Công văn liên quan đến thuế GTGT

1. Công văn 53896/CT-HTr - Hóa đơn ghi sai MST người bán không được khấu trừ (17/8/2015)
2. Công văn 3262/TCT-KK - Khấu trừ thuế GTGT cho hoạt động vừa chịu thuế và không chịu thuế GTGT như thế nào? (13/8/2015)
3. Công văn 3201/TCT-DNL - Từ 2014, thuế GTGT đầu vào của TSCĐ, máy móc thiết bị của ngân hàng không được khấu trừ (11/8/2015)
4. Công văn 3185/TCT-CS - Giảm giá bán cho công ty có quan hệ liên kết có hạn chế về hoàn thuế? (10/8/2015)

5. Công văn 51137/CT-HTr - Thu - chi hộ, trường hợp nào phải lập hóa đơn và khai thuế? (5/8/2015)
6. Công văn 51261/CT-HTr - Nhận tiền bồi thường, lập Phiếu Thu hay Hóa đơn? (5/8/2015)
7. Công văn 3049/TCT-KK - Chi nhánh có được khấu trừ các hóa đơn do Công ty thanh toán? (29/7/2015)
8. Công văn 3058/TCT-DNL - Vẫn chưa cho khấu trừ thuế GTGT đầu vào của máy ATM (29/7/2015)
9. Công văn 3017/TCT-KK - Thanh toán bằng tài khoản chưa đăng ký có được hoàn thuế? (27/7/2015)
10. Công văn 2989/TCT-KK - Chậm thông báo tài khoản thanh toán: vẫn được hoàn thuế nếu chưa bị thanh tra (24/7/2015)
11. Công văn 2966/TCT-KK - Dùng tài khoản mang tên Công ty cũ để thanh toán, có được khấu trừ thuế? (23/7/2015)
12. Công văn 45473/CT-HTr - Hàng nhập khẩu bán thẳng cho công trình ở nước ngoài cũng được hưởng thuế GTGT 0% (14/7/2015)
13. Công văn 2838/TCT-KK - Thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết khi giải thể sẽ được hoàn lại (14/7/2015)
14. Công văn 45107/CT-HTr - Hàng mua bán trong KNQ giữa các doanh nghiệp Việt Nam cũng được miễn thuế GTGT (10/7/2015)
15. Công văn 45009/CT-HTr - Hoa hồng đại lý bán hàng hóa không chịu thuế cũng được miễn khai nộp thuế GTGT (10/7/2015)
16. Công văn 44816/CT-HTr - Hoàn trả chi phí chi hộ, từ 20 triệu trở lên vẫn không dùng tiền mặt (9/7/2015)
17. Công văn 44817/CT-HTr - Sau thanh tra thuế, chứng từ thanh toán chỉ được phép bổ sung trong vòng 6 tháng (9/7/2015)
18. Công văn 44823/CT-HTr - Khoản hỗ trợ của khách hàng liên quan đến việc thực hiện hợp đồng phải chịu thuế GTGT (9/7/2015)
19. Công văn 44824/CT-HTr - Khoản hỗ trợ lệ phí thi chứng chỉ cho đại lý chỉ cần lập Phiếu thu - chi (9/7/2015)
20. Công văn 2763/TCT-KK - Thuế GTGT bị Hải quan ấn định có được khấu trừ ? (8/7/2015)
21. Công văn 2758/TCT-DNL - Dự án chấm dứt hoạt động: không được hoàn thuế nếu chưa phát sinh thuế đầu ra English attachment (8/7/2015)
22. Công văn 44253/CT-HTr - TSCĐ của tổ chức tín dụng thuộc diện không được khấu trừ thuế (7/7/2015)
23. Công văn 44269/CT-HTr - Nhận hoa hồng đại lý thu BHXH: vẫn lập hóa đơn nhưng không tính thuế GTGT (7/7/2015)
24. Công văn 44121/CT-HTr - Xe nhập khẩu tái xuất sang nước thứ ba vẫn được áp dụng thuế GTGT 0% (6/7/2015)
25. Công văn 43630/CT-HTr - Thù lao thực hiện thay dịch vụ bảo hành phải khai nộp thuế GTGT (3/7/2015)
26. Công văn 41920/CT-HTr - Về điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu thực hiện công trình ở nước ngoài (26/6/2015)
27. Công văn 2539/TCT-CS - Khoản thu, chi khi thực hiện dịch vụ quản lý chung cư vẫn phải khai thuế GTGT (25/6/2015)
28. Công văn 2492/TCT-KK - Thuế đầu vào chưa khấu trừ hết khi giải thể Chi nhánh thuộc diện được hoàn lại (23/6/2015)
29. Công văn 2468/TCT-CS - Đậu tương chưa chế biến thuộc đối tượng miễn thuế GTGT (22/6/2015)
30. Công văn 2475/TCT-CS - Chiết khấu thương mại - tính thuế GTGT và lập hóa đơn như thế nào? (22/6/2015)
31. Công văn 2479/TCT-CS - Về thuế GTGT đối với sổ sách, thiết bị trường học (22/6/2015)
32. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC - [Hợp nhất] - Hướng dẫn về kê khai, hoàn thuế GTGT (17/6/2015)
33. Công văn 7879/BTC-CST - Từ 2014, hàng hóa giao nhận ở nước ngoài được áp dụng thuế GTGT 0% (15/6/2015)
34. Công văn 2316/TCT-CS - Bù trừ công nợ với nước ngoài vẫn được coi là thanh toán qua ngân hàng (15/6/2015)
35. Công văn 34614/CT-HTr - Môi giới bán hàng tại Việt Nam không được hưởng thuế GTGT 0% (8/6/2015)
36. Công văn 34632/CT-HTr - Giao căn hộ cho ngân hàng để gán nợ, lập hóa đơn và khai thuế như thế nào? (8/6/2015)
37. Công văn 34640/CT-HTr - Chuyển giao hợp đồng thuê lại đất có phải tính thuế GTGT? (8/6/2015)
38. Công văn 33824/CT-HTr - Chuyển nhượng vốn góp: chỉ tính thuế TNDN, miễn thuế GTGT (4/6/2015)
39. Công văn 32877/CT-HTr - Chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành được miễn thuế GTGT (1/6/2015)
40. Công văn 4352/CT-TTHT - Nông sản nhập khẩu mua bán giữa các doanh nghiệp cũng được miễn khai thuế GTGT (29/5/2015)
41. Công văn 4355/CT-TTHT - Hàng nội địa bán cho DNCX cũng được áp dụng thuế suất GTGT 0% (29/5/2015)
42. Công văn 4389/CT-TTHT - Vẫn phải lập hóa đơn khi nhận tiền hỗ trợ có điều kiện (29/5/2015)
43. Công văn 4281/CT-TTHT - Hoàn thuế hàng xuất khẩu theo tháng, phải có thuế đầu vào chưa khấu trừ ít nhất 300 triệu (28/5/2015)
44. Công văn 4297/CT-TTHT - Hàng hóa không phải khai thuế GTGT đầu ra vẫn thuộc diện được khấu trừ thuế đầu vào (28/5/2015)
45. Công văn 4295/CT-TTHT - Dịch vụ chuyển phát đi nước ngoài hoặc vào khu PTQ đều không được hưởng thuế GTGT 0% (28/5/2015)
46. Công văn 4306/CT-TTHT - Lập quy hoạch cho dự án thủy lợi vẫn không được áp dụng thuế GTGT 5% (28/5/2015)
47. Công văn 4308/CT-TTHT - Sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp được áp dụng mức thuế GTGT 5% (28/5/2015)
48. Công văn 4260/CT-TTHT - Tàu chỉ chạy tuyến quốc tế được áp dụng thuế GTGT 0% (27/5/2015)
49. Công văn 4267/CT-TTHT - Gia công vàng bạc phải nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (27/5/2015)
50. Công văn 4266/CT-TTHT - Hàng xuất khẩu vào DNCX cũng được áp dụng thuế suất GTGT 0% (27/5/2015)
51. Công văn 4170/CT-TTHT - Cho DNCX thuê kho không được áp dụng thuế suất GTGT 0% (26/5/2015)
52. Công văn 4184/CT-TTHT - Hàng hóa gia công cho DNCX được áp dụng thuế suất GTGT 0% (26/5/2015)
53. Công văn 4185/CT-TTHT - Tiêu dùng ở Việt Nam, dịch vụ cung ứng cho nước ngoài không được tính thuế GTGT 0% (26/5/2015)
54. Công văn 4187/CT-TTHT - Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị điện không được áp dụng mức thuế GTGT 5% (26/5/2015)
55. Công văn 4196/CT-TTHT - Dịch vụ nếu tiêu dùng ngoài Việt Nam mới được áp dụng thuế GTGT 0% (26/5/2015)
56. Công văn 4165/CT-TTHT - Tài khoản ảo dùng thanh toán tiền hàng cũng phải đăng ký thuế (26/5/2015)
57. Công văn 31322/CT-HTr - Dịch vụ phần cứng không được miễn thuế GTGT như dịch vụ phần mềm (26/5/2015)
58. Công văn 31324/CT-HTr - Hàng xuất bảo hành vẫn phải lập hóa đơn và tính thuế (26/5/2015)
59. Công văn 31004/CT-HTr - Nhận tiền bồi thường bảo hiểm, lập Phiếu thu hay hóa đơn? (25/5/2015)
60. Công văn 4098/CT-TTHT - Nguyên liệu làm thuốc được áp dụng thuế GTGT 5% (25/5/2015)
61. Công văn 3933/CT-TTHT - Nông sản bán cho đối tượng khác ngoài doanh nghiệp và HTX phải chịu thuế GTGT (18/5/2015)
62. Công văn 1874/TCT-CS - Khoản hỗ trợ phát triển thị trường phải khai nộp thuế GTGT (18/5/2015)
63. Công văn 28468/CT-HTr - Dịch vụ cung ứng vào KCX theo chỉ định của bên nước ngoài vẫn được áp dụng thuế GTGT 0% (15/5/2015)
64. Công văn 1795/TCT-CS - Về thuế GTGT đối với nghêu lụa và thức ăn chăn nuôi (12/5/2015)
65. Công văn 26059/CT-HTr - Hàng mẫu dùng thử miễn phí có tính thuế GTGT? (8/5/2015)
66. Công văn 5382/BTC-CST - Về thuế GTGT đối với phần mềm camera (23/4/2015)
67. Công văn 1537/TCT-CS - Phế liệu được áp dụng thuế GTGT theo từng mặt hàng (22/4/2015)
68. Công văn 1540/TCT-KK - Gom hàng của cư dân biên giới để nhập khẩu một lần: tổng giá trị trên 20 triệu phải thanh toán qua ngân hàng (22/4/2015)
69. Công văn 3392/CT-TTHT - Tour du lịch Việt Nam bán cho nước ngoài vẫn không được hưởng thuế GTGT 0% (22/4/2015)
70. Công văn 3357/CT-TTHT - Tách riêng tiền gia công, nguyên liệu nội địa có được hưởng thuế GTGT 0% ? (21/4/2015)
71. Công văn 3359/CT-TTHT - Về thuế GTGT đối với dịch vụ trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh (21/4/2015)
72. Công văn 3369/CT-TTHT - Tài trợ để đổi quyền tham dự hội thảo, vẫn phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT (21/4/2015)
73. Công văn 20151/CT-HTr - Thu nhập từ đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện miễn thuế GTGT (20/4/2015)
74. Công văn 20382/CT-HTr - Chỉ thực hiện xúc tiến thương mại, VPĐD được miễn khai nộp các loại thuế (20/4/2015)
75. Công văn 3279/CT-TTHT - Trả trước phí dịch vụ cho nhiều năm, thuế GTGT vẫn phải tính toàn bộ tại thời điểm thu tiền (17/4/2015)
76. Công văn 1454/TCT-CS - Về giá tính thuế GTGT khi bán hàng có chiết khấu, khuyến mại (16/4/2015)
77. Công văn 4925/BTC-CST - Nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu có được áp dụng thuế suất GTGT 5%? (15/4/2015)
78. Công văn 1412/TCT-CS - Dịch vụ cung ứng vào khu PTQ theo chỉ định vẫn được áp dụng thuế GTGT 0% English attachment (15/4/2015)
79. Công văn 1416/TCT-CS - Tài nguyên chưa chế biến không được áp dụng thuế GTGT 0% khi xuất khẩu English attachment (15/4/2015)
80. Công văn 1417/TCT-CS - Khoản "hỗ trợ hợp tác" chi cho các Đại lý không được miễn thuế GTGT (15/4/2015)
81. Công văn 3187/CT-TTHT - Kiểm định hàng hóa ở nước ngoài cho doanh nghiệp nội địa, không phải là xuất khẩu (15/4/2015)
82. Công văn 3145/CT-TTHT - Khoản thu hộ - chi hộ được miễn lập hóa đơn (14/4/2015)
83. Công văn 3287/TCHQ-KTSTQ - Nguyên liệu SXXK bị ấn định thuế vẫn được hoàn (13/4/2015)
84. Công văn 3038/CT-TTHT - Về giá đất được trừ đối với dự án nhà ở xây dựng từ đất nông nghiệp (9/4/2015)
85. Công văn 3041/CT-TTHT - Khảo sát công trình tại Việt Nam cho nước ngoài vẫn không được hưởng thuế GTGT 0% (9/4/2015)
86. Công văn 15887/CT-HTr - Ngô hạt sấy, sắn lát được miễn khai thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương mại (9/4/2015)
87. Công văn 3017/CT-TTHT - Về việc khấu trừ hàng hóa dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế GTGT (8/4/2015)
88. Công văn 4449/BTC-TCT - Từ 2014, thuế GTGT đầu vào của máy ATM không được khấu trừ (7/4/2015)
89. Công văn 4403/BTC-CST - Hướng dẫn xuất hóa đơn và khấu trừ thuế đối với hàng hóa tổn thất được bồi thường (6/4/2015)
90. Công văn 1159/TCT-CS - Về thuế GTGT đối với gia súc, gia cầm thuê chăn nuôi (3/4/2015)
91. Công văn 1077/TCT-KK - Khai báo thuế GTGT hàng kinh doanh vào mẫu số 02/GTGT sẽ bị phạt (30/3/2015)
92. Công văn 1094/TCT-KK - Không thể vừa đề nghị hoàn, vừa đề nghị bù trừ thuế đầu vào (30/3/2015)
93. Công văn 1097/TCT-KK - Hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT đối với doanh nghiệp thành lập mới vào quý IV (30/3/2015)
94. Công văn 2691/CT-TTHT - Hàng mẫu dùng thử miễn phí: phải đăng ký mới được miễn thuế GTGT (27/3/2015)
95. Công văn 2693/CT-TTHT - Dịch vụ xuất khẩu hưởng thuế GTGT 0% phải đảm bảo tiêu dùng ngoài Việt Nam (27/3/2015)
96. Công văn 2723/CT-TTHT - Dịch vụ bảo quản hàng nông sản, thủy sản thuộc diện áp dụng thuế GTGT 5% (27/3/2015)
97. Công văn 2727/CT-TTHT - Dịch vụ thiết kế dự án phải áp dụng thuế suất GTGT 10% (27/3/2015)
98. Công văn 2654/CT-TTHT - Phí đổi ngày giờ bay, phí hoàn vé không được áp dụng thuế suất GTGT 0% (26/3/2015)
99. Công văn 2663/CT-TTHT - Khoản thu từ tiền thưởng được miễn lập hóa đơn và miễn thuế GTGT (26/3/2015)
100. Công văn 2609/CT-TTHT - Dự án chưa đi vào hoạt động, nếu phát sinh doanh thu sẽ được xét hoàn thuế (25/3/2015)
101. Công văn 2557/CT-TTHT - Không bị xử phạt trốn thuế, số thuế GTGT bị ấn định vẫn được khấu trừ (24/3/2015)
102. Công văn 1006/TCT-CS - Tài sản điều chuyển cho Chi nhánh phụ thuộc không được lập hóa đơn (24/3/2015)
103. Công văn 11079/CT-HTr - Tư vấn đầu tư ở Việt Nam cho khách hàng nước ngoài không được hưởng thuế GTGT 0% (24/3/2015)
104. Công văn 2407/CT-TTHT - Thực hiện ở Việt Nam, dịch vụ cung ứng cho nước ngoài không được hưởng thuế GTGT 0% (19/3/2015)
105. Công văn 2245/CT-TTHT - Nhận tiền bồi thường, chỉ cần lập Phiếu thu (16/3/2015)
106. Công văn 2202/CT-TTHT - Dịch vụ lắp đặt vào khu PTQ được miễn tờ khai hải quan khi hưởng thuế GTGT 0% (13/3/2015)
107. Công văn 9069/CT-HTr - Giám định hàng nhập khẩu tại Việt Nam không được áp dụng thuế GTGT 0% (11/3/2015)
108. Công văn 833/TCT-KK - Về điều kiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư đã hoàn thành (10/3/2015)
109. Công văn 772/TCT-KK - Về việc kê khai, hoàn thuế của doanh nghiệp mới thành lập từ dự án xây nhà để bán (5/3/2015)
110. Công văn 7592/CT-HTr - Hàng nhập khẩu mua bán trong KNQ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (14/2/2015)
111. Công văn 630/TCT-DNL - Dịch vụ thực hiện ở nước ngoài giữa các doanh nghiệp Việt Nam cũng được hưởng thuế GTGT 0% (13/2/2015)
112. Công văn 289/TXNK-CST - Hàng xuất khẩu bị trả lại không phải khai nộp thuế GTGT tại thời điểm tái nhập English attachment (13/2/2015)
113. Công văn 1726/CT-TTHT - Hóa đơn phát hành muộn có thể được chấp nhận (12/2/2015)
114. Công văn 588/TCT-CS - Chế tác vàng bạc không được khấu trừ thuế kể từ 1/3/2012 (12/2/2015)
115. Công văn 1590/CT-TTHT - Thuế GTGT nhà thầu nộp thay nước ngoài được khấu trừ (10/2/2015)
116. Công văn 1599/CT-TTHT - Thanh lý máy se sợi, dệt sợi phải áp dụng thuế suất GTGT 10% (10/2/2015)
117. Công văn 1548/CT-TTHT - Từ 2014, dịch vụ thu gom, xử lý rác không còn được miễn thuế GTGT (9/2/2015)
118. Công văn 1552/CT-TTHT - Tài khoản chuyển và nhận tiền trên ủy nhiệm chi đều phải đăng ký thuế (9/2/2015)
119. Công văn 1573/CT-TTHT - Thuế đầu vào được phép lựa chọn khấu trừ hoặc tính vào chi phí (9/2/2015)
120. Công văn 1496/CT-TTHT - Chi phí thuê nhà cho lao động nước ngoài không được khấu trừ thuế đầu vào English attachment (6/2/2015)
121. Công văn 1505/CT-TTHT - Lãi vay ngoài ngân hàng cũng được miễn thuế GTGT (6/2/2015)
122. Công văn 1526/CT-TTHT - Hoạt động phân tích mẫu nước không được áp dụng thuế GTGT 5% (6/2/2015)
123. Công văn 1094/TCHQ-TXNK - Phần mềm nhập khẩu kèm với thiết bị vẫn được miễn thuế GTGT (5/2/2015)
124. Công văn 1398/CT-TTHT - Kiểm hàng xuất khẩu cho nước ngoài được áp dụng thuế GTGT 0% (4/2/2015)
125. Công văn 1396/CT-TTHT - Góp vốn bằng hàng hóa không được miễn tính thuế GTGT (4/2/2015)
126. Công văn 416/TCT-CS - Phí phát hành chứng chỉ quỹ được miễn tính thuế GTGT (3/2/2015)
127. Công văn 418/TCT-KK - Hai trường hợp vi phạm về chứng từ được chấp nhận cho hoàn thuế (3/2/2015)
128. Công văn 379/TCT-KK - Về việc kê khai, hoàn thuế GTGT đối với dự án đang trong giai đoạn đầu tư (30/1/2015)
129. Công văn 350/TCT-CS - Chuyển nhượng kho số viễn thông, tên miền intemet phải tính thuế GTGT 10% (29/1/2015)
130. Công văn 351/TCT-CS - Dịch vụ đóng gói thủy hải sản được áp dụng thuế GTGT 5% (29/1/2015)
131. Công văn 1146/CT-TTHT - Dịch vụ thực hiện ở nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam cũng được hưởng thuế GTGT 0% (28/1/2015)
132. Công văn 1158/CT-TTHT - Dịch vụ kiểm định cho tàu nước ngoài cũng được hưởng thuế GTGT 0% (28/1/2015)
133. Công văn 1161/CT-TTHT - Hàng giao - nhận ở nước ngoài được áp dụng thuế GTGT 0% từ 1/1/2014 (28/1/2015)
134. Công văn 1024/CT-TTHT - Về việc kê khai thuế khi làm Đại lý thu hộ cước vận chuyển cho nước ngoài (27/1/2015)
135. Công văn 951/CT-TTHT - Chuyển nhượng đất có nhà xưởng: áp dụng thuế GTGT 10% (23/1/2015)
136. Công văn 963/CT-TTHT - Dịch vụ hàng không do đại lý cung cấp không được hưởng thuế GTGT 0% (23/1/2015)
137. Công văn 957/CT-TTHT - Thanh toán cho bên thứ ba là cá nhân không được chấp nhận English attachment (23/1/2015)
138. Công văn 869/CT-TTHT - Cho phép thỏa thuận bù trừ doanh thu xuất khẩu vào tiền tạm ứng (22/1/2015)
139. Công văn 871/CT-TTHT - Khuyến mại bằng Phiếu quà tặng: không lập hóa đơn (22/1/2015)
140. Công văn 872/CT-TTHT - Hàng xuất khẩu tại chỗ: hưởng thuế GTGT 0% phải có tờ khai hải quan (22/1/2015)
141. Công văn 788/CT-TTHT - Tư vấn, sửa lỗi cho phần mềm của nước ngoài có được áp dụng thuế GTGT 0%? (21/1/2015)
142. Công văn 820/CT-TTHT - Kiểm định hàng xuất khẩu cho nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%? (21/1/2015)
143. Công văn 824/CT-TTHT - Phụ phẩm đường vẫn thuộc diện áp dụng thuế suất GTGT 5% (21/1/2015)
144. Công văn 426/CT-TTHT - Kiểm định hàng xuất khẩu cho nước ngoài được áp dụng thuế GTGT 0% English attachment (15/1/2015)
145. Công văn 466/CT-TTHT - Tiếp thị cho khách hàng nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%? (15/1/2015)
146. Công văn 377/CT-TTHT - Hoạt động quản lý học viên không được miễn thuế GTGT (14/1/2015)
147. Công văn 373/CT-TTHT - "Thanh toán ủy quyền" phải quy định trong hợp đồng mua bán (14/1/2015)
148. Công văn 114/TCT-KK - Về việc hoàn thuế GTGT theo lũy kế (14/1/2015)
149. Công văn 28/CT-HTr - Về điều kiện khấu trừ thuế GTGT qua từng thời kỳ (5/1/2015)
150. Công văn 5929/TCT-CS - Hàng TN-TX không được áp dụng thuế GTGT 0% (31/12/2014)
151. Công văn 11803/CT-TTHT - Chi phí thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân không được chấp nhận (31/12/2014)
152. Công văn 11840/CT-TTHT - Dịch vụ cung cấp vào Khu chế xuất, trường hợp nào bị xem là "tiêu dùng tại Việt Nam" (31/12/2014)
153. Công văn 11821/CT-TTHT - Không có tàu biển, đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải quốc vẫn được áp dụng mức thuế GTGT 0% (31/12/2014)
154. Công văn 11783/CT-TTHT - Từ 2014, dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam không được áp dụng thuế GTGT 0% (31/12/2014)
155. Công văn 11686/CT-TTHT - Thanh toán tiền mặt, cước vận tải quốc tế không được áp dụng thuế GTGT 0% (29/12/2014)
156. Công văn 11715/CT-TTHT - Dịch vụ giám sát sản xuất, kiểm tra sản phẩm tại Việt Nam không được tính thuế GTGT 0% (29/12/2014)
157. Công văn 11680/CT-TTHT - Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, xử lý số thuế chưa khấu trừ hết như thế nào? (29/12/2014)
158. Công văn 11660/CT-TTHT - Về thuế GTGT đối với dịch vụ du lịch lữ hành trọn gói (27/12/2014)
159. Công văn 11659/CT-TTHT - Khoản hỗ trợ có điều kiện không được miễn thuế GTGT (27/12/2014)
160. Công văn 11532/CT-TTHT - Thanh toán ủy quyền qua Văn phòng bán vé tại Việt Nam vẫn được chấp nhận (25/12/2014)
161. Công văn 11549/CT-TTHT - Dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0% (25/12/2014)
162. Công văn 11560/CT-TTHT - Tiền hỗ trợ có điều kiện: phải lập hóa đơn và tính thuế (25/12/2014)
163. Công văn 11542/CT-TTHT - Thủy sản tươi sống ở khâu kinh doanh thương mại cũng được miễn thuế GTGT (25/12/2014)
164. Công văn 5815/TCT-CS - Khoản giảm giá bán hàng hóa được miễn thuế GTGT (25/12/2014)
165. Công văn 64768/CT-HTr - Phí quản lý phải cộng vào giá tính thuế GTGT (24/12/2014)
166. Công văn 11464/CT-TTHT - Hóa đơn thu lại tiền điện vẫn phải tính thuế (24/12/2014)
167. Công văn 11405/CT-TTHT - Mật ong nghệ và mật ong sữa chúa không được miễn thuế GTGT (23/12/2014)
168. Công văn 11366/CT-TTHT - Ủy quyền cổ đông thanh toán vẫn được chấp nhận là thanh toán qua ngân hàng (22/12/2014)
169. Công văn 5753/TCT-KK - Từ 2014, nâng điều kiện hoàn thuế từ âm 3 tháng liên tục lên 12 tháng (22/12/2014)
170. Công văn 5629/TCT-CS - Không điều chỉnh lại các hóa đơn lỡ tính thuế GTGT đối với hàng nông sản (16/12/2014)
171. Công văn 11110/CT-TTHT - Hàng xuất khẩu giao cho bên thứ ba ở nước ngoài vẫn được tính thuế GTGT 0% (15/12/2014)
172. Công văn 11016/CT-TTHT - Thuế GTGT nộp bổ sung do Hải quan ấn định vẫn được khấu trừ (11/12/2014)
173. Công văn 11037/CT-TTHT - Dịch vụ giao nhận quốc tế: phần phụ phí phát sinh trong nước phải chịu thuế GTGT (11/12/2014)
174. Công văn 5540/TCT-CS - Định mức 300 triệu đồng khi hoàn thuế hàng xuất khẩu căn cứ theo tháng hay quý? (11/12/2014)
175. Công văn 10935/CT-TTHT - Khoản thu tiền lãi do vi phạm hợp đồng chỉ cần lập Phiếu thu (10/12/2014)
176. Công văn 10891/CT-TTHT - Dịch vụ xuất khẩu thanh toán bù trừ với hàng nhập khẩu vẫn được chấp nhận (9/12/2014)
177. Công văn 10208/CT-TTHT - Hóa đơn xuất hàng khuyến mại không phải tính thuế GTGT (26/11/2014)
178. Công văn 10166/CT-TTHT - Hàng hóa bị tổn thất: chỉ khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được bồi thường (25/11/2014)
179. Công văn 10174/CT-TTHT - Thuế đầu vào âm 12 tháng liên tục mới được hoàn (25/11/2014)
180. Công văn 10179/CT-TTHT - Hàng xuất khẩu kèm lắp đặt: phải đáp ứng 2 nhóm điều kiện mới được tính thuế GTGT 0% (25/11/2014)
181. Công văn 9975/CT-TTHT - Nông sản bán cho hộ kinh doanh không được miễn thuế GTGT (20/11/2014)
182. Công văn 4744/TCT-KK - Thuế vãng lai ngoại tỉnh chỉ kê khai tại nơi bán hàng, không khai tại trụ sở chính (28/10/2014)
183. Công văn 15458/BTC-CST - Dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng gia công cho nước ngoài được chấp nhận là xuất khẩu English attachment (27/10/2014)
184. Công văn 15495/BTC-TCT - Hoạt động dầu khí được miễn hoàn trả thuế GTGT khi giải thể trong giai đoạn đầu tư (27/10/2014)
185. Công văn 8903/CT-TTHT - Khoản hỗ trợ có điều kiện không được miễn thuế (21/10/2014)
186. Công văn 12251/BTC-CST - Tiền hỗ trợ thu hộ không phải tính thuế GTGT (3/9/2014)
187. Công văn 3706/TCT-CS - Từ 2014, dịch vụ thực hiện ở nước ngoài được áp dụng thuế GTGT 0% (29/8/2014)
188. Công văn 2616/TCT-CS - Chi nhánh mới thành lập cũng được phép đăng ký tính thuế khấu trừ (10/7/2014)
189. Công văn 2407/TCT-KK - Hướng dẫn xử lý trường hợp doanh nghiệp chuyển từ đề nghị hoàn thuế sang khấu trừ (25/6/2014)
190. Công văn 2311/TCT-CS - Chậm nộp Thông báo 06/GTGT, năm 2014 bắt buộc tính thuế theo phương pháp trực tiếp (20/6/2014)
191. Công văn 28210/CT-HTr - Bên mua không phải chứng minh tài khoản của bên bán đã đăng ký thuế (10/6/2014)
192. Công văn 4129/CT-TTHT - Chỉ những hóa đơn phát sinh từ 2014 mới không bị khống chế thời hạn kê khai (2/6/2014)
193. Công văn 7062/BTC-TCT - 7 nhóm nông hải sản được chấp nhận là "sơ chế thông thường" được miễn tính thuế GTGT (29/5/2014)
194. Công văn 1829/TCT-CS - Thuế đầu vào của hàng nông hải sản vẫn được khấu trừ (20/5/2014)
195. Công văn 1818/TCT-KK - Từ 2014, Hóa đơn bỏ sót kê khai bổ sung theo thời điểm phát hiện (19/5/2014)
196. Công văn 3360/CT-TTHT - Từ 1/9/2014, hàng bán cho tàu biển nước ngoài cũng phải sử dụng hóa đơn thương mại (21/4/2015)
197. Công văn 3325/CT-TTHT - Hóa đơn đầu vào của tháng trước được kê khai bổ sung vào tờ khai thuế tháng sau (8/5/2014)
198. Công văn 3283/CT-TTHT - Không bắt buộc bên bán chứng minh Tài khoản nhận thanh toán đã đăng ký với Thuế (7/5/2014)
199. Công văn 5904/BTC-TCT - Miễn thuế GTGT đối với hàng nông sản, không bắt buộc bên mua nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (7/5/2014)
200. Công văn 3160/CT-TTHT - Tài khoản của hai bên mua và bán đều phải thông báo với Thuế (29/4/2014)
201. Công văn 3163/CT-TTHT - Từ 1/12014, lúa mì mua bán giữa các doanh nghiệp được miễn tính thuế GTGT (29/4/2014)
202. Công văn 3165/CT-TTHT - Từ 1/1/2014, cây kiểng ở khâu kinh doanh thương mại được miễn tính thuế GTGT (29/4/2014)
203. Công văn 1145/TCT-CS - Chưa có doanh thu 2013, phải đăng ký phương pháp tính thuế như doanh nghiệp mới thành lập (10/4/2014)
204. Công văn 2106/CT-TTHT - Từ 2014, nông sản mua bán giữa doanh nghiệp với HTX được miễn tính thuế GTGT (31/3/2014)
205. Công văn 2006/CT-TTHT - Từ 2014, thủy sản chưa chế biến mua bán giữa các doanh nghiệp được miễn thuế GTGT (27/3/2014)
206. status1 Công văn 3828/BTC-CST - Nộp thuế theo phương pháp trực tiếp sẽ không được miễn thuế GTGT hàng nông sản (26/3/2014)
207. Công văn 1642/CT-TTHT - Hóa đơn mua bán hàng nông sản giữa các doanh nghiệp chỉ cần lập Bảng kê (18/3/2014)
208. Công văn 586/TCT-CS - Tóm tắt những điểm mới về Thuế GTGT 2014 (27/2/2014)
209. Công văn 559/TCT-CS - Hóa đơn GTGT mua vào hàng nông lâm thủy sản chỉ cần lập Bảng kê (25/2/2014)
210. Văn bản có liên quan... -
211. Công văn 3255/TCT-DNL - Về việc kê khai, nộp thay thuế chuyển nhượng vốn (13/8/2015)
212. Công văn 3279/TCT-CS - Về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty hóa chất và môi trường Vũ Hoàng (13/8/2015)
213. Công văn 2045/TCT-CS - Về giá tính thuế GTGT đối với công trình xây dựng 10 cầu trên đường tỉnh 883, Bến Tre (26/5/2015)
214. Công văn 15295/TCHQ-TXNK - Thanh toán từ tài khoản vãng lai ở nước ngoài có được xem là thanh toán qua ngân hàng? (26/12/2014)
215. Công văn 5779/TCT-CS - Về giá đất được trừ khi tính thuế GTGT (23/12/2014)
216. Công văn 5782/TCT-CS - Về tài nguyên, khoáng sản chưa chế biến thuộc diện miễn thuế GTGT (23/12/2014)
217. Công văn 5783/TCT-CS - Về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị nông nghiệp (23/12/2014)
218. Công văn 64431/CT-HTr - Chuyển nhượng dự án, trường hợp nào được miễn thuế GTGT? English attachment (23/12/2014)
219. Công văn 15097/TCHQ-TXNK - Về thuế suất GTGT mặt hàng chất thử dùng trong y tế (19/12/2014)
220. Công văn 63465/CT-HTr - Về 'giá đất được' trừ trong trường hợp không xác định được giá mua vào (17/12/2014)
221. Công văn 63282/CT-HTr - Bảo lãnh phát hành trái phiếu cũng được miễn thuế GTGT (16/12/2014)
222. Công văn 63355/CT-HTr - Tài sản điều chuyển khi sáp nhập doanh nghiệp không phải lập hóa đơn (16/12/2014)
223. Công văn 5570/TCT-CS - Về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty TNHH SX TM Cẩm Vân (15/12/2014)
224. Công văn 5576/TCT-CS - Về việc khấu trừ thuế của Công ty cổ phần thép Lam Giang (15/12/2014)
225. Công văn 5499/TCT-CS - Chuyển nhượng cửa hàng có được miễn tính thuế GTGT? (9/12/2014)
226. Công văn 62003/CT-HTr - Thu mua nông sản xuất bán về Công ty, trường hợp nào được lập hóa đơn? (8/12/2014)
227. Công văn 5453/TCT-CS - Về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu của Công ty Minh Long (5/12/2014)
228. Công văn 5471/TCT-CS - Về thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu giao tại kho bên bán (5/12/2014)
229. Công văn 5412/TCT-CS - Thuê mặt bằng tại Trung tâm thương mại, thanh toán bù trừ vào doanh số bán hàng có được chấp nhận? (3/12/2014)
230. Công văn 1605/GSQL-GQ1 - 'Ngày hoàn tất thủ tục hải quan' được hiểu là ngày thông quan (2/12/2014)
231. Công văn 10299/CT-TTHT - Về việc lập hóa đơn bán căn hộ thu tiền theo tiến độ (28/11/2014)
232. Công văn 60478/CT-HTr - Dịch vụ tư vấn cung cấp cho Công ty con hoặc Chi nhánh vẫn phải lập hóa đơn và tính thuế (27/11/2014)
233. Công văn 10243/CT-TTHT - Được phép lập Phụ lục hợp đồng để điều chỉnh phương thức thanh toán English attachment (27/11/2014)
234. Công văn 10244/CT-TTHT - Thuế TNDN phát sinh tại các Chi nhánh ngoài tỉnh vẫn do doanh nghiệp kê khai (27/11/2014)
235. Công văn 60283/CT-HTr - Mua máy móc cho Chi nhánh, hóa đơn mang tên Công ty vẫn phải do Chi nhánh kê khai (26/11/2014)
236. Công văn 10199/CT-TTHT - Về việc lập hóa đơn và kê khai thuế khi Ngân hàng phát mãi tài sản bảo đảm tiền vay (26/11/2014)
237. Công văn 14124/TCHQ-TXNK - Găng tay cao su nhập khẩu dùng cho y tế được áp dụng thuế GTGT 5% (24/11/2014)
238. Công văn 14136/TCHQ-PC - Tổng hợp 20 giải đáp về chính sách và thủ tục hải quan (24/11/2014)
239. Công văn 10087/CT-TTHT - Xuất phụ kiện để sửa chữa hàng mẫu, vẫn được miễn thuế (24/11/2014)
240. Công văn 10085/CT-TTHT - Từ 2014, dịch vụ nghiên cứu thị trường tại Việt Nam không được xem là xuất khẩu (24/11/2014)
241. Công văn 10065/CT-TTHT - Trừ in tiền, các hoạt động in khác đều không được miễn thuế GTGT (21/11/2014)
242. Công văn 5141/TCT-CS - Chính sách thuế năm 2015 đối với hộ kinh doanh (19/11/2014)
243. Công văn 8823/CT-TTHT - Thu nhập từ bán doanh nghiệp Nhà nước có chịu thuế GTGT? (17/11/2014)
244. Công văn 13832/TCHQ-TXNK - Về chính sách thuế và thủ tục tái xuất hàng nhập khẩu (14/11/2014)
245. Công văn 58399/CT-HTr - Tài sản cố định của Ngân hàng không được khấu trừ thuế đầu vào (14/11/2014)
246. Công văn 58186/CT-HTr - Chuyển hộ tiền khuyến mại có bị tính thuế GTGT? (13/11/2014)
247. Công văn 4976/TCT-CS - Hoạt động chứng nhận hàng hóa có được áp dụng thuế suất GTGT 5%? (11/11/2014)
248. Công văn 4978/TCT-CS - Về thuế GTGT đối với hợp đồng tín dụng của Công ty Thép Kyoei Việt Nam (11/11/2014)
249. Công văn 4979/TCT-CS - Về thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu của Công ty Quốc Việt (11/11/2014)
250. Công văn 4984/TCT-CS - Mua nhiều lần trong ngày, cộng gộp nếu trên 20 triệu không được thanh toán tiền mặt (11/11/2014)
251. Công văn 9482/CT-TTHT - Doanh thu xuất khẩu được xác định chậm nhất theo ngày thông quan (7/11/2014)
252. Công văn 9457/CT-TTHT - Miễn thuế GTGT nông sản mua bán giữa các doanh nghiệp, không phụ thuộc mục đích sử dụng (6/11/2014)
253. Công văn 56687/CT-HTr - Chi phí phát hành thẻ tín dụng có được miễn thuế GTGT? (4/11/2014)
254. Công văn 4876/TCT-CS - Từ 1.3.2012, hoạt động chế tác vàng bạc không còn được khấu trừ thuế (4/11/2014)
255. Công văn 16028/BTC-CST - Hướng dẫn áp dụng thuế suất GTGT đối với thuốc thú y (4/11/2014)
256. Công văn 56428/CT-HTr - Tổng giá trị các hóa đơn phát sinh cùng ngày của cùng người bán nếu trên 20 triệu không được trả bằng tiền mặt (3/11/2014)
257. Công văn 15895/BTC-CST - Sản phẩm trồng trọt: đã xay hoặc sấy khô có 2 mức thuế GTGT khác nhau (31/10/2014)
258. Công văn 4839/TCT-CS - Máy tính bảng cài phần mềm Sách giáo khoa vẫn thuộc diện chịu 10% thuế GTGT (31/10/2014)
259. Công văn 13147/TCHQ-TXNK - Áp dụng thuế suất GTGT 5% cho thiết bị y tế có cần xác nhận của Bộ Y tế? (29/10/2014)
260. Công văn 458/TXNK-CST - Thuế suất GTGT ghế nha khoa áp dụng theo mức 5% hay 10%? (29/10/2014)
261. Công văn 4735/TCT-CS - Môi giới mua hàng xuất khẩu cho nước ngoài được áp dụng thuế GTGT 0% (28/10/2014)
262. Công văn 55454/CT-HTr - Về điều kiện khấu trừ thuế đối với nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu (28/10/2014)
263. Công văn 54581/CT-HTr - Phí bảo hiểm đóng cho nhân viên của Công ty con có được chấp nhận? (24/10/2014)
264. Công văn 9074/CT-TTHT - Lệ phí sân bay có được miễn thuế GTGT? (24/10/2014)
265. Công văn 12885/TCHQ-TXNK - Sản phẩm bằng đay được áp dụng thuế GTGT 5% (23/10/2014)
266. Công văn 4688/TCT-KK - Về xử lý số thuế GTGT đã nộp cho nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (23/10/2014)
267. Công văn 4689/TCT-KK - Tài khoản phụ trong hệ thống thanh toán, trường hợp nào phải đăng ký với cơ quan Thuế? (23/10/2014)
268. Công văn 8999/CT-TTHT - Thu lại tiền chi hộ, không phải lập hóa đơn và tính thuế (23/10/2014)
269. Công văn 9005/CT-TTHT - Mặt hàng Vitamin có được áp dụng thuế GTGT 5%? (23/10/2014)
270. Công văn 4621/TCT-DNL - Chấp nhận việc thanh toán bằng thẻ (21/10/2014)
271. Công văn 54014/CT-HTr - Phí phát hành chứng chỉ quỹ thuộc diện miễn thuế GTGT (21/10/2014)
272. Công văn 54015/CT-HTr - Về điều kiện khấu trừ hóa đơn do Đại lý Hãng nước ngoài phát hành (21/10/2014)
273. Công văn 54041/CT-HTr - Các khoản phí thu - chi hộ học sinh được miễn tính thuế GTGT (21/10/2014)
274. Công văn 54037/CT-HTr - Không chấp nhận mức trích khấu hao nhanh nếu kết quả SXKD bị lỗ (21/10/2014)
275. Công văn 8886/CT-TTHT - Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Chi nhánh và cá nhân, khai nộp thuế như thế nào? (21/10/2014)
276. Công văn 8896/CT-TTHT - Dịch vụ hỗ trợ mua hàng hóa cho nước ngoài có được áp dụng thuế GTGT 0%? (21/10/2014)
277. Công văn 8861/CT-TTHT - Hàng xuất khẩu từ 1/9/2014 chỉ sử dụng hóa đơn thương mại (20/10/2014)
278. Công văn 4581/TCT-CS - Từ 1/9/2014, thống nhất sử dụng hóa đơn thương mại khi xuất khẩu ra nước ngoài (17/10/2014)
279. Công văn 8824/CT-TTHT - Dịch vụ tìm nguồn hàng xuất khẩu trong nước không được hưởng thuế GTGT 0% (17/10/2014)
280. Công văn 8826/CT-TTHT - Cao su tổng hợp và cao su hỗn hợp đều thuộc diện chịu 10% thuế GTGT (17/10/2014)
281. Công văn 8816/CT-TTHT - Hoàn thuế trước hạn thanh toán trả chậm, miễn chứng từ thanh toán qua ngân hàng (17/10/2014)
282. Công văn 8818/CT-TTHT - Từ 1/9/2014, hàng tiêu dùng nội bộ được miễn tính thuế GTGT (17/10/2014)
283. Công văn 4540/TCT-CS - Tài sản của Chủ hộ kinh doanh đưa góp vốn có được khấu trừ thuế? (16/10/2014)
284. Công văn 4519/TCT-DNL - Phí bảo hiểm hàng nhập khẩu được áp dụng thuế suất GTGT 0% (15/10/2014)
285. Công văn 4499/TCT-CS - Chưa tẩm ướp gia vị, sản phẩm sơ chế được miễn tính thuế GTGT (15/10/2014)
286. Công văn 8700/CT-TTHT - Dịch vụ đào tạo, xin Visa cho người đi tu nghiệp ở nước ngoài không được áp dụng thuế GTGT 0% (15/10/2014)
287. Công văn 8707/CT-TTHT - Từ 20/12/2013, các dự án bất động sản không được kê khai hoàn thuế riêng (15/10/2014)
288. Công văn 8710/CT-TTHT - Cho DNCX thuê kho xưởng trong khu công nghiệp, có được áp dụng thuế GTGT 0%? (15/10/2014)
289. Công văn 8723/CT-TTHT - Hoạt động dạy ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức của doanh nghiệp có được miễn thuế GTGT? (15/10/2014)
290. Công văn 4482/TCT-CS - Hướng dẫn thủ tục bán thanh lý xe ô tô của DNCX vào nội địa (14/10/2014)
291. Công văn 4478/TCT-CS - Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi đã qua chế biến dùng làm thức ăn chăn nuôi chịu thuế GTGT 5% (14/10/2014)
292. Công văn 4486/TCT-CS - Tài khoản nhận thanh toán có thêm mã số phụ, chỉ cần đăng ký mã số tài khoản chính (14/10/2014)
293. Công văn 4488/TCT-CS - Phụ phí liên quan đến dịch vụ hải quan cung cấp cho DNCX cũng được hưởng thuế GTGT 0% (14/10/2014)
294. Công văn 8655/CT-TTHT - Nông sản thuộc diện miễn thuế GTGT, khi xuất khẩu cũng được hưởng thuế suất 0% (14/10/2014)
295. Công văn 8665/CT-TTHT - Tiền thuê nhà xưởng trả theo quý, phân bổ chi phí theo tháng hay quý? (14/10/2014)
296. Công văn 12387/TCHQ-TXNK - Hướng dẫn phân loại mã HS một số thiết bị y tế (13/10/2014)
297. Công văn 52240/CT-HTr - Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ ngành ngân hàng không được khấu trừ (13/10/2014)
298. Công văn 4436/TCT-CS - Thử nghiệm thuốc cho nước ngoài tại Việt Nam không được hưởng thuế GTGT 0% (13/10/2014)
299. Công văn 4455/TCT-CS - Các dịch vụ trong kho ngoại quan không được áp dụng thuế suất GTGT 0% (13/10/2014)
300. Công văn 4457/TCT-CS - Chưa tẩm ướp gia vị, sản phẩm sơ chế được miễn thuế GTGT (13/10/2014)
301. Công văn 8630/CT-TTHT - Cho thuê lại mặt bằng thuộc diện chịu thuế GTGT 10% (13/10/2014)
302. Công văn 8571/CT-TTHT - Phát sinh chi phí bảo hành công trình, có được lập hóa đơn giảm giá trị quyết toán? (10/10/2014)
303. Công văn 4389/TCT-CS - Từ sau 1/1/2014, thanh toán hàng xuất khẩu từ tài khoản vãng lai sẽ không được hoàn thuế (8/10/2014)
304. Công văn 4375/TCT-CS - Dịch vụ gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ tại Việt Nam không được hưởng thuế GTGT 0% (7/10/2014)
305. Công văn 50486/CT-HTr - Chuyển đổi phương pháp tính thuế phải đăng ký với cơ quan Thuế (2/10/2014)
306. Công văn 4278/TCT-CS - Dịch vụ CNTT cung cấp cho người dùng ở nước ngoài được chấp nhận là dịch vụ xuất khẩu (2/10/2014)
307. Công văn 4281/TCT-KK - Cho phép hoàn các khoản thuế GTGT lũy kế từ 2013 trở về trước (2/10/2014)
308. Công văn 4262/TCT-CS - Dịch vụ thực hiện ngay trong khu phi thuế quan mới được xem là dịch vụ xuất khẩu English attachment (1/10/2014)
309. Công văn 13868/BTC-TCT - Sản phẩm diệt côn trùng, lỡ phát hành Hóa đơn GTGT 5% có bắt buộc điều chỉnh lại? (1/10/2014)
310. Công văn 11848/TCHQ-TXNK - Về thuế suất thuế GTGT đối với sinh phẩm y tế (30/9/2014)
311. Công văn 11784/TCHQ-TXNK - Về thuế suất và thủ tục nhập khẩu phân bón vi sinh (29/9/2014)
312. Công văn 13738/BTC-CST - Về thuế GTGT và thuế BVMT khi bán xăng dầu mua trong nước cho máy bay quốc tế (29/9/2014)
313. Công văn 4210/TCT-CS - Ngành Thuế dễ dàng tra cứu được tài khoản của doanh nghiệp có hay chưa đăng ký (29/9/2014)
314. Công văn 13742/BCT-CST - Dây giềng đan lưới đánh cá, sợi đan lưới đánh cá được áp dụng thuế suất GTGT 5% (29/9/2014)
315. Công văn 48840/CT-HTr - Về việc lập bảng kê hàng bán trong ngày dưới 200 ngàn dồng (23/9/2014)
316. Công văn 48841/CT-HTr - Về thuế suất thuế GTGT đối với chè sơ chế (23/9/2014)
317. Công văn 11515/TCHQ-TXNK - Ân hạn thuế 275 ngày, hoặc là có bảo lãnh hoặc phải đáp ứng đủ điều kiện English attachment (22/9/2014)
318. Công văn 11463/TCHQ-TXNK - Về xử lý hoàn thuế GTGT hàng nhập SXXK (19/9/2014)
319. Công văn 4064/TCT-KK - Chi nhánh tại các tỉnh có thể ủy quyền Công ty mẹ thanh toán thay hàng mua vào (19/9/2014)
320. Công văn 7680/CT-TTHT - Mua bán bên ngoài lãnh thổ Việt Nam được áp dụng thuế suất GTGT 0% (18/9/2014)
321. Công văn 7683/CT-TTHT - Dịch vụ nghiên cứu thị trường ở nước ngoài được áp dụng thuế GTGT 0% (18/9/2014)
322. Công văn 7685/CT-TTHT - Cho thuê quyền sử dụng đất, tính thuế ngay từ thời điểm cho thuê (18/9/2014)
323. Công văn 7696/CT-TTHT - Hàng biếu tặng dưới 200 ngàn đồng được phép lập Bản kê thay hóa đơn (18/9/2014)
324. Công văn 3997/TCT-DNL - Cho phép hạch toán vé máy bay mua qua mạng thanh toán bằng thẻ cá nhân English attachment (16/9/2014)
325. Công văn 4003/TCT-CS - Về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế của Công ty TNHH TPSC Việt Nam (16/9/2014)
326. Công văn 4005/TCT-CS - Hướng dẫn mới về thuế GTGT đối với mặt hàng đầu vỏ tôm tẩy sạch, sấy khô (16/9/2014)
327. Công văn 7624/CT-TTHT - Không có hàng xuất khẩu, ít nhất 12 tháng sau mới được xét hoàn thuế (16/9/2014)
328. Công văn 7639/CT-TTHT - Hóa đơn lập không đúng thời điểm, bên mua có được kê khai, khấu trừ? (16/9/2014)
329. Công văn 7646/CT-TTHT - Về thuế GTGT đối với phí thường niên thẻ tín dụng (16/9/2014)
330. Công văn 12898/BTC-TCT - Thú nhồi bông được áp dụng thuế GTGT 5% nhưng phải gắn dấu hợp quy (15/9/2014)
331. Công văn 7574/CT-TTHT - Bán hàng cho Công ty trong nước nhưng giao nhận ngoài Việt Nam vẫn được áp dụng thuế GTGT 0% (15/9/2014)
332. Công văn 7576/CT-TTHT - Về thuế GTGT đối với dịch vụ bảo lãnh L/C (15/9/2014)
333. Công văn 3949/TCT-CS - Về việc bù trừ công nợ đối với khoản tiền thanh toán trực tiếp cho Nhà thầu phụ (11/9/2014)
334. Công văn 3924/TCT-CS - Mua nông sản trực tiếp của người dân được phép lập Bảng kê chi phí (10/9/2014)
335. Công văn 3920/TCT-CS - Thanh toán bù trừ nội bộ có được chấp nhận? English attachment (10/9/2014)
336. Công văn 3895/TCT-KK - Thanh toán bằng cách nộp tiền mặt cho Công ty mẹ, Chi nhánh không được khấu trừ (10/9/2014)
337. Công văn 12571/BTC-TCT - Hướng dẫn chung về thuế GTGT đối với sản phẩm gỗ (8/9/2014)
338. Công văn 3819/TCT-CS - Khoản chi ở nước ngoài thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân vẫn được chấp nhận English attachment (6/9/2014)
339. Công văn 3748/TCT-CS - Về khấu trừ thuế GTGT khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp nội địa (4/9/2014)
340. Công văn 3749/TCT-CS - Về thuế suất thuế GTGT các mặt hàng dụng cụ học tập (4/9/2014)
341. Công văn 3751/TCT-DNL - Về việc bù trừ thuế GTGT đầu vào của Dự án đầu tư mới trong cùng địa bàn tỉnh (4/9/2014)
342. Công văn 10809/TCHQ-TXNK - Về khái niệm “nộp thừa tiền thuế GTGT” (3/9/2014)
343. Công văn 3723/TCT-CS - Dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng thuộc diện không chịu thuế GTGT (3/9/2014)
344. Công văn 3682/TCT-CS - Doanh thu dưới 100 triệu/năm, hộ dân được miễn nộp thuế khoán (29/8/2014)
345. Công văn 3670/TCT-KK - Không ghi chú thời hạn thanh toán cho các hợp đồng mua trả chậm sẽ bị phạt (29/8/2014)
346. Công văn 12020/BTC-CST - Xuất khẩu trang sức được áp dụng thuế GTGT 0% nhưng không được khấu trừ thuế đầu vào (27/8/2014)
347. Công văn 11967/BTC-CST - Về việc áp dụng thuế GTGT 0% đối với dịch vụ xuất khẩu của Công ty TNHH Styrolution Việt Nam (26/8/2014)
348. Thông tư 119/2014/TT-BTC - Một số điều chỉnh quan trọng về kê khai, tính thuế GTGT, thuế TNCN English attachment (25/8/2014)
349. Công văn 3498/TCT-KK - Chi phí thuê tư vấn phát hành cổ phiếu không khấu trừ thuế đầu vào (22/8/2014)
350. Công văn 3511/TCT-CS - Mua bán hàng ngay tại cửa khẩu Việt Nam không được hưởng thuế GTGT 0% (22/8/2014)
351. Công văn 3529/TCT-CS - Hướng dẫn xử lý hóa đơn khi hoàn trả lại tiền thu theo tiến độ cho khách hàng (22/8/2014)
352. status1 Công văn 11784/BTC-TCT - Về chính sách thuế đối với khoản thu phí vệ sinh (22/8/2014)
353. Công văn 3410/TCT-DNL - Hóa đơn phát sinh trước 1/1/2014 vẫn bị khống chế thời hạn kê khai bổ sung (6 tháng) (21/8/2014)
354. Công văn 3429/TCT-KK - Hóa đơn phát sinh từ tháng 12/2013 trở về trước vẫn bị khống chế thời hạn kê khai (21/8/2014)
355. Công văn 3411/TCT-KK - Về việc hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu chuyển bán cho bên thứ ba ở nước ngoài (21/8/2014)
356. Công văn 3393/TCT-CS - Về thuế GTGT đối với sản phẩm bột trấu (20/8/2014)
357. Công văn 3376/TCT-KK - Trước 2014, hóa đơn bỏ sót chỉ được khấu trừ trong vòng 6 tháng (20/8/2014)
358. Công văn 11613/BTC-TCT - Về thuế GTGT đối với mặt hàng bông English attachment (19/8/2014)
359. Công văn 11604/BTC-TCT - Không bắt buộc điều chỉnh lại thuế GTGT đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (19/8/2014)
360. Công văn 3341/TCT-CS - Dịch vụ bảo quản lạnh hải sản được áp dụng thuế suất GTGT 5% (18/8/2014)
361. Công văn 39679/CT-HTr - Không khấu trừ thuế GTGT đầu vào của máy móc thuê để phục vụ kinh doanh chứng khoán (18/8/2014)
362. Công văn 6741/CT-TTHT - Giao lại một phần việc cho nước ngoài thực hiện, bên giao việc chịu trách nhiệm về thuế nhà thầu (18/8/2014)
363. Công văn 6734/CT-TTHT - Tư vấn thiết kế cho các công trình ở nước ngoài được chấp nhận là dịch vụ xuất khẩu (18/8/2014)
364. Công văn 39543/CT-HTr - Về việc lập hóa đơn và tính thuế đối với dịch vụ trông giữ xe (15/8/2014)
365. Công văn 39546/CT-HTr - Về thuế GTGT đối với sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt (15/8/2014)
366. Công văn 6718/CT-TTHT - Dịch vụ tư vấn phát triển phần mềm ứng dụng thương mại điện tử được miễn tính thuế GTGT (15/8/2014)
367. Công văn 3257/TCT-DNL - Về việc khai thuế tập trung các dự án của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (14/8/2014)
368. Công văn 3266/TCT-KK - Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết sau sáp nhập có được xét hoàn? (14/8/2014)
369. Công văn 3271/TCT-KK - Thuế GTGT đầu vào của Tờ khai phi mậu dịch không được khấu trừ (14/8/2014)
370. Công văn 6626/CT-TTHT - Chấp nhận chi phí mua quà tặng khách hàng trong hạn mức khống chế (14/8/2014)
371. Công văn 6608/CT-TTHT - Trả lại hàng ngay tại thời điểm giao hàng, chỉ cần lập Biên bản (13/8/2014)
372. Công văn 6551/CT-TTHT - Chi phí liên quan đến hàng tạm nhập - tái xuất không được khấu trừ (13/8/2014)
373. Công văn 6557/CT-TTHT - Đưa hàng mẫu cho khách dùng thử, nếu không đăng ký khuyến mại phải chịu thuế GTGT (13/8/2014)
374. Công văn 6563/CT-TTHT - Về thuế GTGT đối với dịch vụ quản lý tòa nhà tại nước ngoài (13/8/2014)
375. Công văn 6567/CT-TTHT - Dịch vụ thực hiện trong Khu công nghiệp không được hưởng thuế GTGT 0% (13/8/2014)
376. Công văn 6582/CT-TTHT - Về thuế GTGT đối với dịch vụ chuyển dọn đồ dùng cá nhân ra nước ngoài (13/8/2014)
377. Công văn 3182/TCT-KK - Hàng xuất khẩu trả chậm được hoàn thuế toàn bố số thuế đầu vào (12/8/2014)
378. Công văn 3210/TCT-CS - Có đăng ký Tài khoản nhận thanh toán, hồ sơ hoàn thuế mới được giải quyết (12/8/2014)
379. Công văn 3211/TCT-CS - Mua bán hàng hóa ngoài lãnh thổ Việt Nam được áp dụng mức thuế suất GTGT 0% (12/8/2014)
380. Công văn 6483/CT-TTHT - Dịch vụ thực hiện tại Việt Nam không được hưởng thuế GTGT 0% (12/8/2014)
381. Công văn 6506/CT-TTHT - Bên bán tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài khoản nhận thanh toán (12/8/2014)
382. Công văn 6536/CT-TTHT - Không được khấu trừ thuế các Hóa đơn điện, nước đứng tên chủ nhà cho thuê (12/8/2014)
383. Công văn 3137/TCT-CS - Nấm đã luộc chín chịu thuế GTGT 10% (11/8/2014)
384. Công văn 3118/TCT-CS - Phí vận tải biển cung cấp cho DNCX có được áp dụng thuế suất GTGT 0% (8/8/2014)
385. Công văn 11015/BTC-CST - Về giá tính thuế một số loại khoáng sản (7/8/2014)
386. Công văn 3106/TCT-DNL - Về chính sách thuế GTGT đối với vật tư thiết bị mua sắm tập trung (7/8/2014)
387. Công văn 6340/CT-TTHT - Bán Phiếu mua hàng chưa phải lập Hóa đơn (7/8/2014)
388. Công văn 6360/CT-TTHT - Nhận thanh toán dưới 20 triệu, Tài khoản ngân hàng chưa đăng ký với Thuế vẫn bị phạt (7/8/2014)
389. Công văn 6339/CT-TTHT - Về thuế nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn thiết kế và giám sát thi công dự án (7/8/2014)
390. Công văn 3070/TCT-CS - Về thuế GTGT đối với hàng thủy hải sản bán lẻ cho khách hàng (6/8/2014)
391. Công văn 3076/TCT-CS - Về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài chính (6/8/2014)
392. Công văn 3097/TCT-CS - Về việc cấp hóa đơn lẻ cho các Trung tâm là đơn vị sự nghiệp (6/8/2014)
393. Công văn 3064/TCT-CS - Lỡ phát hành hóa đơn hàng thủy hải sản theo diện có thuế GTGT, phải điều chỉnh (6/8/2014)
394. Quyết định 1201/QĐ-TCT - Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của ngành Thuế (6/8/2014)
395. Công văn 3050/TCT-KK - Chiết khấu thanh toán bằng hối phiếu không được xem là thanh toán qua ngân hàng (5/8/2014)
396. Công văn 6236/CT-TTHT - Không chấp nhận các hóa đơn phát hành cho dịch vụ đã hoàn thành của nhiều năm trước (5/8/2014)
397. Công văn 2963/TCT-CS - Nhựa thông chưa qua sơ chế được miễn tính thuế GTGT (1/8/2014)
398. Công văn 6114/CT-TTHT - Chi phí lãi vay mua sắm tài sản cố định chỉ được tính vào nguyên giá (1/8/2014)
399. Công văn 6117/CT-TTHT - Bán hồ sơ mời thầu, các đơn vị sự nghiệp nộp 2% thuế GTGT và 2% thuế TNDN (1/8/2014)
400. Công văn 6119/CT-TTHT - Về mức thuế suất GTGT và thuế TNDN đối với hoạt động biểu diễn và cho thuê rạp (1/8/2014)
401. Công văn 6121/CT-TTHT - Về việc tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý (1/8/2014)
402. Công văn 6122/CT-TTHT - Chi phí giải khát cho nhân viên không được chấp nhận !? (1/8/2014)
403. Công văn 6157/CT-TTHT - Tổ chức tín dụng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với chi phí thuê văn phòng (1/8/2014)
404. Công văn 6158/CT-TTHT - Tư vấn bán hàng cho nước ngoài tại Việt Nam không được xem là dịch vụ xuất khẩu (1/8/2014)
405. Công văn 6123/CT-TTHT - Công ty mẹ có thể ủy quyền thanh toán cho Chi nhánh phụ thuộc (1/8/2014)
406. Công văn 6148/CT-TTHT - Nhận tiền thưởng doanh số không cần lập Hóa đơn (1/8/2014)
407. Công văn 2941/TCT-CS - Xử lý chất thải cho DNCX được áp dụng thuế suất GTGT 0% (31/7/2014)
408. Công văn 2930/TCT-CS - Về việc xử lý hóa đơn bất động sản ghi thuế suất không đúng (30/7/2014)
409. Công văn 2914/TCT-CS - Đơn vị sự nghiệp có doanh thu chịu thuế GTGT vẫn có thể đăng ký khấu trừ thuế (30/7/2014)
410. Công văn 2856/TCT-DNL - Về cáh tính thuế nhà thầu đối với gói thầu 10A của Liên danh Taisei - Vinaconex (28/7/2014)
411. Công văn 2864/TCT-CS - Chậm đăng ký tài khoản ngân hàng có thể bị phạt 700.000 đồng (28/7/2014)
412. Công văn 36244/CT-HTr - Mua hàng và giao ngay tại nước ngoài được áp dụng thuế GTGT 0% (24/7/2014)
413. Công văn 36246/CT-HTr - Ủy nhiệm chi có được chấp nhận là Chứng từ thanh toán (24/7/2014)
414. Công văn 36252/CT-HTr - Về chính sách thuế khi tổ chức chương trình khuyến mại cho nhà cung cấp (24/7/2014)
415. Công văn 5831/CT-TTHT - Thuê nước ngoài lắp đặt máy móc trong Khu chế xuất có được miễn tính thuế GTGT? (24/7/2014)
416. Công văn 2796/TCT-CS - Về việc phát hành hóa đơn bán đấu giá tài sản khi chủ doanh nghiệp bị tạm giam (23/7/2014)
417. Công văn 5798/CT-TTHT - Hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên thanh toán bằng tiền mặt sẽ bị xuất toán chi phí (23/7/2014)
418. Công văn 2767/TCT-CS - Doanh nghiệp bị hạn chế số lượng hóa đơn trong mỗi lần thông báo phát hành (22/7/2014)
419. Công văn 2750/TCT-KK - Nhận thầu công trình ngoài tỉnh phải trích nộp thuế vãng lai (21/7/2014)
420. Công văn 2751/TCT-KK - Hướng dẫn hoàn thuế trong trường hợp bàn giao dự án giữa Công ty và Chi nhánh (21/7/2014)
421. Công văn 5725/CT-TTHT - Thuê nước ngoài kiểm tra chất lượng ngay tại Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu (21/7/2014)
422. Công văn 5726/CT-TTHT - Về việc phát hành hóa đơn hàng khuyến mại (21/7/2014)
423. Công văn 5733/CT-TTHT - Không khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các chi phí liên quan đến TSCĐ của Ngân hàng (21/7/2014)
424. Công văn 2730/TCT-KK - Lũy kế thuế GTGT đầu vào đạt từ 300 triệu trở lên, dự án đầu tư được xét hoàn thuế (18/7/2014)
425. Công văn 35354/CT-HTr - Về chứng từ khi thu lại khoản phí nộp hộ (18/7/2014)
426. Công văn 5681/CT-TTHT - Thuê nước ngoài bảo trì phần mềm phải trích nộp 5% thuế nhà thầu (18/7/2014)
427. Công văn 5682/CT-TTHT - Về thuế GTGT đối với sản phẩm khoai mì lát khô, cám gạo, bã đậu nành (18/7/2014)
428. Công văn 5686/CT-TTHT - Thuê tàu của nước ngoài để cho thuê lại có được miễn tính thuế GTGT? (18/7/2014)
429. Công văn 5704/CT-TTHT - Về hạch toán chi phí thuê văn phòng của Ngân hàng (18/7/2014)
430. Công văn 5705/CT-TTHT - Phí chuyển đổi ngoại tệ của chủ thẻ tín dụng áp dụng thuế suất GTGT 10% (18/7/2014)
431. Công văn 35147/CT-HTr - Hưởng thù lao theo doanh số bán, đại lý vẫn phải phát hành Hóa đơn (17/7/2014)
432. Công văn 34930/CT-HTr - Chi phí tại Cảng, từ 20 triệu trở lên vẫn phải thanh toán qua ngân hàng (16/7/2014)
433. Công văn 34933/CT-HTr - Về chính sách thuế GTGT đối với đại lý vé máy bay (16/7/2014)
434. Công văn 5520/CT-TTHT - Hàng phi mậu dịch không thanh toán qua ngân hàng vẫn không được khấu trừ thuế (14/7/2014)
435. Công văn 2597/TCT-CS - Về thuế suất thuế GTGT đối với fillet cá và phụ phẩm trước 2014 (10/7/2014)
436. Công văn 5456/CT-TTHT - Trả phí hoa hồng môi giới thông qua hợp đồng phải có Hóa đơn GTGT (10/7/2014)
437. Công văn 5442/CT-TTHT - Dịch vụ xử lý chất thải thực hiện ngay trong Khu chế xuất được áp dụng thuế GTGT 0% (9/7/2014)
438. Công văn 33486/CT-HTr - Thanh toán tiền mua hàng, cần chắc chắn là tài khoản của bên bán đã được đăng ký với Thuế (8/7/2014)
439. Công văn 8400/TCHQ-PC - 49 câu trả lời vướng mắc của Tổng cục Hải quan (7/7/2014)
440. Công văn 2527/TCT-KK - Thanh toán trực tiếp cho bên ủy thác xuất khẩu, phải quy định rõ trong hợp đồng (7/7/2014)
441. Công văn 5190/CT-TTHT - Không phát hành hóa đơn để nhận tiền chiết khấu thương mại (3/7/2014)
442. Công văn 5192/CT-TTHT - Được phép lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình theo phê duyệt của Kiểm toán Nhà nước (3/7/2014)
443. Công văn 5203/CT-TTHT - Kim, chỉ phẫu thuật chuyên dùng cho y tế được áp dụng thuế suất GTGT 5% (3/7/2014)
444. Công văn 5222/CT-TTHT - Khuyến mại cho đại ký tại các tỉnh phải đăng ký với Bộ Công thương (3/7/2014)
445. Công văn 5177/CT-TTHT - Xăng dầu xuất sử dụng nội bộ vẫn phải phát hành hóa đơn và tính thuế GTGT (2/7/2014)
446. Công văn 5095/CT-TTHT - Văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng bán vào KCX, không có Tờ khai hải quan vẫn được hoàn thuế (1/7/2014)
447. Công văn 5098/CT-TTHT - Thuế GTGT đầu vào hàng nông hải sản được khấu trừ toàn bộ (1/7/2014)
448. Công văn 2463/TCT-CS - Về việc chuyển nhượng QSDĐ của Trường Trung cấp Nghề Công Nghiệp Tàu Thủy (22/6/2015)
449. Công văn 2436/TCT-KK - Về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu theo quyền nhập khẩu của DNCX (27/6/2014)
450. Công văn 5042/CT-TTHT - Tài sản cố định thuê tài chính, khấu hao chi phí theo Hóa đơn hằng tháng (27/6/2014)
451. Công văn 4974/CT-TTHT - Về thời điểm phát hành hóa đơn đối với lãi vay tín dụng (26/6/2014)
452. Công văn 4980/CT-TTHT - Tài khoản ảo có cần đăng ký với cơ quan Thuế? (26/6/2014)
453. Công văn 4981/CT-TTHT - Chi phí sửa chữa văn phòng tại Chi nhánh được khấu trừ toàn bộ (26/6/2014)
454. Công văn 4946/CT-TTHT - Về thuế GTGT mặt hàng thiết bị trợ thính (25/6/2014)
455. Công văn 4947/CT-TTHT - Về khấu trừ thuế đối với dự án kinh doanh nhà ở xã hội (25/6/2014)
456. Công văn 4927/CT-TTHT - Về việc lập hóa đơn khi nhận tiền chiết khấu và hỗ trợ marketing (25/6/2014)
457. Công văn 2355/TCT-KK - Mua máy móc để phục vụ dự án đầu tư ở nước ngoài, chỉ được khấu trừ thuế GTGT sau khi tái nhập (23/6/2014)
458. Công văn 4854/CT-TTHT - Về việc điều chỉnh thuế suất GTGT đối với mặt hàng sườn heo đông lạnh (23/6/2014)
459. Công văn 4855/CT-TTHT - Về việc điều chỉnh thuế suất GTGT đối với mặt hàng cám mì (23/6/2014)
460. Công văn 4866/CT-TTHT - Về việc điều chỉnh thuế suất GTGT đối với sản phẩm cám, tấm, trấu (23/6/2014)
461. Công văn 7501/TCHQ-TXNK - Về mã HS và thuế suất nhập khẩu tàu chở chất lỏng (20/6/2014)
462. Công văn 4764/CT-TTHT - Thu lại tiền nước sinh hoạt, phát hành Hóa đơn GTGT với thuế suất 5% (20/6/2014)
463. Công văn 4792/CT-TTHT - Về hóa đơn đối với phí dịch vụ quản lý danh mục đầu tư (20/6/2014)
464. Công văn 29845/CT-HTr - Về điều kiện hạch toán phí vận đơn, phí xếp dỡ hàng nhờ thanh toán hộ (18/6/2014)
465. Công văn 2270/TCT-CS - Hạch toán tiền thuê nhà của cá nhân, trường hợp nào được lập Bảng kê? (18/6/2014)
466. Công văn 4653/CT-TTHT - Toàn bộ thuế GTGT đầu có liên quan đến TSCĐ của ngân hàng đều không được khấu trừ (18/6/2014)
467. Công văn 4661/CT-TTHT - Từ năm 2014, dịch vụ xử lý nước thải áp dụng thuế suất GTGT 10% (18/6/2014)
468. Công văn 4677/CT-TTHT - Cục Thuế TP. HCM: không bắt buộc bên bán phải cung cấp Tờ khai đã đăng ký tài khoản với Thuế (18/6/2014)
469. Công văn 4678/CT-TTHT - Hóa đơn bỏ sót được kê khai bổ sung tại thời điểm phát hiện (18/6/2014)
470. Công văn 2234/TCT-KK - Hàng nhập khẩu tái xuất trả cho nước ngoài, không được khấu trừ số thuế GTGT đã nộp (16/6/2014)
471. Công văn 2215/TCT-CS - Về trường hợp Công ty TASECO OCEANVIEW Đà Nẵng được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (13/6/2014)
472. Công văn 2164/TCT-CS - Nông sản nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi được miễn tính thuế GTGT (11/6/2014)
473. Công văn 4434/CT-TTHT - Nhận tiền tài trợ, trường hợp nào phải phát hành hóa đơn? (11/6/2014)
474. Công văn 4437/CT-TTHT - Hai sản phẩm báo hiểm khác thuế suất GTGT không được phát hành chung một hóa đơn (11/6/2014)
475. Công văn 4435/CT-TTHT - Thuế GTGT đầu vào của tài sản đi thuê, ngành ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, y tế, giáo dục không được khấu trừ (11/6/2014)
476. Công văn 28208/CT-HTr - Thuế thu nhập bị trừ ở nước ngoài có được đưa vào chi phí? (10/6/2014)
477. Công văn 28209/CT-HTr - Về thuế GTGT đối với gạo và cá ba sa tươi cắt khúc ở khâu kinh doanh thương mại (10/6/2014)
478. Công văn 7512/BTC-TCT - Hướng dẫn khấu trừ thuế đầu vào dùng chung cho hoạt động kinh doanh vàng bạc (6/6/2014)
479. Công văn 6702/TCHQ-TXNK - Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu, không cần xác nhận của Hải quan (6/6/2014)
480. Công văn 4256/CT-TTHT - Thu tiền tham quan, các Trung tâm hoạt động sự nghiệp vẫn phải lập Hóa đơn GTGT (4/6/2014)
481. Công văn 4251/CT-TTHT - Về chính sách thuế GTGT dành cho hàng nông hải sản từ 1/1/2014 (4/6/2014)
482. Công văn 2041/TCT-DNL - Bàn giao tài sản bảo đảm cho Ngân hàng, không phải xuất hóa đơn (3/6/2014)
483. Công văn 4193/CT-TTHT - Dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam không chịu thuế nhà thầu (3/6/2014)
484. Công văn 26906/CT-HTr - Về thuế GTGT đối với ngô hạt nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi (2/6/2014)
485. Công văn 26910/CT-HTr - Thuê nhà, thuê kho của hộ cá nhân vẫn phải có hóa đơn (2/6/2014)
486. Công văn 4131/CT-TTHT - Trị giá hợp đồng trên 20 triệu, chia nhỏ thanh toán nhiều lần vẫn phải chuyển khoản (2/6/2014)
487. Công văn 4109/CT-TTHT - Chi phí ăn trưa của Đại hội cổ đông được chấp nhận là hợp lý (2/6/2014)
488. Công văn 4113/CT-TTHT - Dịch vụ kiểm tra, thử nghiệm nếu thực hiện tại Việt Nam không được xem là xuất khẩu English attachment (2/6/2014)
489. Công văn 4117/CT-TTHT - Được phép lập hóa đơn điều chỉnh thuế suất GTGT hàng nông, hải sản (2/6/2014)
490. Công văn 4125/CT-TTHT - Đất "mua vào" không có hóa đơn, bán ra vẫn phải lập hóa đơn (2/6/2014)
491. Công văn 4106/CT-TTHT - Doanh thu cho thuê nhà dưới 100 triệu/năm, cá nhân có bắt buộc mua hóa đơn lẻ? (2/6/2014)
492. Công văn 4091/CT-TTHT - Về điều kiện khấu trừ thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (2/6/2014)
493. Công văn 4092/CT-TTHT - Mua sà lan từ cá nhân, không được phép lập Bảng kê (2/6/2014)
494. Công văn 4094/CT-TTHT - Thiếu hóa đơn mua tài sản từ 1 tỷ đồng, Doanh nghiệp mới thành lập phải tính thuế theo phương pháp trực tiếp (2/6/2014)
495. Công văn 4128/CT-TTHT - Phim dùng cho chụp X-Quang không được hưởng thuế suất GTGT 5% (2/6/2014)
496. Công văn 4130/CT-TTHT - Hai chứng từ cần có để khấu trừ thuế đầu vào hàng nhập khẩu English attachment (2/6/2014)
497. Công văn 4139/CT-TTHT - Dịch vụ xuất khẩu phải đảm bảo tiêu dùng ngoài Việt Nam mới được hưởng thuế GTGT 0% (2/6/2014)
498. Công văn 6314/TCHQ-GSQL - Hoàn thuế GTGT vật liệu xây dựng công trình cho DNCX, trường hợp nào miễn Tờ khai hải quan? (30/5/2014)
499. Công văn 7183/BTC-TCHQ - Tái nhập hàng xuất khẩu, không cho phép nợ chứng từ khi xin miễn thuế nhập khẩu (30/5/2014)
500. Công văn 4042/CT-TTHT - Máy xịt thuốc trừ sâu được áp dụng mức thuế suất GTGT 5% (29/5/2014)
501. Công văn 4044/CT-TTHT - Thu lãi cho vay, doanh nghiệp phải lập Hóa đơn nhưng không chịu thuế GTGT (29/5/2014)
502. Công văn 4043/CT-TTHT - Cho thuê sân cỏ áp dụng mức thuế suất GTGT trực tiếp 5% (29/5/2014)
503. Công văn 4035/CT-TTHT - Hướng dẫn áp dụng thuế suất GTGT dành cho hàng nông sản (29/5/2014)
504. Công văn 3942/CT-TTHT - Thanh toán thông qua dịch vụ thu hộ của Ngân hàng không được chấp nhận (27/5/2014)
505. Công văn 3946/CT-TTHT - Cho phép cấn trừ công nợ khi điều chuyển hàng hóa giữa Công ty và Chi nhánh phụ thuộc (27/5/2014)
506. Công văn 3947/CT-TTHT - Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng áp dụng thuế suất GTGT 10% (27/5/2014)
507. Công văn 1937/TCT-KK - Hợp đồng ngoại thương thiếu bản dịch tiếng Việt có bị phạt? (26/5/2014)
508. Công văn 3880/CT-TTHT - Chi nhánh phụ thuộc được thừa hưởng quyền khấu trừ thuế của Công ty mẹ (26/5/2014)
509. Công văn 3805/CT-TTHT - Dịch vụ vận chuyển chất thải áp dụng thuế suất GTGT 10% (23/5/2014)
510. Công văn 3807/CT-TTHT - Chi nhánh mặc nhiên thừa hưởng quyền khấu trừ thuế của Công ty mẹ (23/5/2014)
511. Công văn 600/GSQL-GQ2 - Mua hàng tiêu dùng từ nội địa, trường hợp nào bắt buộc làm thủ tục hải quan? (22/5/2014)
512. Công văn 1823/TCT-DNL - Miễn thuế GTGT hàng trong nước chưa sản xuất được, căn cứ theo thời điểm nhập khẩu hay bán ra? (20/5/2014)
513. Công văn 1816/TCT-DNL - Trợ cấp thôi việc trả sau thời điểm được cấp Sổ hưu, khấu trừ 10% thuế TNCN (19/5/2014)
514. Công văn 5549/TCHQ-TXNK - Nguyên liệu nhập SXXK phải tính lại thuế theo thời điểm chuyển tiêu thụ nội địa (19/5/2014)
515. Công văn 1804/TCT-CS - Gỗ chưa qua chế biến không thuộc diện áp dụng thuế GTGT 5% (19/5/2014)
516. Công văn 1762/TCT-CS - Từ 2014, dịch vụ thu gom, xử lý chất thải hết được miễn tính thuế GTGT (16/5/2014)
517. Công văn 3610/CT-TTHT - Dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam không được xem là dịch vụ xuất khẩu (16/5/2014)
518. Công văn 3611/CT-TTHT - Hướng dẫn khai nộp thuế khi làm đại lý thu hộ phí visa cho nước ngoài (16/5/2014)
519. Công văn 3619/CT-TTHT - Nông hải sản mua trực tiếp từ người dân, thuế GTGT đầu vào (nếu có) không được khấu trừ (16/5/2014)
520. Công văn 3628/CT-TTHT - Phần mềm xuất khẩu qua mạng không yêu cầu tờ khai hải quan (16/5/2014)
521. Công văn 3608/CT-TTHT - Hóa đơn sử dụng con dấu "hết hạn sử dụng" có được chấp nhận? (16/5/2014)
522. Công văn 3568/CT-TTHT - Dịch vụ thử nghiệm lâm sàng thuốc tại Việt Nam không được xem là "dịch vụ xuất khẩu" (15/5/2014)
523. Công văn 3571/CT-TTHT - TSCĐ mang góp vốn lập Công ty con không phải lập hóa đơn (15/5/2014)
524. Công văn 1720/TCT-DNL - Dịch vụ cho thuê kênh quá giang quốc tế được xem là dịch vụ xuất khẩu (14/5/2014)
525. Công văn 3499/CT-TTHT - Hàng xuất khẩu phải có thuế đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu mới được hoàn thuế (13/5/2014)
526. Công văn 3515/CT-TTHT - Dịch vụ trục vớt tàu biển không thuộc diện hưởng thuế suất GTGT 0% (13/5/2014)
527. Công văn 1657/TCT-CS - Từ 2014, hàng mua bán bên ngoài lãnh thổ Việt Nam không còn được miễn tính thuế GTGT (12/5/2014)
528. Công văn 4957/TCHQ-TXNK - Về việc miễn thuế cho vật tư y tế viện trợ của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An (8/5/2014)
529. Công văn 5797/BTC-TCHQ - Về thuế GTGT đối với miếng dán chườm lạnh và đèn trị liệu hồng ngoại của Công ty Phi Long (6/5/2014)
530. Công văn 5730/BTC-CST - Về việc xác định khoáng sản đã chế biến đối với Alumin của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản (5/5/2014)
531. Công văn 5680/BTC-TCHQ - Vitamin nhập khẩu áp dụng thuế suất GTGT 5% hay 10%? (29/4/2014)
532. Công văn 5627/BTC-TCHQ - Máy hút dịch, máy đo lưu huyết não có được áp dụng thuế GTGT 5% (29/4/2014)
533. Công văn 3154/CT-TTHT - Tiền lãi chậm thanh toán, chỉ lập Phiếu thu, không lập Hóa đơn (29/4/2014)
534. Công văn 3166/CT-TTHT - Du lịch lữ hành trọn gói sẽ phải phát hành 2 Hóa đơn riêng (29/4/2014)
535. Công văn 3180/CT-TTHT - Dịch vụ bán cho nước ngoài nhưng tiêu dùng tại Việt Nam không được xem là xuất khẩu (29/4/2014)
536. Công văn 3119/CT-TTHT - Các loại sách được miễn tính thuế GTGT (28/4/2014)
537. Công văn 5485/BTC-TCT - Khấu trừ thuế đối với DN mới thành lập: chấp nhận cam kết mua sắm tài sản nhưng chưa được phát hành hóa đơn (26/4/2014)
538. Công văn 1388/TCT-CS - Ngừng kinh doanh trọn năm 2013, không được tính thuế theo phương pháp khấu trừ (24/4/2014)
539. Công văn 1359/TCT-CS - Từ 1/3/2012, hoạt động kinh doanh ngoại tệ được miễn tính thuế GTGT (23/4/2014)
540. Công văn 1329/TCT-KK - Về việc phân loại và kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT (22/4/2014)
541. Công văn 1299/TCT-KK - Về việc xác định tiền thuế GTGT được hoàn theo tháng của hàng xuất khẩu (21/4/2014)
542. Công văn 5164/BTC-TCT - Tổng hợp 14 giải đáp về chính sách thuế của Bộ Tài chính (21/4/2014)
543. Công văn 1219/TCT-KK - Không giải trình được số thuế kê khai, hồ sơ hoàn thuế bị chuyển sang diện kiểm trước-hoàn sau (15/4/2014)
544. Công văn 1155/TCT-KK - Chi nhánh trực tiếp bán hàng, không được khai thuế tập trung về Công ty (10/4/2014)
545. Công văn 1157/TCT-KK - Thời hạn 6 tháng kê khai bổ sung hóa đơn: tính từ kỳ kê khai thuế của tháng lập hóa đơn (10/4/2014)
546. Công văn 1161/TCT-KK - Máy móc bán thanh lý ra nước ngoài vẫn được hưởng thuế GTGT 0% (10/4/2014)
547. Công văn 2400/CT-TTHT - Nhận tiền hỗ trợ, trường hợp nào phải lập Hóa đơn? (7/4/2014)
548. Công văn 2328/CT-TTHT - Cách kê khai hóa đơn thu phí tàu biển có nhiều thuế suất (3/4/2014)
549. Công văn 2114/CT-TTHT - Dịch vụ cung ứng cho nước ngoài nhưng tiêu dùng tại Việt Nam phải chịu thuế GTGT (31/3/2014)
550. Công văn 2113/CT-TTHT - Ghi sai thuế GTGT nông sản mua bán từ 2014, lập hóa đơn điều chỉnh hay hóa đơn mới? (31/3/2014)
551. Công văn 10605/CT-HTr - Hóa đơn GTGT mua vào hàng nông lâm thủy sản chỉ cần lập Bảng kê (28/3/2014)
552. Công văn 2078/CT-TTHT - Dịch vụ tiêu dùng ở Việt Nam không được xem là xuất khẩu (28/3/2014)
553. Công văn 2041/CT-TTHT - Bán thẻ hội viên phòng tập thể dục thể thao được áp dụng thuế GTGT 5% (28/3/2014)
554. Công văn 2058/CT-TTHT - Từ 1/3/2014, dịch vụ xuất khẩu phải sử dụng hóa đơn GTGT thay hóa đơn xuất khẩu (28/3/2014)
555. Công văn 2085/CT-TTHT - Hàng quá hạn sử dụng dùng làm thức ăn gia súc vẫn phải thuế GTGT (28/3/2014)
556. Công văn 2086/CT-TTHT - Chưa tẩm ướp gia vị, thịt nhập khẩu không bị tính thuế GTGT (28/3/2014)
557. Công văn 3795/BTC-TCT - Không hồi tố yêu cầu "có mua sắm TSCĐ từ 1 tỷ" đối với doanh nghiệp mới thành lập trước 28/2/2014 (26/3/2014)
558. Công văn 1934/CT-TTHT - Từ 2014, sản phẩm trồng trọt mua bán giữa các doanh nghiệp được miễn thuế GTGT (25/3/2014)
559. Công văn 952/TCT-CS - Hoàn thuế hàng xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (24/3/2014)
560. Công văn 2978/TCHQ-TXNK - Về thuế suất GTGT đối với miếng dán chườm lạnh và đèn trị liệu hồng ngoại (24/3/2014)
561. Công văn 1842/CT-TTHT - Bán nông sản cho hộ kinh doanh không được miễn tính thuế GTGT (24/3/2014)
562. Công văn 469/BTC-CST - Về chính sách thuế đối với công trình xây dựng trong khu chế xuất (19/3/2014)
563. Công văn 893/TCT-CS - Mua BĐS chỉ để phục vụ sản xuất kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (18/3/2014)
564. Công văn 863/TCT-KK - Thời hạn 6 tháng kê khai bổ sung hóa đơn: tính từ tháng lập hóa đơn (17/3/2014)
565. Công văn 862/TCT-KK - Thiếu nhà máy chế biến, các dự án nông lâm nghiệp không được hoàn thuế trong giai đoạn XDCB (17/3/2014)
566. Công văn 798/TCT-CS - Lãi vay giữa các doanh nghiệp được miễn tính thuế GTGT (13/3/2014)
567. Công văn 2444/TCHQ-TXNK - Về việc xóa nợ thuế của Công ty XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải (23/3/2015)
568. Công văn 2953/BTC-TCT - Mủ cao su sơ chế áp dụng thuế suất GTGT 5% (10/3/2014)
569. Công văn 2988/BTC-TCHQ - Bộ Tài chính dự kiến miễn tính thuế GTGT đối với nông sản làm thức ăn chăn nuôi (10/3/2014)
570. Công văn 1247/CT-TTHT - Hàng nông lâm thủy sản mua bán từ 2014 được điều chỉnh giảm thuế GTGT còn 0% (28/2/2014)
571. Công văn 1972/TCHQ-TXNK - Phải có 2 Hợp đồng riêng biệt mới được XNK tại chỗ English attachment (27/2/2014)
572. Công văn 1227/CT-TTHT - Dịch vụ "xuất khẩu" nhưng tiêu dùng tại Việt Nam không được hưởng thuế GTGT 0% (27/2/2014)
573. Công văn 1235/CT-TTHT - Trước 2014, Hóa đơn đầu vào chỉ được khấu trừ trong thời hạn 6 tháng (27/2/2014)
574. Công văn 577/TCT-CS - Về đối tượng được miễn kê khai nộp thuế GTGT hàng nông sản ở khâu thương mại (26/2/2014)
575. Công văn 543/TCT-CS - Sau 1/1/2014, hàng nông lâm thủy sản được miễn tính thuế GTGT ở khâu thương mại (24/2/2014)
576. Công văn 1127/CT-TTHT - Từ 1/1/2014, dịch vụ thu gom chất thải thuộc diện chịu thuế GTGT (24/2/2014)
577. Công văn 1082/CT-TTHT - Thuế GTGT nộp thay nhà thầu, được khấu trừ nếu có chứng từ nộp thay (21/2/2014)
578. Công văn 1085/CT-TTHT - Thuế nhà thầu đối với dịch vụ "bảo trì phần mềm" không bao gồm thuế GTGT (21/2/2014)
579. Công văn 439/CT-TTHT - Thịt chưa tẩm ướp gia vị được áp dụng thuế GTGT 5% (16/1/2014)
580. Công văn 6854/TCHQ-TXNK - Về việc miễn thuế đối với xe ô tô của Tổ chức UNFPA tặng cho Sở Y tế tỉnh Kon Tum (11/6/2014)
581. Công văn 2504/TCT-CS - Về việc điều chỉnh thuế nhà thầu của Công ty TNHH Bao Bì Giấy Quốc tế L&E Việt Nam (3/7/2014)
582. Công văn 4975/TCT-CS - Về chính sách thuế GTGT đối với Công ty Trồng rừng công nghiệp Gia Lai (11/11/2014)
583. Công văn 3312/TCT-CS - Về truy thu thuế theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (15/8/2014)
584. Công văn 4577/TCHQ-TXNK - Về việc miễn thuế cho bưu phẩm của VPĐD Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới tại Hà Nội (26/4/2014)