Công văn liên quan đến thuế TNCN

1. Công văn 2717/TCT-TNCN - Người phụ thuộc chưa có MST do chưa có CMND vẫn được kê khai giảm trừ (6/7/2015)
2. Công văn 2508/TCT-TNCN - Không được giảm trừ thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài nếu chỉ có thu nhập tại Việt Nam (23/6/2015)
3. Công văn 4207/CT-TTHT - Là cá nhân cư trú, người nước ngoài vẫn được áp dụng biểu lũy tiến và giảm trừ gia cảnh (26/5/2015)

4. Công văn 4214/CT-TTHT - Còn làm việc, tiền lương trả cho những năm trước mới được áp dụng Biểu lũy tiến (26/5/2015)
5. Công văn 4217/CT-TTHT - Tiền ăn, lương tăng ca của lao động vãng lai không được miễn thuế TNCN (26/5/2015)
6. Công văn 4079/CT-TTHT - Cư trú dưới 183 ngày có bị xem là cá nhân không cư trú? (22/5/2015)
7. Công văn 1832/TCT-TNCN - Cháu ngoại có thể được coi là người phụ thuộc (14/5/2015)
8. Công văn 3330/CT-TTHT - Tình trạng cư trú của người nước ngoài được xác định theo từng năm Dương lịch (20/4/2015)
9. Công văn 19813/CT-HTr - Góp vốn chỉ để hưởng lãi suất, vẫn phải chịu thuế đầu tư vốn (17/4/2015)
10. Công văn 3273/CT-TTHT - Không chứng minh được là cá nhân cư trú ở nước ngoài, công dân Việt Nam vẫn bị xem là cá nhân cư trú tại Việt Nam (16/4/2015)
11. Công văn 3173/CT-TTHT - Nhận lương hai nơi, người nước ngoài phải tự mình quyết toán thuế TNCN (15/4/2015)
12. Công văn 3144/CT-TTHT - Thu nhập toàn cầu được tính từ tháng đến Việt Nam (14/4/2015)
13. Công văn 1348/TCT-TNCN - 15% tiền thuê nhà chịu thuế TNCN tính trên cả thu nhập nhận từ nước ngoài (13/4/2015)
14. Công văn 17869/CT-HTr - Là cá nhân cư trú, người nước ngoài vẫn được giảm trừ gia cảnh (13/4/2015)
15. Công văn 16577/CT-HTr - Làm việc nhiều nơi vẫn được khấu trừ thuế TNCN theo Biểu lũy tiến (10/4/2015)
16. Công văn 3084/CT-TTHT - Tiền điện thoại chi theo chức vụ có được miễn thuế TNCN? (10/4/2015)
17. Công văn 3096/CT-TTHT - Đóng góp cho cơ sở từ thiện thành lập đúng luật mới được giảm trừ thuế TNCN (10/4/2015)
18. Công văn 2865/CT-TTHT - Phụ cấp đi lại cho nhân viên công tác xa nhà dài ngày phải chịu thuế TNCN toàn bộ (2/4/2015)
19. Công văn 12256/CT-HTr - Về hồ sơ chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác (31/3/2015)
20. Công văn 12262/CT-HTr - Cư trú dưới 183 ngày, kỳ tính thuế TNCN đầu tiên không căn cứ theo năm dương lịch (31/3/2015)
21. Công văn 1076/TCT-TNCN - Năm đầu tiên quyết toán thuế TNCN, người nước ngoài mặc nhiên được xem là cá nhân cư trú (30/3/2015)
22. Công văn 2728/CT-TTHT - Tiền công khoán việc phải tạm khấu trừ thuế TNCN tại thời điểm chi trả (27/3/2015)
23. Công văn 2730/CT-TTHT - Tiền ăn ca dưới hình thức cấp phiếu ăn cũng được miễn thuế TNCN (27/3/2015)
24. Công văn 2643/CT-TTHT - Lao động nghỉ hưu vẫn được áp dụng Biểu lũy tiến (26/3/2015)
25. Công văn 2677/CT-TTHT - Phí mua bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức khỏe không được miễn thuế TNCN (26/3/2015)
26. Công văn 1043/TCT-TNCN - Thêm một vài lưu ý về quyết toán thuế TNCN 2014 (26/3/2015)
27. Công văn 2513/CT-TTHT - Hướng dẫn khai thuế TNCN khi thanh toán lương kèm tiền lãi trả chậm (23/3/2015)
28. Công văn 2393/CT-TTHT - Cộng tác viên có được khấu trừ thuế TNCN theo Biểu lũy tiến? (19/3/2015)
29. Công văn 2394/CT-TTHT - Toàn bộ thu nhập theo Hợp đồng lao động: hoặc là Net, hoặc là Gross (19/3/2015)
30. Công văn 9208/CT-HTr - VPĐD nước ngoài được tự ấn định mức khoán chi phí miễn thuế TNCN (12/3/2015)
31. Công văn 839/TCT-TNCN - Công chứng hợp đồng bán nhà thứ nhất sau ngày bán căn thứ 2 có bị tính thuế TNCN? (10/3/2015)
32. Công văn 824/TCT-TNCN - Thu nhập từ đầu tư vốn không được giảm trừ gia cảnh (10/3/2015)
33. Công văn 8516/CT-HTr - Nhận thưởng khuyến mại theo Phiếu dự thưởng, chịu thuế TNCN the hình thức trúng thưởng hay quà tặng? (6/3/2015)
34. Công văn 7851/CT-TNCN - Giới thiệu những điểm mới trong Quyết toán thuế TNCN 2014 (2/3/2015)
35. Công văn 7850/CT-TNCN - Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2014 (2/3/2015)
36. Công văn 706/TCT-TNCN - Khấu trừ thuế TNCN đối với lao động nước ngoài căn cứ theo tình trạng cư trú (2/3/2015)
37. Công văn 1715/CT-TTHT - Không thỏa thuận trong HĐLĐ, tiền hoàn thuế TNCN thuộc về Công ty (12/2/2015)
38. Công văn 1767/CT-TTHT - Thuê cá nhân bên ngoài thực hiện dịch vụ, phải khấu trừ thuế TNCN 10% (12/2/2015)
39. Công văn 594/TCT-TNCN - Công tác phí do nước ngoài chi trả được miễn thuế TNCN theo định mức nội bộ (12/2/2015)
40. Công văn 1675/CT-TTHT - Chi phí xin giấy phép lao động được miễn thuế TNCN (11/2/2015)
41. Công văn 1620/CT-TTHT - Tiền lương trả tháng nào phải khấu trừ thuế TNCN tại tháng đó (10/2/2015)
42. Công văn 1638/CT-TTHT - Lương nhận thêm từ nước ngoài: ai chịu trách nhiệm khai nộp thuế TNCN? (10/2/2015)
43. Công văn 2024/CT-TTHT - 15% tiền thuê nhà chịu thuế TNCN có tính trên thu nhập nhận từ nước ngoài ? (9/2/2015)
44. Công văn 1493/CT-TTHT - Năm cuối cùng cư trú dưới 183 ngày, người nước ngoài phải chịu thuế TNCN 20% (6/2/2015)
45. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC - [Hợp nhất] - Hướng dẫn về thuế TNCN (5/2/2015)
46. Công văn 1410/CT-TTHT - Lương và trợ cấp trả sau thời điểm chấm dứt HĐLĐ phải chịu thuế TNCN 10% (4/2/2015)
47. Công văn 1346/CT-TTHT - Vay vốn lưu động của nhân viên, tiền lãi khấu trừ 5% thuế đầu tư vốn (không gộp chung vào thu nhập tiền lương) (3/2/2015)
48. Công văn 348/TCT-TNCN - Thu nhập từ bán cổ vật của cá nhân được miễn thuế (29/1/2015)
49. Công văn 1168/CT-TTHT - Ủy quyền quyết toán thuế TNCN: không bắt buộc phải làm việc trọn năm (29/1/2015)
50. Công văn 1035/CT-TTHT - Tình trạng "cá nhân cư trú" không phân biệt quốc tịch (27/1/2015)
51. Công văn 992/CT-TTHT - Học phí cho con của người nước ngoài: tự chi trả sẽ không được miễn thuế TNCN (26/1/2015)
52. Công văn 948/CT-TTHT - Về việc giảm trừ số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài (23/1/2015)
53. Công văn 958/CT-TTHT - Thay đổi địa điểm làm việc: không phải đăng ký lại người phụ thuộc (23/1/2015)
54. Công văn 864/CT-TTHT - Phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngoài khu vực nhà nước không được miễn thuế TNCN (22/1/2015)
55. Công văn 573/CT-TTHT - Về việc khấu trừ thuế TNCN đối với phí bảo hiểm tự nguyện doanh nghiệp đóng thay (19/1/2015)
56. Công văn 367/CT-TTHT - Di chuyển giữa các Chi nhánh cũng bị xem là có thu nhập nhiều nơi (14/1/2015)
57. Công văn 370/CT-TTHT - Miễn thuế TNCN lương tăng ca phải có bảng kê (14/1/2015)
58. Công văn 380/CT-TTHT - Lương tháng 13: khấu trừ thuế TNCN tại thời điểm chi trả (14/1/2015)
59. Công văn 122/TCT-TNCN - Về người phải trực tiếp nuôi dưỡng được tính là người phụ thuộc (14/1/2015)
60. Công văn 132/CT-TTHT - Trả phí quản lý cho nhân sự của Công ty mẹ, bên nào chịu trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN? (8/1/2015)
61. Công văn 175/CT-TTHT - Trả hộ lương cho công ty mẹ ở nước ngoài vẫn phải khấu trừ thuế TNCN (8/1/2015)
62. Công văn 11794/CT-TTHT - Về điều kiện kê khai thuế TNCN theo quý (31/12/2014)
63. Công văn 11816/CT-TTHT - Năm làm việc cuối cùng, người nước ngoài phải tự quyết toán thuế TNCN (31/12/2014)
64. Công văn 11806/CT-TTHT - Thu lại cổ tức để tăng vốn vẫn phải chịu thuế đầu tư vốn (31/12/2014)
65. Công văn 11825/CT-TTHT - Lương làm việc trong ngày nghỉ phép năm chỉ được miễn thuế TNCN phần chênh lệch (31/12/2014)
66. Công văn 5922/TCT-TNCN - Không có thu nhập chịu thuế, tiền thuê nhà được trả thay phải chịu thuế TNCN toàn bộ (30/12/2014)
67. Công văn 19058/BTC-TCT - Thuế nhập khẩu (nếu có) được giảm trừ vào trị giá quà tặng khi tính thuế TNCN (29/12/2014)
68. Công văn 11564/CT-TTHT - Về nước trước thời điểm cuối năm, người nước ngoài vẫn phải quyết toán thuế TNCN (25/12/2014)
69. Công văn 11539/CT-TTHT - Không cần quyết toán thuế TNCN cho khoảng thời gian sau nghỉ việc của lao động nước ngoài (25/12/2014)
70. Công văn 11459/CT-TTHT - Tặng dịch vụ cho khách hàng có phải khấu trừ thuế TNCN? (24/12/2014)
71. Công văn 11478/CT-TTHT - Phụ cấp điện thoại: phần vượt mức trần phải chịu thuế TNCN (24/12/2014)
72. Công văn 10169/CT-TTHT - Thanh toán lãi vay cho cá nhân phải khấu trừ 5% thuế đầu tư vốn (25/11/2014)
73. Công văn 9170/CT-TTHT - Năm làm việc cuối cùng nếu không là cá nhân cư trú, toàn bộ thu nhập phải điều chỉnh lại theo thuế suất 20% (28/10/2014)
74. Công văn 8645/CT-TTHT - Chậm đăng ký người phụ thuộc, có được giảm trừ từ thời điểm nuôi dưỡng? (14/10/2014)
75. Quyết định 1378/QĐ-BTC - Trình tự, thủ tục mới về đăng ký người phụ thuộc (13/6/2014)
76. Công văn 4115/CT-TTHT - Tiền thuê nhà sau khi chấm dứt HĐLĐ, phải chịu thuế TNCN nhưng không được hạch toán chi phí (2/6/2014)
77. Công văn 23282/CT-HTr - Cá nhân có thu nhập nhiều nơi không được lập Cam kết thu nhập thấp (16/5/2014)
78. Công văn 3509/CT-TTHT - Miễn thuế TNCN đối với trợ cấp chuyển vùng, không phụ thuộc số lần chi trả (13/5/2014)
79. Công văn 3382/CT-TTHT - Tiền bồi thường do chấm dứt HĐLĐ trái luật không được miễn thuế TNCN (12/5/2014)
80. Công văn 3310/CT-TTHT - Phí mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động không được miễn thuế TNCN (8/5/2014)
81. Công văn 1381/TCT-TNCN - Danh mục các khoản phụ cấp, trợ cấp được miễn tính thuế TNCN (24/4/2014)
82. Công văn 4683/TCT-TNCN - Tính thuế TNCN đối với bán hàng đa cấp, đại lý bảo hiểm theo tỷ lệ hay biểu lũy tiến? (31/12/2013)
83. Công văn 18323/BTC-CST - Chuyển nhượng cổ phần phải tạm nộp thuế TNCN theo thuế suất 0,1%/giá chuyển nhượng (31/12/2013)
84. Công văn 6946/CT-TTHT - Ngoài phụ cấp phục vụ, phụ cấp khác dành cho lãnh đạo doanh nghiệp đều chịu thuế TNCN (16/9/2013)
85. Văn bản có liên quan... -
86. Công văn 63277/CT-HTr - Thu nhập từ quyền mua cổ phiếu chịu thuế TNCN như chứng khoán (16/12/2014)
87. Công văn 5385/TCT-TNCN - Về việc miễn thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ ngừng việc (2/12/2014)
88. Công văn 60478/CT-HTr - Dịch vụ tư vấn cung cấp cho Công ty con hoặc Chi nhánh vẫn phải lập hóa đơn và tính thuế (27/11/2014)
89. Công văn 10244/CT-TTHT - Thuế TNDN phát sinh tại các Chi nhánh ngoài tỉnh vẫn do doanh nghiệp kê khai (27/11/2014)
90. Công văn 5248/TCT-TNCN - Giảm thuế TNCN do gặp thiên tai, hỏa hoạn ..., không phụ thuộc thu nhập chịu thuế (25/11/2014)
91. Công văn 10157/CT-TTHT - Chuyển nhượng cổ phần chịu thuế TNCN như chuyển nhượng chứng khoán (25/11/2014)
92. Công văn 10083/CT-TTHT - Khoản hỗ trợ phí trước bạ đăng ký xe cho khách hàng có chịu thuế TNCN? (24/11/2014)
93. Công văn 9989/CT-TTHT - Về điều kiện miễn tính thuế TNCN đối với công tác phí (20/11/2014)
94. Công văn 9408/CT-TTHT - Hạch toán tiền lương của lao động nước ngoài, cần có những giấy tờ gì? (5/11/2014)
95. Công văn 4893/TCT-TNCN - Phần di sản nhà đất được cho tặng không được miễn thuế TNCN khi bán lại (4/11/2014)
96. Công văn 4708/TCT-CS - Xe mượn của cá nhân, được hạch toán chi phí phát sinh nếu có hợp đồng (24/10/2014)
97. Công văn 54581/CT-HTr - Phí bảo hiểm đóng cho nhân viên của Công ty con có được chấp nhận? (24/10/2014)
98. Công văn 9067/CT-TTHT - Có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng, thuế TNCN không khấu trừ theo tỷ lệ (24/10/2014)
99. Công văn 4689/TCT-KK - Tài khoản phụ trong hệ thống thanh toán, trường hợp nào phải đăng ký với cơ quan Thuế? (23/10/2014)
100. Công văn 8886/CT-TTHT - Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Chi nhánh và cá nhân, khai nộp thuế như thế nào? (21/10/2014)
101. Công văn 4581/TCT-CS - Từ 1/9/2014, thống nhất sử dụng hóa đơn thương mại khi xuất khẩu ra nước ngoài (17/10/2014)
102. status1 Công văn 4568/TCT-TNCN - Tiền lương trả cho giám đốc Công ty TNHH một thành viên có được chấp nhận? (16/10/2014)
103. Công văn 8773/CT-TTHT - Trợ cấp chuyển vùng phải ghi rõ mức chi trong hợp đồng lao động (16/10/2014)
104. Công văn 4498/TCT-TNCN - Tài sản trên đất sẽ được tính thuế hoặc miễn thuế TNCN theo đất (15/10/2014)
105. Công văn 8685/CT-TTHT - Thuê chuyên gia nước ngoài của Công ty mẹ, khấu trừ thuế như thế nào? (15/10/2014)
106. Công văn 8724/CT-TTHT - Phí mua bảo hiểm tai nạn chịu thuế TNCN theo biểu lũy tiến (15/10/2014)
107. Công văn 8663/CT-TTHT - Lương tháng sau có được kê khai vào tờ khai thuế TNCN tháng trước? (14/10/2014)
108. Công văn 8649/CT-TTHT - Trợ cấp cho lao động nghỉ hưu, khấu trừ thuế TNCN thế nào? (14/10/2014)
109. Công văn 4461/TCT-CS - Tiếp tục sử dụng Hóa đơn đặt in sau khi bị xem là Doanh nghiệp rủi ro sẽ bị phạt nặng (13/10/2014)
110. Công văn 7687/CT-TTHT - Người lao động làm việc hai nơi vẫn được tính thuế theo Biểu lũy tiến (18/9/2014)
111. Công văn 7690/CT-TTHT - Vay ngoại tệ của cá nhân nước ngoài phải trích nộp thay 5% thuế TNCN (18/9/2014)
112. Công văn 7579/CT-TTHT - Chi phí đào tạo ngữ cho nhân viên có được chấp nhận? (15/9/2014)
113. Công văn 7445/CT-TTHT - Thù lao trả cho lao động thuê ngoài, chỉ cần khấu trừ thuế TNCN, không cần hóa đơn lẻ (10/9/2014)
114. Công văn 12495/BTC-TCT - Cách Gross up thu nhập có thuế giả định và tiền nhà giả định (6/9/2014)
115. Công văn 3816/TCT-TNCN - Khách hàng bỏ cọc thuê nhà, chủ nhà phải khai nộp thuế TNCN (6/9/2014)
116. Công văn 3825/TCT-TNCN - Về việc miễn tính thuế TNCN đối với khoản đóng góp cho quỹ an sinh xã hội (6/9/2014)
117. Công văn 3628/TCT-TNCN - Về cách tính số thuế được giảm trừ tại Việt Nam cho thu nhập toàn cầu (27/8/2014)
118. Công văn 3629/TCT-TNCN - Thuê người bản địa làm việc cho VPĐD ở nước ngoài không phải khấu trừ thuế TNCN (27/8/2014)
119. Thông tư 119/2014/TT-BTC - Một số điều chỉnh quan trọng về kê khai, tính thuế GTGT, thuế TNCN (25/8/2014)
120. Công văn 3366/TCT-TNCN - Chỉ được miễn thuế TNCN đối với khoản ủng hộ từ thiện vào các Quỹ có giấy phép hoạt động (19/8/2014)
121. Công văn 3366/TCT-CS - Về việc giảm trừ khoản từ thiện nhân đạo, khuyến học (19/8/2014)
122. Công văn 6543/CT-TTHT - Không trực tiếp trả lương nhân viên, Văn phòng đại diện không phải kê khai thuế TNCN (13/8/2014)
123. Công văn 6545/CT-TTHT - Khoản chi phụ cấp tiền điện thoại có bị tính thuế TNCN? (13/8/2014)
124. Công văn 6598/CT-TTHT - Trả lãi do chậm giao căn hộ phải khấu trừ 5% thuế đầu tư vốn (13/8/2014)
125. Công văn 6485/CT-TTHT - Tiền bồi thường chấm dứt HĐLĐ trước hạn không được miễn thuế TNCN (12/8/2014)
126. Công văn 6514/CT-TTHT - Các khoản thu nhập khác được tổng hợp vào thu nhập tháng để tính thuế lũy tiến (12/8/2014)
127. Công văn 6542/CT-TTHT - Chuyển đến Công ty mới, phải đăng ký lại người phụ thuộc (12/8/2014)
128. Công văn 6115/CT-TTHT - Kê khai thuế theo quý vẫn phải khấu trừ thuế hằng tháng khi chi trả (1/8/2014)
129. Công văn 6138/CT-TTHT - Từ 2/8/2014, hạch toán thù lao trả cho cá nhân thuê ngoài chỉ cần nộp thay 10% thuế TNCN (1/8/2014)
130. Công văn 2915/TCT-TNCN - Về trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN khi ngân hàng trực tiếp trả lương cho nhân viên toàn hệ thống (30/7/2014)
131. Công văn 2864/TCT-CS - Chậm đăng ký tài khoản ngân hàng có thể bị phạt 700.000 đồng (28/7/2014)
132. Công văn 36252/CT-HTr - Về chính sách thuế khi tổ chức chương trình khuyến mại cho nhà cung cấp (24/7/2014)
133. Công văn 5832/CT-TTHT - Chi hoa hồng môi giới cho cá nhân được phép lập Bảng kê để hạch toán chi phí (24/7/2014)
134. Công văn 5732/CT-TTHT - Chi phí mua bảo hiểm sức khỏe và tai nạn có được chấp nhận? (21/7/2014)
135. Công văn 2703/TCT-TNCN - Đã nộp 0,1% thuế TNCN khi bán chứng khoán, cuối năm không bắt buộc phải quyết toán (17/7/2014)
136. Công văn 2625/TCT-TNCN - Chi trả tiền trong các hội thảo vẫn phải khấu trừ 10% thuế TNCN (11/7/2014)
137. Công văn 2605/TCT-TNCN - Tổng cục Thuế giải đáp 3 vướng mắc về tính thuế tiền thuê nhà, gross up lương tăng ca và xử phạt người nước ngoài khai thiếu thuế (10/7/2014)
138. Công văn 2592/TCT-TNCN - Xử lý thuế đối với cổ tức hiện đang tạm giữ tại các Công ty chứng khoán (10/7/2014)
139. Công văn 2571/TCT-TNCN - Người có thu nhập nhiều nơi nếu ủy quyền quyết toán thay sẽ bị phạt (8/7/2014)
140. Công văn 2516/TCT-TNCN - Nhân viên người nước ngoài vẫn có thể áp dụng chính sách miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (4/7/2014)
141. Công văn 5179/CT-TTHT - Phí công đoàn nộp thay cho người lao động phải chịu thuế TNCN (3/7/2014)
142. Công văn 32356/CT-HTr - Chuyển nhượng vốn của cá nhân trong nước, bên nhận chuyển nhượng không chịu trách nhiệm về thuế TNCN (1/7/2014)
143. Công văn 5097/CT-TTHT - Phí bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân thuộc diện chịu thuế TNCN (1/7/2014)
144. Công văn 2465/TCT-TNCN - Sau 1/7/2013, thuế TNCN khấu trừ theo tỷ lệ đều áp dụng thống nhất mức 10% (30/6/2014)
145. Công văn 5062/CT-TTHT - Về chứng từ hạch toán khi chi trả phí hoa hồng môi giới (30/6/2014)
146. Công văn 2412/TCT-TNCN - Bác dâu không được tính là người phụ thuộc (26/6/2014)
147. Công văn 4925/CT-TTHT - Thuê nhân công ngoài, phải có hóa đơn mới được hạch toán chi phí (25/6/2014)
148. Công văn 4926/CT-TTHT - Về việc kê khai thuế TNCN khi Công ty trực tiếp trả lương cho nhân viên của Chi nhánh (25/6/2014)
149. Công văn 4870/CT-TTHT - Nhân viên nước ngoài nhận lương từ Công ty mẹ tự chịu trách nhiệm khai thuế TNCN (23/6/2014)
150. Công văn 2329/TCT-TNCN - Không xác định được giá vốn, thu nhập từ chuyển nhượng BĐS phải chịu thuế TNCN trên giá chuyển nhượng (20/6/2014)
151. Công văn 4778/CT-TTHT - Mua hàng thông qua cá nhân thu gom không được phép lập Bảng kê (20/6/2014)
152. Công văn 4819/CT-TTHT - Tiền bồi thường hợp đồng lao động được cộng vào thu nhập để tính thuế theo biểu lũy tiến (20/6/2014)
153. Công văn 4654/CT-TTHT - Bán lại cổ phiếu thưởng phát sinh từ trước năm 2009 nay vẫn phải chịu thuế (18/6/2014)
154. Công văn 4663/CT-TTHT - Khoản chi hỗ trợ sau nghỉ hưu khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% (18/6/2014)
155. Công văn 4665/CT-TTHT - Được phép điều chỉnh phương pháp khai thuế TNCN theo tình trạng cư trú của người nước ngoài (18/6/2014)
156. Công văn 4674/CT-TTHT - Thuế nộp thừa của mỗi cá nhân sau quyết toán có được bù trừ vào lần tiếp sau? (18/6/2014)
157. Công văn 2169/TCT-TNCN - Về việc miễn thuế TNCN đối với nhà ở, đất ở duy nhất (11/6/2014)
158. Công văn 2178/TCT-HTQT - Về việc xác định cơ sở thường trú của nhân viên Công ty Samsung Electronices (11/6/2014)
159. Công văn 4438/CT-TTHT - Tặng hiện vật cho nhân viên, tính thuế TNCN theo giá trị mua vào (11/6/2014)
160. Công văn 2151/TCT-TNCN - Thuê cầu thủ bóng đá theo Hợp đồng dài hạn, thuế TNCN được tính theo biểu lũy tiến (10/6/2014)
161. Công văn 2089/TCT-TNCN - Thu nhập từ bảo lãnh tín dụng của cá nhân nước ngoài, chịu thuế TNCN hay thuế nhà thầu? (5/6/2014)
162. Công văn 2041/TCT-DNL - Bàn giao tài sản bảo đảm cho Ngân hàng, không phải xuất hóa đơn (3/6/2014)
163. Công văn 4114/CT-TTHT - Thuế TNCN nộp thừa sau quyết toán được phép bù trừ vào kỳ tiếp theo hoặc xin hoàn (2/6/2014)
164. Công văn 4092/CT-TTHT - Mua sà lan từ cá nhân, không được phép lập Bảng kê (2/6/2014)
165. Công văn 4051/CT-TTHT - 15% tiền thuê nhà thuộc diện chịu thuế TNCN, chỉ tính trên tổng thu nhập do Công ty thực trả (29/5/2014)
166. Công văn 3921/CT-TTHT - Thuê dịch vụ của cá nhân ở nước ngoài, khấu trừ thuế TNCN hay thuế nhà thầu? (27/5/2014)
167. Công văn 1905/TCT-TNCN - Chuyển nhượng vốn, trường hợp nào phải chịu thêm thuế đầu tư vốn? (23/5/2014)
168. Công văn 3842/CT-TTHT - Không trực tiếp trả lương cho cá nhân không cư trú, Văn phòng vẫn phải khai nộp 20% thuế TNCN (23/5/2014)
169. Công văn 1834/TCT-TNCN - Về phụ cấp ngành y tế được miễn tính thuế TNCN (20/5/2014)
170. Công văn 1816/TCT-DNL - Trợ cấp thôi việc trả sau thời điểm được cấp Sổ hưu, khấu trừ 10% thuế TNCN (19/5/2014)
171. Công văn 23657/CT-HTr - Khấu trừ thuế TNCN, trách nhiệm thuộc về bên trực tiếp trả lương (19/5/2014)
172. Công văn 3526/CT-TTHT - Lương tăng ca được miễn thuế TNCN phần phụ trội (14/5/2014)
173. Công văn 1423/TCT-TNCN - Cam kết thu nhập thấp được miễn khấu trừ thuế TNCN, phải có MST (26/4/2014)
174. Công văn 1325/TCT-TNCN - Làm việc cho doanh nghiệp hợp nhất, quyết toán thuế TNCN như thế nào? (22/4/2014)
175. Công văn 1326/TCT-TNCN - Đất chuyển nhượng trước ngày 1/1/2009 chỉ bị truy thu một lần thuế TNCN (22/4/2014)
176. Công văn 1151/TCT-TNCN - Trước và sau 1/7/2013, công thức Gross up thu nhập Net sẽ khác nhau (10/4/2014)
177. Công văn 1079/TCT-TNCN - Tiền hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo được miễn thuế TNCN (1/4/2014)
178. Công văn 2047/CT-TTHT - Công ty vẫn chịu trách nhiệm khai thuế TNCN đối với tiền lương nhờ chi hộ (28/3/2014)
179. Công văn 958/TCT-CS - Lương Net bắt buộc Gross up trước khi tính thuế (24/3/2014)
180. Công văn 811/TCT-TNCN - Giới hạn 183 ngày sở hữu không căn cứ theo ngày cấp đổi Sổ đỏ/Sổ hồng (13/3/2014)
181. Công văn 812/TCT-TNCN - Về thuế TNCN đối với người làm việc trong ngành dầu khí (13/3/2014)
182. Công văn 749/TCT-TNCN - Công ty chịu trách nhiệm khai thuế TNCN đối với tiền lương nhờ chi hộ (11/3/2014)
183. Công văn 1218/CT-TTHT - Trợ cấp của ngành y tế được miễn tính thuế TNCN (27/2/2014)
184. Công văn 1162/CT-TTHT - Về việc quy đổi thu nhập trước thuế của năm 2013 (25/2/2014)
185. Công văn 542/TCT-TNCN - Về thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ đào tạo, phụ cấp thu hút (24/2/2014)
186. Công văn 436/TCT-TNCN - Thừa ủy quyền bán nhà trong trường hợp đặc biệt được miễn tính thuế TNCN (14/2/2014)
187. Công văn 336/TCT-TNCN - Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2013 (24/1/2014)
188. Công văn 727/CT-TTHT - Khuyến mại trên 10 triệu đồng phải khấu trừ thuế TNCN (23/1/2014)
189. Công văn 280/TCT-KK - Từ 2014, hồ sơ khai thuế áp dụng theo biểu mẫu mới (22/1/2014)
190. Công văn 231/TCT-TNCN - Cá nhân cho thuê nhà có hợp đồng không được áp dụng thuế khoán (17/1/2014)
191. Công văn 232/TCT-TNCN - Cá nhân cho thuê nhà không cần quyết toán thuế TNCN (17/1/2014)
192. Công văn 512/BTC-TCT - Trợ cấp chuyển vùng của Việt kiều được miễn tính thuế TNCN (13/1/2014)
193. Công văn 4645/TCT-TNCN - Chuyển nhượng vốn và trách nhiệm khai thuế TNCN (27/12/2013)
194. Công văn 4514/TCT-TNCN - Vợ chồng cùng cho thuê nhà, bên nào chịu trách nhiệm khai thuế TNCN? (20/12/2013)
195. Công văn 4494/TCT-TNCN - Học phí trả thay cho con của lao động nước ngoài được miễn tính thuế TNCN nếu có đủ chứng từ (19/12/2013)
196. Công văn 4754/LĐTBXH-LĐTL - Tiền bồi thường Hợp đồng lao động trước 1/7/2013 được miễn tính thuế TNCN (2/12/2013)
197. Công văn 9873/CT-THNVDT - Hướng dẫn kê khai nộp thuế khoán từ 1/1/2014 đối với hộ kinh doanh vận tải (28/11/2013)
198. Công văn 4078/TCT-TNCN - Chuyển nhượng Hợp đồng mua nhà dự án, chịu thuế 2% trên số tiền đã trả (27/11/2013)
199. Công văn 9796/CT-TTHT - Khuyến mại bằng vé du lịch, phải khấu trừ thuế TNCN (27/11/2013)
200. Công văn 3955/TCT-TNCN - Tiền phạt vi phạm hợp đồng cho thuê nhà phải khai nộp thuế TNCN (22/11/2013)
201. Công văn 3974/TCT-TNCN - Tạm thời vẫn sử dụng biểu mẫu cũ tại Thông tư 28/2011/TT-BTC để kê khai thuế TNCN (22/11/2013)
202. Công văn 9611/CT-TTHT - Tổng thu nhập hằng tháng từ 2 triệu trở lên, lao động thời vụ vẫn phải chịu thuế (21/11/2013)
203. Công văn 9425/CT-TTHT - Chậm đăng ký người phụ thuộc, chỉ được giảm trừ trong năm đăng ký (18/11/2013)
204. Công văn 9394/CT-TTHT - 12 tháng sau khi đến Việt Nam, nếu cư trú đủ 183 ngày, người nước ngoài phải quyết toán thuế (15/11/2013)
205. Công văn 9413/CT-TTHT - Tổng thu nhập hằng tháng từ 2 triệu đồng trở lên, lao động thời vụ vẫn bị khấu trừ 10% thuế TNCN (15/11/2013)
206. Công văn 3821/TCT-TNCN - Bán đất bằng Giấy ủy quyền từ sau 1/7/2013 vẫn phải chịu thuế TNCN (13/11/2013)
207. Công văn 3824/TCT-TNCN - Hồ sơ khai thuế cho tài sản thừa kế nộp sau thời điểm 1/7/2013 sẽ phải áp dụng quy định mới (13/11/2013)
208. Công văn 9308/CT-TTHT - Trả thay khoản đóng góp xã hội tự nguyện cho lao động nước ngoài, phải trích nộp thuế TNCN (13/11/2013)
209. Công văn 9312/CT-TTHT - "Trợ cấp một lần" được miễn thuế TNCN được hiểu như thế nào? (13/11/2013)
210. Công văn 9058/CT-TTHT - Hoa hồng bán hàng đa cấp, khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ nào? (6/11/2013)
211. Công văn 8940/CT-TTHT - Trợ cấp thôi việc, chỉ miễn thuế TNCN và hạch toán chi phí phần trong hạn mức (1/11/2013)
212. Công văn 8878/CT-TTHT - Học phí cho con của chuyên gia nước ngoài phải có Hóa đơn mới được miễn thuế TNCN (31/10/2013)
213. Công văn 8904/CT-TTHT - Trợ cấp tuất cho người nước ngoài, vừa không được hạch toán, vừa bị tính thuế TNCN (31/10/2013)
214. Công văn 3594/TCT-TNCN - VPĐD nước ngoài được quyền tự quy định "định mức công tác phí" (29/10/2013)
215. Công văn 8742/CT-TTHT - Văn phòng đại diện nước ngoài vẫn phải quyết toán thuế TNCN (29/10/2013)
216. Công văn 8672/CT-TTHT - Chi phí thuê người mẫu, diễn viên... để quảng cáo sản phẩm được chấp nhận hạch toán theo Bảng kê (28/10/2013)
217. Công văn 8588/CT-TTHT - Trả thay chi phí điện nước cho nhân viên phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN (24/10/2013)
218. Công văn 8619/CT-TTHT - Trợ cấp thôi việc: phần vượt mức hoặc trả không đúng quy định sẽ phải chịu thuế TNCN (24/10/2013)
219. Công văn 3476/TCT-TNCN - Mua bán "văn phòng" hình thành trong tương lai vẫn phải chịu thuế TNCN (21/10/2013)
220. Công văn 8396/CT-TTHT - Trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được miễn khấu trừ thuế TNCN (18/10/2013)
221. Công văn 8354/CT-TTHT - Được phép hủy Tờ khai tháng để nộp lại Tờ khai quý (18/10/2013)
222. Công văn 8315/CT-TTHT - Khoán chi phí đi lại chỉ được hạch toán theo hạn mức (17/10/2013)
223. Công văn 8302/CT-TTHT - Làm việc không hưởng lương tại Việt Nam, người nước ngoài chịu thuế TNCN trên một phần thu nhập toàn cầu (17/10/2013)
224. Công văn 8135/CT-TTHT - Về trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với lao động nước ngoài (14/10/2013)
225. Công văn 8137/CT-TTHT - Trưởng VPĐD phải tự khai thuế TNCN đối với tiền lương nhận ở nước ngoài (14/10/2013)
226. Công văn 7995/CT-TTHT - Về chi phí tổ chức hội nghị khách hàng của các công ty dược phẩm (10/10/2013)
227. Công văn 7770/CT-TTHT - Vẫn tiếp tục sử dụng mẫu cũ 23/BCK-TNCN để cam kết thu nhập thấp (4/10/2013)
228. Công văn 7732/CT-TTHT - Phụ cấp chi phí đi lại cho riêng từng nhân viên phải chịu thuế TNCN (4/10/2013)
229. Công văn 7041/CT-TTHT - Chuyển nhượng cổ phần, bên nào chịu trách nhiệm kê khai thuế TNCN? (18/9/2013)
230. Công văn 6742/CT-TTHT - Thu nhập của người phụ thuộc, tự khai và tự chịu trách nhiệm (13/9/2013)
231. Công văn 6689/CT-TTHT - Thưởng cổ phiếu cho nhân viên, Công ty không chịu trách nhiệm khai thuế TNCN (12/9/2013)
232. Công văn 6414/CT-TTHT - Trả phí dịch vụ cho cá nhân ở nước ngoài, trích nộp thuế TNCN hay thuế nhà thầu? (6/9/2013)