Công văn liên quan đến hóa đơn (TT39)

1.     Công văn 3216/TCT-CS - Không bắt buộc giải trình việc mất, cháy, hỏng hóa đơn (11/8/2015)
2.     Quyết định 1403/QĐ-TCT - Quy trình mới về kiểm tra hóa đơn (28/7/2015)
3.     Công văn 45007/CT-HTr - Dịch vụ thu tiền trước phải lập hóa đơn ngay (10/7/2015)
4.     Công văn 45010/CT-HTr - Được phép tự hủy bỏ hóa đơn lập sai chưa giao người mua (10/7/2015)

5.     Công văn 45013/CT-HTr - Không trực tiếp sử dụng điện, hóa đơn tiền điện vẫn phải ghi đúng địa chỉ trụ sở (10/7/2015)
6.     Công văn 43120/CT-HTr - Cách xử lý hóa đơn sai sót đã kê khai thuế (1/7/2015)
7.     Công văn 42279/CT-HTr - Dùng chung mẫu với Công ty, Chi nhánh không phải nộp đơn đề nghị sử dụng hóa đơn (29/6/2015)
8.     Công văn 42393/CT-HTr - Ngoài thủ trưởng đơn vị, cá nhân khác ký hóa đơn đều phải có giấy ủy quyền (29/6/2015)
9.     Công văn 42394/CT-HTr - Thủ trưởng Chi nhánh vẫn được ủy quyền ký thay hóa đơn (29/6/2015)
10. Công văn 2589/TCT-CS - Về việc lập hóa đơn khi bán tài sản bảo đảm tiền vay (26/6/2015)
11. Quyết định 1209/QĐ-BTC - Quy chế thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của Thuế (23/6/2015)
12. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC - [Hợp nhất] - Quy định về hóa đơn (17/6/2015)
13. Công văn 2315/TCT-CS - Dịch vụ tư vấn thiết kế lập hóa đơn tại thời điểm nào? (15/6/2015)
14. Công văn 2329/TCT-CS - Sử dụng chung hóa đơn nhưng khai thuế riêng, Chi nhánh phải gởi Thông báo phát hành (15/6/2015)
15. Công văn 34619/CT-HTr - Hóa đơn lập không đúng thời điểm: muốn hạch toán phải nộp phạt (8/6/2015)
16. Công văn 34622/CT-HTr - Đồng tiền thanh toán trên hợp đồng và hóa đơn phải thống nhất (8/6/2015)
17. Công văn 33828/CT-HTr - Phải lập hóa đơn cho từng chuyến xe giao hàng (4/6/2015)
18. Công văn 4388/CT-TTHT - Phải lập Thông báo phát hành cho từng mẫu hóa đơn (29/5/2015)
19. Công văn 4353/CT-TTHT - Hóa đơn được viết tắt tên hàng hóa thông dụng (29/5/2015)
20. Công văn 4354/CT-TTHT - Trước 1/9/2014, hàng xuất khẩu không được sử dụng hóa đơn thương mại (29/5/2015)
21. Công văn 4370/CT-TTHT - Tặng thêm hàng hóa cho khách hàng, phải lập hóa đơn đúng số lượng thực giao (29/5/2015)
22. Công văn 4390/CT-TTHT - Hàng khuyến mại và hàng mẫu được ghi chung trên hóa đơn với hàng bán ra (29/5/2015)
23. Công văn 4287/CT-TTHT - Được đóng dấu địa chỉ mới bên cạnh địa chỉ cũ trên hóa đơn (28/5/2015)
24. Công văn 4283/CT-TTHT - Cụm từ "Việt Nam" có cần thể hiện trên địa chỉ của Hóa đơn? (28/5/2015)
25. Công văn 4292/CT-TTHT - Về việc lập hóa đơn khi thu phí giữ xe (28/5/2015)
26. Công văn 2077/TCT-CS - Hàng hóa dùng để biếu tặng vẫn phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT (28/5/2015)
27. Công văn 4261/CT-TTHT - Giảm giá công trình không đạt chất lượng, phải lập hóa đơn điều chỉnh (27/5/2015)
28. Công văn 4263/CT-TTHT - Không được xuất lại hóa đơn đổi tên người mua từ Chi nhánh sang Công ty nhận sáp nhập (27/5/2015)
29. Công văn 4164/CT-TTHT - "Hình thức thanh toán" là tiêu thức không bắt buộc trên hóa đơn (26/5/2015)
30. Công văn 4167/CT-TTHT - Miễn lập hóa đơn khi bán Phiếu quà tặng (26/5/2015)
31. Công văn 4148/CT-TTHT - Có thể lập chung hóa đơn cho hàng bán ra và hàng khuyến mại (26/5/2015)
32. Công văn 4198/CT-TTHT - Giảm giá dịch vụ theo quyết toán, phải lập hóa đơn điều chỉnh (26/5/2015)
33. Công văn 30768/CT-HTr - Thanh hủy hợp đồng bảo hiểm do nợ phí, điều chỉnh hồ sơ thuế và hóa đơn thế nào? (25/5/2015)
34. Công văn 4090/CT-TTHT - Hàng tồn kho phải được thanh lý hết trước khi giải thể (22/5/2015)
35. Công văn 1967/TCT-TTr - Sẽ tập trung thanh tra thuế doanh nghiệp rủi ro cao vào những tháng cuối 2015 (21/5/2015)
36. Công văn 3911/CT-TTHT - Được tách riêng dòng số tiền chiết khấu và giá bán đã chiết khấu trên hóa đơn (15/5/2015)
37. Công văn 3843/CT-TTHT - Hàng khuyến mại chỉ được miễn thuế GTGT nếu có đăng ký (14/5/2015)
38. Công văn 3847/CT-TTHT - Được phép sử dụng cùng lúc nhiều mẫu hóa đơn (14/5/2015)
39. Công văn 3766/CT-TTHT - Thuê dịch vụ trực tiếp, không được miễn ký hóa đơn tại tiêu thức người mua (12/5/2015)
40. Công văn 26526/CT-HTr - Hóa đơn tự in của ngân hàng có được miễn đóng dấu? (11/5/2015)
41. Công văn 3355/CT-TTHT - Sử dụng chung mẫu hóa đơn với Công ty, Chi nhánh có được miễn thông báo phát hành? (21/4/2015)
42. Công văn 3361/CT-TTHT - Hóa đơn điện nước ghi địa chỉ thực tế sử dụng có được chấp nhận? (21/4/2015)
43. Công văn 3378/CT-TTHT - Thanh toán trước tiền thi công, hóa đơn vẫn lập tại thời điểm bàn giao công trình (21/4/2015)
44. Công văn 3342/CT-TTHT - Mua phế liệu của DNCX, doanh nghiệp nội địa phải chịu trách nhiệm khai nộp thuế GTGT (20/4/2015)
45. Quyết định 747/QĐ-TCT - Quy trình mới về Quản lý ấn chỉ thuế (20/4/2015)
46. Công văn 3290/CT-TTHT - Thời điểm sử dụng hóa đơn phải tính lại theo ngày gởi Thông báo phát hành điều chỉnh (17/4/2015)
47. Công văn 1420/TCT-CS - Phát hành sách miễn phí để thực hiện dịch vụ quảng cáo, lập hóa đơn tại thời điểm nào? (15/4/2015)
48. Công văn 1387/TCT-KK - Hóa đơn lập trong thời gian cưỡng chế tạm đình chỉ sử dụng bị xem là bất hợp pháp (14/4/2015)
49. Công văn 3097/CT-TTHT - Vật tư điều chuyển giữa các nhà máy không được lập phiếu xuất kho thay hóa đơn (10/4/2015)
50. Công văn 3072/CT-TTHT - Cách xử lý hóa đơn đối với hàng bán qua mạng bị trả lại (10/4/2015)
51. Công văn 3033/CT-TTHT - Cách lập hóa đơn khi bán hàng hóa không chịu thuế GTGT (9/4/2015)
52. Công văn 3062/CT-TTHT - Ứng trước tiền dịch vụ, phải lập ngay hóa đơn (9/4/2015)
53. Công văn 2996/CT-TTHT - Hóa đơn dịch vụ chậm nhất phải lập tại thời điểm hoàn thành (8/4/2015)
54. Công văn 2877/CT-TTHT - Nhận hoa hồng bán sản phẩm, phải lập hóa đơn và chịu thuế (2/4/2015)
55. Công văn 12873/CT-HTr - Mất liên 2 hóa đơn, chỉ cần photocopy liên 1 để khai thuế (1/4/2015)
56. Công văn 2784/CT-TTHT - Hàng hóa biếu tặng khách hàng: chỉ tính thuế GTGT, miễn tính thuế TNDN (30/3/2015)
57. Công văn 2729/CT-TTHT - Hóa đơn cho thuê căn hộ có được đóng dấu "bán hàng qua điện thoại" ? (27/3/2015)
58. Công văn 2646/CT-TTHT - Hàng bán bị trả lại một phần, không được thu hồi và lập hóa đơn mới thay thế (26/3/2015)
59. Công văn 2648/CT-TTHT - Hóa đơn thương mại không phải đăng ký miễn đóng dấu với Thuế (26/3/2015)
60. Công văn 2614/CT-TTHT - Chi nhánh chấm dứt hoạt động, Công ty được sử dụng tiếp hóa đơn phân bổ còn thừa (25/3/2015)
61. Công văn 992/TCT-DNL - Nhân viên bán hàng ký hóa đơn: phải có giấy ủy quyền (24/3/2015)
62. Công văn 1005/TCT-CS - Sai tên nhưng đúng MST người mua, không phải lập thêm hóa đơn điều chỉnh (24/3/2015)
63. Công văn 2516/CT-TTHT - Hóa đơn xuất khẩu đã đăng ký trước 1/8/2014 phải sử dụng cho đến hết English attachment (23/3/2015)
64. Công văn 2518/CT-TTHT - Dịch vụ tư vấn qua điện thoại cũng được miễn chữ ký người mua (23/3/2015)
65. Công văn 2541/CT-TTHT - Không cho phép giảm trừ trực tiếp tiền đền bù sản phẩm gia công trên hóa đơn (23/3/2015)
66. Công văn 2478/CT-TTHT - Giảm giá dịch vụ do kém chất lượng, phải lập hóa đơn điều chỉnh (20/3/2015)
67. Công văn 2397/CT-TTHT - "Số tiền bằng chữ" không bắt buộc ghi hết trên một dòng (19/3/2015)
68. Công văn 2399/CT-TTHT - Về giá tính thuế và thông tin người mua trên hóa đơn xuất hàng biếu tặng (19/3/2015)
69. Công văn 2228/CT-TTHT - Hàng hóa điều chuyển giữa các Chi nhánh trực tiếp khai thuế được sử dụng hóa đơn (13/3/2015)
70. Công văn 2182/CT-TTHT - Cho phép in sẵn dòng chữ "Bán hàng qua điện thoại" trên hóa đơn (12/3/2015)
71. Công văn 9211/CT-HTr - Hàng bán cho VPĐD tổ chức nước ngoài vẫn phải lập hóa đơn English attachment (12/3/2015)
72. Công văn 8188/CT-HTr - Hóa đơn ký thừa ủy quyền chỉ được đóng dấu treo (4/3/2015)
73. Công văn 728/TCT-CS - Hóa đơn ghi thiếu đơn vị tiền tệ (Đồng) có được chấp nhận? (3/3/2015)
74. Công văn 667/TCT-CS - Hóa đơn có chiết khấu không được ghi là "hỗ trợ bán hàng" (14/2/2015)
75. Công văn 1789/CT-TTHT - Hàng hóa, dịch vụ biếu tặng không phải tính nộp thuế TNDN (13/2/2015)
76. Công văn 1829/CT-TTHT - Trung tâm Khoa học nộp thuế khấu trừ được tự đặt in hóa đơn (13/2/2015)
77. Công văn 1711/CT-TTHT - Ký thừa ủy quyền, hóa đơn phải đóng dấu treo (12/2/2015)
78. Công văn 1588/CT-TTHT - Ghi sai đồng tiền thanh toán phải lập hóa đơn điều chỉnh (10/2/2015)
79. Công văn 1615/CT-TTHT - Ký thừa ủy quyền trên hóa đơn như thế nào? (10/2/2015)
80. Công văn 1603/CT-TTHT - Hóa đơn ký thừa ủy quyền có được đăng ký miễn đóng dấu? (10/2/2015)
81. Công văn 1628/CT-TTHT - Liên danh nhận thầu công trình, phát hành hóa đơn như thế nào? (10/2/2015)
82. Công văn 1553/CT-TTHT - Được phép đóng dấu số điện thoại mới lên hóa đơn tương tự tên, địa chỉ mới (9/2/2015)
83. Công văn 1527/CT-TTHT - Sử dụng máy in kim, được phép xé rời từng số hóa đơn ra khỏi cuốn (6/2/2015)
84. Công văn 1378/CT-TTHT - Cách xử lý khi bên mua làm mất hóa đơn (4/2/2015)
85. Công văn 1409/CT-TTHT - Sai sót không ảnh hưởng đến thuế, miễn lập hóa đơn điều chỉnh (4/2/2015)
86. Công văn 1414/CT-TTHT - Bán hàng qua điện thoại nhưng giao nhận trực tiếp, hóa đơn phải có chữ ký người mua (4/2/2015)
87. Công văn 1326/CT-TTHT - Số tiền bằng số trên hóa đơn bắt buộc ghi đơn vị tiền tệ (3/2/2015)
88. Công văn 1343/CT-TTHT - Về việc xuất hóa đơn bán bê tông tươi (3/2/2015)
89. Công văn 1345/CT-TTHT - Cách xử lý khi khi quên lập hóa đơn tại thời điểm dịch vụ đã hoàn thành (3/2/2015)
90. Công văn 1347/CT-TTHT - Một số lưu ý khi sử dụng hóa đơn in từ máy tính tiền (3/2/2015)
91. Công văn 332/TCT-CS - Quý không sử dụng hóa đơn vẫn phải nộp báo cáo (28/1/2015)
92. Công văn 1126/CT-TTHT - Áp dụng sai thuế suất, phải lập hóa đơn điều chỉnh (28/1/2015)
93. Công văn 297/TCT-CS - Về điều kiện đăng ký sử dụng hóa đơn tự in từ sau ngày 1/6/2014 (26/1/2015)
94. Công văn 784/CT-TTHT - Tăng liên hóa đơn: phải thay đổi ký hiệu mẫu (21/1/2015)
95. Công văn 697/CT-TTHT - Hóa đơn ủy thác xuất khẩu không được ghi bằng ngoại tệ (20/1/2015)
96. Công văn 209/TCT-CS - Được phép ký thừa ủy quyền tại tiêu thức "Thủ trưởng đơn vị" (20/1/2015)
97. Công văn 614/CT-TTHT - Địa chỉ trên hóa đơn được phép bỏ bớt các từ "số nhà", "đường" (19/1/2015)
98. Công văn 620/CT-TTHT - Không được lập hóa đơn thay cho Đại lý/ Nhà phân phối (19/1/2015)
99. Công văn 579/CT-TTHT - Về việc lập hóa đơn điện - nước khi cho thuê văn phòng (19/1/2015)
100.                    Công văn 502/CT-TTHT - Số tiền bằng chữ trên hóa đơn phải viết liên tục (16/1/2015)
101.                    Công văn 429/CT-TTHT - Khách hàng nước ngoài được miễn lập hóa đơn trả hàng (15/1/2015)
102.                    Công văn 471/CT-TTHT - Phí luyện thi vượt 200.000 đồng/học viên không được lập hóa đơn tổng (15/1/2015)
103.                    Công văn 352/CT-TTHT - Cho phép hóa đơn viết tắt cụm từ "Công ty" và "Trung tâm kinh doanh" (14/1/2015)
104.                    Công văn 358/CT-TTHT - Hóa đơn "tổ chức hội nghị khách hàng" được phép bỏ trống chỉ tiêu đơn giá, số lượng (14/1/2015)
105.                    Công văn 372/CT-TTHT - Ủy quyền ký hóa đơn: không được ký thêm tại tiêu thức “thủ trưởng đơn vị" (14/1/2015)
106.                    Công văn 238/CT-TTHT - Thiết bị tặng kèm hàng hóa vẫn phải lập hóa đơn và tính thuế (12/1/2015)
107.                    Công văn 250/CT-TTHT - Hóa đơn được phép viết tắt từ "Xã" và "Huyện" (12/1/2015)
108.                    Công văn 119/CT-TTHT - Doanh thu bán hàng phải lập hóa đơn và tính thuế tại thời điểm chuyển sở hữu (7/1/2015)
109.                    Công văn 11842/CT-TTHT - Khai nộp thuế riêng, Chi nhánh phải Thông báo phát hành hóa đơn (31/12/2014)
110.                    Công văn 11795/CT-TTHT - Ghi sai số tiền thanh toán phải lập hóa đơn điều chỉnh (31/12/2014)
111.                    Công văn 11552/CT-TTHT - Hàng hóa mang đi kiểm nghiệm chỉ cần lập Phiếu xuất kho (25/12/2014)
112.                    Công văn 11553/CT-TTHT - Xuất catalogue làm mẫu quảng cáo cho khách hàng không phải lập hóa đơn (25/12/2014)
113.                    Công văn 11538/CT-TTHT - Ghi sai số lượng hàng hóa phải lập hóa đơn điều chỉnh (25/12/2014)
114.                    Công văn 11536/CT-TTHT - Hàng xuất khẩu vào nội địa vẫn phải lập hóa đơn theo thời điểm chuyển giao (25/12/2014)
115.                    Công văn 11453/CT-TTHT - Bán thanh lý xe ô tô vào nội địa, DNCX được sử dụng Hóa đơn bán hàng, miễn tính thuế GTGT (24/12/2014)
116.                    Công văn 11458/CT-TTHT - Hàng biếu tặng không phải tính thuế TNDN (24/12/2014)
117.                    Công văn 11512/CT-TTHT - Được phép lập hóa đơn giảm giá bán theo phụ lục hợp đồng (24/12/2014)
118.                    Công văn 11461/CT-TTHT - Hóa đơn bán hàng cho người tiêu dùng được gạch bỏ chỉ tiêu MST (24/12/2014)
119.                    Công văn 5781/TCT-CS - Giao hàng ủy thác xuất khẩu chỉ được lập Phiếu Xuất kho, không lập hóa đơn (23/12/2014)
120.                    Công văn 11147/CT-TTHT - Quà tặng trên 200.000 đồng: phải lập hóa đơn riêng cho từng khách hàng (16/12/2014)
121.                    Công văn 11021/CT-TTHT - Bán tài sản thanh lý vào nội địa, DNCX vẫn sử dụng hóa đơn bán hàng (11/12/2014)
122.                    Công văn 10206/CT-TTHT - Hóa đơn công trình lập tại thời điểm bàn giao hay quyết toán? (26/11/2014)
123.                    Công văn 10135/CT-TTHT - Dịch vụ quảng cáo không được đóng dấu "Bán hàng qua điện thoại" (24/11/2014)
124.                    Công văn 9979/CT-TTHT - Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, phải thông báo với Thuế (20/11/2014)
125.                    Công văn 9987/CT-TTHT - Quà biếu tặng trong dịp lễ tết vẫn phải tính nộp thuế GTGT (20/11/2014)
126.                    Công văn 9726/CT-TTHT - Hóa đơn ghi theo địa chỉ cũ có được khấu trừ? (13/11/2014)
127.                    Công văn 9723/CT-TTHT - Hóa đơn mua hàng có thể ghi theo địa chỉ nơi thực hiện dự án (13/11/2014)
128.                    Công văn 5003/TCT-CS - Ít sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp có thể đăng ký mua của cơ quan Thuế (12/11/2014)
129.                    Công văn 5005/TCT-CS - Nhà thầu nước ngoài nộp thuế khấu trừ được phép sử dụng hóa đơn đặt in (12/11/2014)
130.                    Công văn 5006/TCT-CS - Hóa đơn thương mại không bị áp dụng cưỡng chế buộc dừng sử dụng (12/11/2014)
131.                    Công văn 9277/CT-TTHT - Cách lập hóa đơn xuất hàng khuyến mại, hàng mẫu (31/10/2014)
132.                    Công văn 4489/TCT-CS - Giải đáp một số vướng mắc về hóa đơn theo quy định mới (14/10/2014)
133.                    Công văn 4002/TCT-CS - Bị phạt vì gian lận thuế, doanh nghiệp buộc phải mua hóa đơn của cơ quan thuế English attachment (16/9/2014)
134.                    status1 Quyết định 1279/QĐ-TCT - Quy trình quản lý ấn chỉ thuế (12/8/2014)
135.                    Công văn 7310/BTC-TCT - Trước 1/7/2014, hàng tái xuất sử dụng Hóa đơn GTGT hay Hóa đơn XK đều được chấp nhận (3/6/2014)
136.                    Công văn 2010/TCT-TVQT - Hướng dẫn một số điểm mới về hóa đơn (30/5/2014)
137.                    Công văn 1864/TCT-DNL - Góp vốn điều lệ đủ 15 tỷ, cả doanh nghiệp và chi nhánh đều được tạo hóa đơn tự in (21/5/2014)
138.                    Công văn 1839/TCT-CS - Yêu cầu Công ty Keppel Land Watco bổ sung hợp đồng vay vốn (15/5/2015)
139.                    Văn bản có liên quan... -
140.                    Công văn 2536/TCT-CS - Về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty Goshi-Thăng Long (25/6/2015)
141.                    Quyết định 45/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh An Giang 2015 (29/12/2014)
142.                    Công văn 5859/TCT-CS - Doanh nghiệp rủi ro cao phải mua hóa đơn của Thuế tối thiểu 12 tháng (26/12/2014)
143.                    Quyết định 48/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam 2015 (25/12/2014)
144.                    Công văn 5801/TCT-CS - Về tính hợp lệ của hóa đơn khi có sự thay đổi về khổ giấy, màu sắc giữa các năm (24/12/2014)
145.                    Quyết định 65/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2015-2019 (19/12/2014)
146.                    Quyết định 69/2014/QĐ-UBND - Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng 2015 (19/12/2014)
147.                    Công văn 5603/TCT-CS - Năm 2015, hộ cá nhân kinh doanh vẫn thuộc diện mua hóa đơn đặt in của Thuế (16/12/2014)
148.                    Công văn 63355/CT-HTr - Tài sản điều chuyển khi sáp nhập doanh nghiệp không phải lập hóa đơn (16/12/2014)
149.                    Công văn 5570/TCT-CS - Về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty TNHH SX TM Cẩm Vân (15/12/2014)
150.                    Công văn 62366/CT-HTr - Máy móc mua cho chi nhánh, hóa đơn mang tên công ty vẫn do chi nhánh kê khai (10/12/2014)
151.                    Công văn 62003/CT-HTr - Thu mua nông sản xuất bán về Công ty, trường hợp nào được lập hóa đơn? (8/12/2014)
152.                    Công văn 4644/BHXH-CSYT - Thanh toán chi phí KCB BHYT: không chấp nhận hóa đơn mua thuốc ghi lùi ngày (1/12/2014)
153.                    Công văn 60478/CT-HTr - Dịch vụ tư vấn cung cấp cho Công ty con hoặc Chi nhánh vẫn phải lập hóa đơn và tính thuế (27/11/2014)
154.                    Công văn 10117/CT-TTHT - Về trách nhiệm lập hóa đơn chiết khấu thương mại (24/11/2014)
155.                    Công văn 10084/CT-TTHT - Được lập một hóa đơn ghi nhận tổng doanh thu bán lẻ trong ngày (24/11/2014)
156.                    Công văn 10006/CT-TTHT - Đổi tên công ty, hóa đơn được đóng mẫu dấu cũ trong thời gian chờ dấu mới (20/11/2014)
157.                    Công văn 5140/TCT-CS - Về việc lập hóa đơn và khai thuế GTGT khi bán hàng hóa dưới 200.000 đồng (19/11/2014)
158.                    Công văn 8823/CT-TTHT - Thu nhập từ bán doanh nghiệp Nhà nước có chịu thuế GTGT? (17/11/2014)
159.                    Công văn 58234/CT-HTr - Về việc lập hóa đơn điều chỉnh giảm số tiền quyết toán công trình (13/11/2014)
160.                    Công văn 9710/CT-TTHT - Hạch toán tiền học phí cho con người nước ngoài: cho phép dùng phiếu thu thay hóa đơn (13/11/2014)
161.                    Công văn 9482/CT-TTHT - Doanh thu xuất khẩu được xác định chậm nhất theo ngày thông quan (7/11/2014)
162.                    Công văn 9462/CT-TTHT - Cho phép viết tắt cụm từ "Trung tâm thương mại" thành "TTTM" (6/11/2014)
163.                    Công văn 4736/TCT-CS - Mỗi đơn vị trực thuộc được mua thêm 50 số hóa đơn (28/10/2014)
164.                    Công văn 54581/CT-HTr - Phí bảo hiểm đóng cho nhân viên của Công ty con có được chấp nhận? (24/10/2014)
165.                    Công văn 9074/CT-TTHT - Lệ phí sân bay có được miễn thuế GTGT? (24/10/2014)
166.                    Công văn 4689/TCT-KK - Tài khoản phụ trong hệ thống thanh toán, trường hợp nào phải đăng ký với cơ quan Thuế? (23/10/2014)
167.                    Công văn 8999/CT-TTHT - Thu lại tiền chi hộ, không phải lập hóa đơn và tính thuế (23/10/2014)
168.                    Công văn 9011/CT-TTHT - Mua xe ô tô của cá nhân, hồ sơ hạch toán TSCĐ không cần hóa đơn (23/10/2014)
169.                    Công văn 54037/CT-HTr - Không chấp nhận mức trích khấu hao nhanh nếu kết quả SXKD bị lỗ (21/10/2014)
170.                    Công văn 8886/CT-TTHT - Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Chi nhánh và cá nhân, khai nộp thuế như thế nào? (21/10/2014)
171.                    Công văn 8883/CT-TTHT - Hóa đơn liên 2 bị mờ, được sử dụng bản sao liên 1 để khai thuế (21/10/2014)
172.                    Công văn 8861/CT-TTHT - Hàng xuất khẩu từ 1/9/2014 chỉ sử dụng hóa đơn thương mại (20/10/2014)
173.                    Công văn 12675/TCHQ-PC - Commercial Invoice được xem là Hóa đơn thương mại khi khai hải quan (17/10/2014)
174.                    Công văn 4581/TCT-CS - Từ 1/9/2014, thống nhất sử dụng hóa đơn thương mại khi xuất khẩu ra nước ngoài (17/10/2014)
175.                    Công văn 8725/CT-TTHT - Được phép đóng dấu tên mới lên hóa đơn đã in sẵn (17/10/2014)
176.                    Công văn 8832/CT-TTHT - Thu lại tiền điện, phải lập hóa đơn và khai nộp thuế (17/10/2014)
177.                    Công văn 8818/CT-TTHT - Từ 1/9/2014, hàng tiêu dùng nội bộ được miễn tính thuế GTGT (17/10/2014)
178.                    Công văn 8728/CT-TTHT - Giấy chứng nhận ĐKKD ghi sai địa chỉ, hóa đơn được lập theo địa chỉ đúng (15/10/2014)
179.                    Công văn 8739/CT-TTHT - Hóa đơn ghi sai địa chỉ và số lượng, lập hóa đơn điều chỉnh hay hóa đơn mới? (15/10/2014)
180.                    Công văn 8748/CT-TTHT - Về việc sử dụng hóa đơn không có dấu người bán của Công ty Wan Hai Việt Nam (15/10/2014)
181.                    Công văn 8691/CT-TTHT - Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, phải thông báo với Thuế (15/10/2014)
182.                    Công văn 8695/CT-TTHT - Hóa đơn ghi sai địa chỉ, tên hàng hóa, lập và kê khai hóa đơn điều chỉnh thế nào? (15/10/2014)
183.                    Công văn 8722/CT-TTHT - Chung cư chưa có Ban quản trị, Chủ đầu tư dự án phải lập hóa đơn khi thu phí dịch vụ (15/10/2014)
184.                    Công văn 4482/TCT-CS - Hướng dẫn thủ tục bán thanh lý xe ô tô của DNCX vào nội địa (14/10/2014)
185.                    Công văn 8670/CT-TTHT - Về việc lập hóa đơn thu lại tiền điện nước (14/10/2014)
186.                    Công văn 8646/CT-TTHT - Ngừng cung cấp dịch vụ, phải thu hồi hóa đơn mới được điều chỉnh giảm doanh thu (14/10/2014)
187.                    Công văn 4461/TCT-CS - Tiếp tục sử dụng Hóa đơn đặt in sau khi bị xem là Doanh nghiệp rủi ro sẽ bị phạt nặng (13/10/2014)
188.                    Công văn 8630/CT-TTHT - Cho thuê lại mặt bằng thuộc diện chịu thuế GTGT 10% (13/10/2014)
189.                    Công văn 8561/CT-TTHT - Xuất khẩu hàng hóa từ 1/9/2014, DNCX phải sử dụng hóa đơn thương mại (10/10/2014)
190.                    Công văn 8571/CT-TTHT - Phát sinh chi phí bảo hành công trình, có được lập hóa đơn giảm giá trị quyết toán? (10/10/2014)
191.                    Công văn 8622/CT-TTHT - Sau 1/6/2014, đơn vị sự nghiệp công lập vẫn được sử dụng hóa đơn đặt in (10/10/2014)
192.                    Công văn 50486/CT-HTr - Chuyển đổi phương pháp tính thuế phải đăng ký với cơ quan Thuế (2/10/2014)
193.                    Công văn 4261/TCT-CS - Về việc nộp báo cáo hóa đơn hằng tháng của doanh nghiệp mới thành lập (1/10/2014)
194.                    Công văn 4247/TCT-CS - Quyết định xử phạt trốn thuế phải ghi rõ thời điểm tước quyền sử dụng hóa đơn đặt in (1/10/2014)
195.                    Công văn 4213/TCT-CS - Về xử phạt hóa đơn bị mất, cháy, hỏng (29/9/2014)
196.                    Công văn 4151/TCT-CS - Hướng dẫn hoàn trả tiền mua hàng thông qua Kho bạc Nhà nước (25/9/2014)
197.                    Công văn 48838/CT-HTr - Hóa đơn ghi sai mã số thuế được phép lập Biên bản điều chỉnh (23/9/2014)
198.                    Công văn 48840/CT-HTr - Về việc lập bảng kê hàng bán trong ngày dưới 200 ngàn dồng (23/9/2014)
199.                    Công văn 7717/CT-TTHT - In thêm quảng cáo lên hóa đơn phải đăng ký lại hóa đơn mẫu (19/9/2014)
200.                    Công văn 7681/CT-TTHT - Hóa đơn sử dụng mẫu dấu cũ sẽ không được chấp nhận (18/9/2014)
201.                    Công văn 7685/CT-TTHT - Cho thuê quyền sử dụng đất, tính thuế ngay từ thời điểm cho thuê (18/9/2014)
202.                    Công văn 7696/CT-TTHT - Hàng biếu tặng dưới 200 ngàn đồng được phép lập Bản kê thay hóa đơn (18/9/2014)
203.                    Công văn 7684/CT-TTHT - Không được phép ghi thêm sau phần trống đã gạch chéo (18/9/2014)
204.                    Công văn 7704/CT-TTHT - Về việc hủy hóa đơn dịch vụ bảo hiểm tài sản (18/9/2014)
205.                    Công văn 4003/TCT-CS - Về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế của Công ty TNHH TPSC Việt Nam (16/9/2014)
206.                    Công văn 7602/CT-TTHT - Về việc mất hóa đơn (16/9/2014)
207.                    Công văn 7639/CT-TTHT - Hóa đơn lập không đúng thời điểm, bên mua có được kê khai, khấu trừ? (16/9/2014)
208.                    Công văn 7559/CT-TTHT - Chữ đầu câu không viết hoa, hóa đơn có được chấp nhận? (12/9/2014)
209.                    Công văn 7557/CT-TTHT - Hóa đơn thu phí cho thuê tài chính có được ghi bằng ngoại tệ? (12/9/2014)
210.                    Công văn 7561/CT-TTHT - Hóa đơn đặt in bằng giấy liên tục, lưu trữ riêng các số hóa đơn bị hủy (12/9/2014)
211.                    status2 Thông tư 132/2014/TT-BTC - Mức thu phí kiểm định xe đạp điện và mô tô ba bánh English attachment (10/9/2014)
212.                    Công văn 7445/CT-TTHT - Thù lao trả cho lao động thuê ngoài, chỉ cần khấu trừ thuế TNCN, không cần hóa đơn lẻ (10/9/2014)
213.                    Thông báo 273/TB-TCT - 10 câu trả lời của Tổng cục Thuế về hóa đơn (29/8/2014)
214.                    Công văn 3683/TCT-CS - Về việc phân loại rủi ro đối với doanh nghiệp chuyên khai thác đất, đá, cát, sỏi (29/8/2014)
215.                    Công văn 3611/TCT-DNL - Hóa đơn điều chỉnh giảm tiền điện của EVN được phép ghi giá trị âm (27/8/2014)
216.                    Công văn 3637/TCT-CS - Giao hàng cho DNCX sau thời điểm lập Hóa đơn, trường hợp nào được miễn phạt? (27/8/2014)
217.                    Thông tư 119/2014/TT-BTC - Một số điều chỉnh quan trọng về kê khai, tính thuế GTGT, thuế TNCN English attachment (25/8/2014)
218.                    Công văn 11894/BTC-TCT - Về việc lập hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh nhựa đường (25/8/2014)
219.                    Công văn 3568/TCT-CS - Được phép đặt tên Hóa đơn GTGT dưới dạng kiêm chứng từ (25/8/2014)
220.                    Công văn 3529/TCT-CS - Hướng dẫn xử lý hóa đơn khi hoàn trả lại tiền thu theo tiến độ cho khách hàng (22/8/2014)
221.                    Công văn 6961/CT-TTHT - Không thể dịch tên hàng sang tiếng Việt, có thể ghi Hóa đơn theo tên hàng của Tờ khai nhập khẩu (22/8/2014)
222.                    Công văn 3430/TCT-KK - Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu (21/8/2014)
223.                    Công văn 11623/BTC-TCT - Samsung Việt Nam được đặc cách sử dụng hóa đơn tự in theo mẫu của Tập đoàn (19/8/2014)
224.                    Công văn 3334/TCT-CS - Trung tâm Aeon được ngoại lệ giao nhận hàng gởi đại lý bằng Phiếu xuất kho (18/8/2014)
225.                    Công văn 3341/TCT-CS - Dịch vụ bảo quản lạnh hải sản được áp dụng thuế suất GTGT 5% (18/8/2014)
226.                    Công văn 39540/CT-HTr - Đưa hàng đi bán lưu động, chỉ cần Phiếu Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (15/8/2014)
227.                    Công văn 39543/CT-HTr - Về việc lập hóa đơn và tính thuế đối với dịch vụ trông giữ xe (15/8/2014)
228.                    Công văn 11352/BTC-TCHQ - Thống nhất sử dụng hóa đơn thương mại thay thế hóa đơn xuất khẩu English attachment (14/8/2014)
229.                    Công văn 3263/TCT-CS - Hóa đơn phát hành nhầm ký hiệu mẫu so với thông báo có được chấp nhận? (14/8/2014)
230.                    Công văn 6626/CT-TTHT - Chấp nhận chi phí mua quà tặng khách hàng trong hạn mức khống chế (14/8/2014)
231.                    Công văn 6608/CT-TTHT - Trả lại hàng ngay tại thời điểm giao hàng, chỉ cần lập Biên bản (13/8/2014)
232.                    Công văn 6557/CT-TTHT - Đưa hàng mẫu cho khách dùng thử, nếu không đăng ký khuyến mại phải chịu thuế GTGT (13/8/2014)
233.                    Công văn 6507/CT-TTHT - Phát hiện hóa đơn hư hỏng phải báo cáo với cơ quan Thuế (12/8/2014)
234.                    Công văn 6537/CT-TTHT - Hóa đơn thu lại phí bảo hiểm phải phát hành cho từng khách hàng (12/8/2014)
235.                    Công văn 6393/CT-TTHT - Cách ghi tiền tệ trên hóa đơn nếu khác với thông lệ có thể đăng ký với cơ quan Thuế (8/8/2014)
236.                    Công văn 6402/CT-TTHT - Hoàn trả một phần học phí có thể phát hành hóa đơn điều chỉnh (8/8/2014)
237.                    Công văn 6360/CT-TTHT - Nhận thanh toán dưới 20 triệu, Tài khoản ngân hàng chưa đăng ký với Thuế vẫn bị phạt (7/8/2014)
238.                    Công văn 3074/TCT-CS - Hóa đơn xuất khẩu loại tự in phải hủy ngay từ 1/6/2013 (6/8/2014)
239.                    Công văn 3077/TCT-CS - Bán hàng cho nhà thầu có thể ghi hóa đơn theo tên trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế (6/8/2014)
240.                    Công văn 3097/TCT-CS - Về việc cấp hóa đơn lẻ cho các Trung tâm là đơn vị sự nghiệp (6/8/2014)
241.                    Quyết định 1201/QĐ-TCT - Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của ngành Thuế (6/8/2014)
242.                    Công văn 6114/CT-TTHT - Chi phí lãi vay mua sắm tài sản cố định chỉ được tính vào nguyên giá (1/8/2014)
243.                    Công văn 6121/CT-TTHT - Về việc tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý (1/8/2014)
244.                    Công văn 2930/TCT-CS - Về việc xử lý hóa đơn bất động sản ghi thuế suất không đúng (30/7/2014)
245.                    Công văn 2856/TCT-DNL - Về cáh tính thuế nhà thầu đối với gói thầu 10A của Liên danh Taisei - Vinaconex (28/7/2014)
246.                    Công văn 5893/CT-TTHT - Khoán lợi nhuận khi cho mượn MMTB phải lập Hóa đơn GTGT với thuế suất 10% (28/7/2014)
247.                    Công văn 5876/CT-TTHT - Mua bán hàng với nước ngoài mặc nhiên được phép phát hành hóa đơn bằng ngoại tệ (25/7/2014)
248.                    Công văn 5832/CT-TTHT - Chi hoa hồng môi giới cho cá nhân được phép lập Bảng kê để hạch toán chi phí (24/7/2014)
249.                    Công văn 5839/CT-TTHT - Trả lại hàng đã mượn, các Bệnh viện vẫn phải lập hóa đơn (24/7/2014)
250.                    Công văn 2796/TCT-CS - Về việc phát hành hóa đơn bán đấu giá tài sản khi chủ doanh nghiệp bị tạm giam (23/7/2014)
251.                    Công văn 10024/BTC-TCT - Giám sát chặt việc thanh toán bằng ngoại tệ từ tài khoản vãng lai (22/7/2014)
252.                    Công văn 2767/TCT-CS - Doanh nghiệp bị hạn chế số lượng hóa đơn trong mỗi lần thông báo phát hành (22/7/2014)
253.                    Công văn 5726/CT-TTHT - Về việc phát hành hóa đơn hàng khuyến mại (21/7/2014)
254.                    Công văn 5719/CT-TTHT - Về cách viết rút gọn địa chỉ trên hóa đơn (21/7/2014)
255.                    Công văn 35325/CT-QLAC - Hóa đơn của Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Đông Á được miễn đóng dấu (18/7/2014)
256.                    Công văn 35354/CT-HTr - Về chứng từ khi thu lại khoản phí nộp hộ (18/7/2014)
257.                    Công văn 5684/CT-TTHT - Hóa đơn đã phát hành nhiều năm trước, nếu sai thuế suất nay vẫn có thể điều chỉnh (18/7/2014)
258.                    Công văn 34933/CT-HTr - Về chính sách thuế GTGT đối với đại lý vé máy bay (16/7/2014)
259.                    Công văn 5519/CT-TTHT - Bán hàng giao tận nơi, hóa đơn không được đóng dấu "Bán hàng qua điện thọai" (14/7/2014)
260.                    Công văn 5533/CT-TTHT - Về việc sử dụng hóa đơn tự in từ sau 1/6/2014 (14/7/2014)
261.                    Công văn 5550/CT-TTHT - Về kê khai thuế GTGT đối với nhà máy mở tại các tỉnh (14/7/2014)
262.                    Công văn 5119/CT-TTHT - Bán hàng giao tận nơi, hóa đơn phải có chữ ký của người mua (14/7/2014)
263.                    Công văn 5446/CT-TTHT - Về việc đăng ký chữ viết trên hóa đơn (9/7/2014)
264.                    Công văn 33549/CT-HTr - Nguyên tắc lập hóa đơn (8/7/2014)
265.                    Công văn 33546/CT-HTr - Công ty bị hợp nhất phải quyết toán thuế, đóng MST, hủy hóa đơn trong vòng 45 ngày (8/7/2014)
266.                    Công văn 5318/CT-TTHT - Công tác phí phát sinh ở nước ngoài chỉ cần có hóa đơn nước sở tại (8/7/2014)
267.                    Công văn 5340/CT-TTHT - Thu tiền tạm ứng của Hợp đồng dịch vụ phải lập hóa đơn (8/7/2014)
268.                    Công văn 5342/CT-TTHT - Hóa đơn bị phai mực sẽ không được chấp nhận (8/7/2014)
269.                    Công văn 5287/CT-TTHT - Được phép đóng dấu tên Công ty mới khi thay đổi loại hình doanh nghiệp (7/7/2014)
270.                    Công văn 5288/CT-TTHT - Hóa đơn bị gạch bỏ số tài khoản sẽ bị xem là bất hợp lệ (7/7/2014)
271.                    Công văn 5235/CT-TTHT - Ghi thêm thông tin trên phần còn trống phải đảm bảo ghi trước phần gạch chéo (4/7/2014)
272.                    Công văn 5261/CT-TTHT - Hóa đơn lập bằng máy tính, có hay không gạch chép đều hợp lệ (4/7/2014)
273.                    Công văn 5181/CT-TTHT - Về thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế hàng xuất khẩu (3/7/2014)
274.                    Công văn 5190/CT-TTHT - Không phát hành hóa đơn để nhận tiền chiết khấu thương mại (3/7/2014)
275.                    Công văn 5192/CT-TTHT - Được phép lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình theo phê duyệt của Kiểm toán Nhà nước (3/7/2014)
276.                    Công văn 5211/CT-TTHT - Một số thông tin có thể ghi chung trong mục "tên hàng hóa, dịch vụ” trên hóa đơn (3/7/2014)
277.                    Công văn 5213/CT-TTHT - Cụm từ "Thương mại" có thể viết tắt thành "TM" trên hóa đơn (3/7/2014)
278.                    Công văn 5222/CT-TTHT - Khuyến mại cho đại ký tại các tỉnh phải đăng ký với Bộ Công thương (3/7/2014)
279.                    Công văn 5177/CT-TTHT - Xăng dầu xuất sử dụng nội bộ vẫn phải phát hành hóa đơn và tính thuế GTGT (2/7/2014)
280.                    Công văn 5107/CT-TTHT - Hóa đơn tái xuất trả hàng nhập khẩu, kê khai giá trị âm trên Bảng kê 01-2/GTGT (1/7/2014)
281.                    Công văn 5128/CT-TTHT - Được phép đóng dấu thay đổi số tài khoản trên hóa đơn (1/7/2014)
282.                    Công văn 5080/CT-TTHT - Không thuộc đối tượng phải mua hóa đơn của Thuế, được phép tiếp tục tự in/đặt in hóa đơn (30/6/2014)
283.                    Công văn 5042/CT-TTHT - Tài sản cố định thuê tài chính, khấu hao chi phí theo Hóa đơn hằng tháng (27/6/2014)
284.                    Công văn 5049/CT-TTHT - Trả lại thuốc đã mua, Bệnh viện vẫn phải lập Hóa đơn GTGT (27/6/2014)
285.                    Công văn 4974/CT-TTHT - Về thời điểm phát hành hóa đơn đối với lãi vay tín dụng (26/6/2014)
286.                    Công văn 4975/CT-TTHT - Hóa đơn GTGT hàng xuất khẩu không được ghi hoàn toàn bằng tiếng Anh (26/6/2014)
287.                    Công văn 4944/CT-TTHT - Hóa đơn gạch chéo phần trống trực tiếp từ máy tính vẫn được chấp nhận (25/6/2014)
288.                    Công văn 4960/CT-TTHT - Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh ghi sai nội dung (25/6/2014)
289.                    Công văn 4927/CT-TTHT - Về việc lập hóa đơn khi nhận tiền chiết khấu và hỗ trợ marketing (25/6/2014)
290.                    Công văn 4854/CT-TTHT - Về việc điều chỉnh thuế suất GTGT đối với mặt hàng sườn heo đông lạnh (23/6/2014)
291.                    Công văn 4855/CT-TTHT - Về việc điều chỉnh thuế suất GTGT đối với mặt hàng cám mì (23/6/2014)
292.                    Công văn 4866/CT-TTHT - Về việc điều chỉnh thuế suất GTGT đối với sản phẩm cám, tấm, trấu (23/6/2014)
293.                    Công văn 4764/CT-TTHT - Thu lại tiền nước sinh hoạt, phát hành Hóa đơn GTGT với thuế suất 5% (20/6/2014)
294.                    Công văn 4767/CT-TTHT - Thay đổi loại hóa đơn, ký hiệu mẫu và số thứ tự hóa đơn phải tính lại từ đầu (20/6/2014)
295.                    Công văn 4775/CT-TTHT - Số lượng hóa đơn xuất khẩu đã báo cáo tồn được sử dụng cho đến hết (20/6/2014)
296.                    Công văn 4778/CT-TTHT - Mua hàng thông qua cá nhân thu gom không được phép lập Bảng kê (20/6/2014)
297.                    Công văn 4792/CT-TTHT - Về hóa đơn đối với phí dịch vụ quản lý danh mục đầu tư (20/6/2014)
298.                    Công văn 7392/TCHQ-GSQL - Về thời điểm lập hóa đơn khi bán hàng vào Khu Chế xuất (18/6/2014)
299.                    Công văn 29845/CT-HTr - Về điều kiện hạch toán phí vận đơn, phí xếp dỡ hàng nhờ thanh toán hộ (18/6/2014)
300.                    Công văn 2270/TCT-CS - Hạch toán tiền thuê nhà của cá nhân, trường hợp nào được lập Bảng kê? (18/6/2014)
301.                    Công văn 4591/CT-TTHT - Hóa đơn dịch vụ phải phát hành ngay tại thời điểm hoàn thành (17/6/2014)
302.                    Công văn 4598/CT-TTHT - Tên Công ty in sẵn trên hóa đơn bằng mực đỏ vẫn được chấp nhận (17/6/2014)
303.                    Công văn 4611/CT-TTHT - Hóa đơn lập bằng máy tính từ 1/6/2014: không được phép hay không cần thiết gạch chéo phần trống? (17/6/2014)
304.                    Công văn 4482/CT-TTHT - Hóa đơn có bắt buộc ký từng liên? (12/6/2014)
305.                    Công văn 4439/CT-TTHT - Về trường hợp một số nội dung in thêm trên hóa đơn không được chấp nhận (11/6/2014)
306.                    Công văn 28208/CT-HTr - Thuế thu nhập bị trừ ở nước ngoài có được đưa vào chi phí? (10/6/2014)
307.                    Công văn 2071/TCT-CS - Doanh nghiệp bị thiệt hại trong tháng 5/2014: thiếu hóa đơn có thể mua của cơ quan Thuế (4/6/2014)
308.                    Công văn 4238/CT-TTHT - Về việc phát hành hóa đơn khi đại lý nhận ủy nhiệm tự mua hàng (4/6/2014)
309.                    Công văn 4239/CT-TTHT - Từ 2007, ưu đãi thuế TNDN trong lĩnh vực phần mềm chỉ áp dụng cho hoạt động "sản xuất" (4/6/2014)
310.                    Công văn 4244/CT-TTHT - Kế toán trưởng có thể thừa ủy quyền ký hóa đơn English attachment (4/6/2014)
311.                    Công văn 4099/CT-TTHT - Cách điều chỉnh hóa đơn ghi sai tên, địa chỉ, mã số thuế... (2/6/2014)
312.                    Công văn 4107/CT-TTHT - Hóa đơn gạch chéo phần trống 02 lần vẫn được chấp nhận (2/6/2014)
313.                    Thông tư 72/2014/TT-BTC - Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với khách xuất cảnh là người nước ngoài English attachment (30/5/2014)
314.                    Công văn 4039/CT-TTHT - Cách lập và kê khai hóa đơn điều chỉnh cho các sai sót nhỏ của hóa đơn đã phát hành (29/5/2014)
315.                    Công văn 4044/CT-TTHT - Thu lãi cho vay, doanh nghiệp phải lập Hóa đơn nhưng không chịu thuế GTGT (29/5/2014)
316.                    Công văn 1892/TCT-DNL - Về thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế đối với hàng xuất khẩu (23/5/2014)
317.                    Công văn 5528/CT-TTHT - Về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in từ sau 1/6/2014 (14/7/2014)
318.                    Công văn 2111/TCT-KK - Về việc lập hóa đơn bán khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (6/6/2014)


Không có nhận xét nào: