công văn 4298/TCT-DNL - Về việc kê khai thuế TNDN của các đơn vị phụ thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty (10/12/2013)
345. Công văn 4281/TCT-CS - Từ 20/12/2013, ủy quyền ký văn bản giao dịch với Thuế, không hạn chế trong phạm vi cấp Phó (9/12/2013)
346. Công văn 4217/TCT-QLN - Có thư bảo lãnh, được phép nộp dần nợ thuế trong 12 tháng (5/12/2013)
347. Thông tư 176/2013/TT-BTC - Hướng dẫn miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (29/11/2013)
348. Công văn 3974/TCT-TNCN - Tạm thời vẫn sử dụng biểu mẫu cũ tại Thông tư 28/2011/TT-BTC để kê khai thuế TNCN (22/11/2013)
349. Công văn 3847/TCT-CS - Về mẫu thông báo nộp tiền sử dụng đất (8/9/2014)
350. Công văn 2845/TCT-KK - Về trường hợp hoàn thuế của Công ty TNHH An Tuấn (25/7/2014)